Топ рейтинг www.uz
MUSTAZODLAR
 
 1
Ey, husnungga zarroti jahon ichra tajallo,
mazhar sanga ashyo,
Sen lutf bila kavnu makon ichida mavlo,
olam sanga mavlo.
Har yon kezaram telba sifat toki yoshundung
ko`zdin pari yanglig`,
Majnundin o`zin toki nihon qilmadi Laylo,
ul bo`lmadi shaydo.
Uryon badanim zaxmlari ichra emas qon,
yuz pora ko`nguldur,
Bu ravzanalardin qiladur har biri, ya`ni
husnungg`a tamosho.
Har  yon  nazarim tushsa, sen ollimda turursen,
ko`rmas vale ag`yor.
Ravshandurur ushbuki, emas qobili a`mo
nazzorayi bayzo.
Ul nodiradinkim, laqabin hur demishlar,
husnung erur ahsan.
Ul manzaradinkim, otidur jannati a`lo,
ko`yung erur a`lo.
Zuhd ichida topmadi Navoiy chu maqome,
emdi  qilur ohang,
Kim bo`lg`ay ulu bodavu bir turfa mug`anniy,
mug` kulbasi ma`vo.
Har gavhari tufrog` uza bir qatra suv yanglig`
tushgach adam o`lg`ay,
Gar qilmasa ishfoq etibon xusravi G`oziy
nazming sori parvo.
 
2

Din ofati bir mug`bachayi mohliqodur,
mayxoravu bebok,
Kim ishqidin oning vatanim dayri fanodur,
sarmastu yoqam chok.
Ham turrasining dudi vara` beliga zunnor,
men kofiri ishqi,
Ham yuzi ma`jus o`ti kibi shu`lafizodur,
men o`rtanibon pok.
Ul chehra furug`i tushubon zor tanimg`a
bir nav` kuyarkim,
Har kimsa ani ko`rdi, sog`indiki yonadur
o`t ichida xoshok.
Hayvon suyi jonimni olur la`lidin ayru
ul jur`ayi maykim,
Tegmish anga maygun labi, jonimg`a davodur
ne zahru, ne taryok.
Bu nav`ki, oylar mayi vasli havasidin
maxmur bo`lubmen,
Mushkilki, yozilg`ay bu xumoreki mangadur,
sog`ar bo`lub aflok.
Soyilmenu maqsudum erur naqdi visoling,
buxl aylama, jono,
Kim barcha mazohibdaki ishq ahli arodur
mazmum erir imsok.
Hajringda yuzi sorg`oribon, dam ura olmas
bechora Navoiy,
Go`yoki xazon faslida bebargu navodur
ul bulbuli g`amnok.

3

Ne vo`smavu ne kesmadur ul zulfi sumansoy,
ne g`amzayi jodu,
Mashshota sanga zoli falakdur magar, ey oy,
xurshid anga ko`zgu.
Qosh yosi bila kirpik o`qin har sori otsang,
imkoni xato yo`q,
Har kimsaki, bo`lg`ay anga bu nav` o`qu yoy,
tuz bo`lg`usi qobu.
Masjid yo`lin asrab necha din ahli yo`luqsa,
rahzanlik etarsen,
Tengri yo`lini asramoq, ey kofiri xudroy,
bu nav` bo`lurmu?!
Gar istamadi subhi umidimni yoshurg`ay
mehnat qaro shomi,
Har yon sochilib, bas ne uchun bo`ldi sumansoy
ul turrayi hindu?
Hijron kunining tiyralig`in kavkabi ashkim
daf` aylasa, tong yo`q,
Anjum sipahi ko`prak erur anjumanoroy
tun bo`lsa qarong`u.
G`am dashtini qat` aylabon ul ko`yig`a yetmon,
ko`rmon oni tush ham,
Kim bo`lsa haram shavqi bila bodiyapaymoy,
ko`zdin uchar uyqu.
Ul sho`x Navoiyni dedikim qilayin qatl
bir  ko`z uchi birla,
Ey voyki, bir ham anga ko`z solmadi, ey voy,
qatl ushbudur, ushbu!