Топ рейтинг www.uz

TUYUQLAR
 
 1

Yo rab, ul shahdu shakar yo labdurur,
Yo magar shahdu shakar yolabdurur.
Jonima payvasta novak otqali
G`amza o`qin qoshig`a yolabdurur.

2

Javr o`qin jonimg`a soqiy yozmadi,
Vasl jomidin xumorim yozmadi.
Kilki qudrat sabzxatlar ishqidin
O`zga ish ollimg`a go`yo yozmadi.

3

Yo qoshingdin necha bir o`q ko`z tutay,
Otki, o`trusig`a oning ko`z tutay.
Necha ko`rgach o`zga mahvashlar qoshin,
Yangi oy ko`rgan kishidek ko`z tutay.

4

La`lidin jonimg`a o`tlar yoqilur,
Qoshi qaddimni jafodin yo qilur.
Men vafosi va`dasidin shodmen,
Ul vafo, bilmonki, qilmas yo qilur?

5

Bovujud ul yuz erur gulgunasiz,
Kim ko`rinur ollida gul gunasiz.
Yuz qizilliq yo`qturur, ey ahli zuhd,
Toki munkirsiz mayi gulguna siz.

6

Charx tortib xanjari hijron bu tun,
Qo`ymadi bir zarra bag`rimni butun.
Tunga borib bizni behol aylading,
Ne baloliq yor emish, yo rab, bu Tun?!

7

O`tkali ul sarvi gulrux soridin,
Yo`q xabar ul sarvi gulruxsoridin.
Hajridin bog` ichra berur yodima
Qoshidin sarvu gul ruxsoridin.

8

Tiyg`i ishqing yorasidur butmagon,
Dardini har kimga oytib butmagon,
Hajr sahrosidur ohim o`tidin
Anda gul yoxud giyohe butmagon.

9

Vah, qachong`a tegru ishqing kojidin
Ko`zuma har lahza o`t chaqilg`usi.
Basdurur ko`nglumda ishqing, yoqma o`t,
Kim haroratul ham o`tcha qilg`usi.

10

Ul pari ishqida bu devonani,
Eyki istarsen, kelib gulxanda ko`r.
Bir qadah ul gulni xandon ayladi,
Ey ko`ngul, nazzora qil, gul xanda ko`r.