Òîï ðåéòèíã www.uz


       MUAMMIYOT                               MUAMMOLAR
Odam
1. Gar naboshad dar dili xunin xadangat muttasil,
Az chӣ bar bolovu poyonash namoyad xuni dil.

Odam
2. Misli dog`u humrati lola magӯ, kam meshavad,
Shӯ`lai otash ba xuni dil nihodam meshavad.

Amin
3. Soqӣ zi miyon gar qadahi xos nihon kard,
G`am nest, hamonro chu ba shakli digar ovard.
Amin
4. On shӯx, ki matlubi tu boshad nomash,
Sӯzad xirad az lam`ai otashfomash.
Og`oz kunad arbada durdoshomash,
Yobӣ nomash, chu bingarӣ anҷomash.
Omir
5. Zilli mamdudi tu bar sar didaam,
3-on sabab xoki darat bigzidaam.


Amon
6. Shomi visol ҷilva kun, ey mohi dilafrӯz,
Bolo namo ba mo az on sham`ro bisӯz!Obil
7. Balost, k-on alifi qad ba sarkashӣ shud pesh,
Ki bo hamon harakat ҷilva dorad aknun besh.
8. Ba yodi xesh sudam chashmi tar, aknun nishon bingar,
Zi yak sӯ az mija v-az mardumi chashmam sӯi digar.Aflax
9. Zi hiҷroni zulfash nigar foli dil,
Bad-on son, ki be qomatash holi dil.
Amin
10. Mahe dar pay buvad dilro, ki sӯzad,
 Bideh may, k-on chunin dilro furӯzad
Anis
11. Dar bog` chu bulbul sifati qaddi tu guft,
Shamshod g`amin gashtu bag`oyat oshuft.
On dam, ki qadat ҷilvakunon raft ba bog`,
Shamshodi g`amin zi bӯston rux binuhuft.
Ayoz
12. Agar dame barat on bevafo shudan sokin,
Ayon shavad dilat az bexudӣ shavad emin.


Ilyos
13- Xizri xat, k-az obi hayvoni labi ӯ boqӣ ast,
Har ki boshad misli ӯ, moro ba ӯ mushtoqӣ ast.
Anis
14. 3-otashi oham nasimi kӯi yor,
Rond to mumkin buvad dudu sharor.
Afzal
15. Ey xoҷa, kasero, ki tu fozil donӣ,
Boyad nomash ba vaҷhi ahsan xonӣ.
Axi
16. Yor agarchi rӯ namoyad bo xushӣ,
Rӯ nabinad muddaӣ az noxushӣ.
Ixtiyor
17. Har ki shud az davlati ӯ ҷur`axor,
Boxt muqarrar sari xud peshi yor.
Ibrohim
18. Qomatash dar rah chu didam, bahri ashkam tez gasht,
Dar tahi poyash bad-on son, k-obam az sar darguzasht.
Iskandar
19. Dar savodi zulf sӯi chashmai nӯshat shitoft,
On ki bahri obi hayvon shud ba zulmot, nayoft.
Ohi
20. Mani devonaro dorad mushavvash,
Chu mohast rӯi nekӯ, ey parivash.
Isfandiyor
21. Az baroi neknomii abad payvandi yor,
Yak magas hargiz naxoham bar farozi qandi yer.
Iftixor
22. Raf`i a`doro shahi mo chun azimat kard ҷazm,
Surati fathash namoyad dar sinonho rӯzi razm.
Ishoq
23. Sahobi chashmi man in sӯy abrӯ, on sӯ barq,
Nabud Masehi birr lo shudan zi har sӯ g`arq (?).
Ayub
24. Qayyum, ki vasfash abadivu azalӣ ast,
Andar dili mo nigar, ki ӯ lamyazalӣ ast.
Ashk
25. Nomi kase, k-ӯ ba qadr chun durri pok ast,
Qatrai g`altoni ashki chashmi halok ast.
Ashkbus
26. Hasad ba chashm namoyad dili ramidai man,
Ki poybӯsi tu mexohad obi didai man.
Arshad
27. Har sӯy shohidi mo, k-ofot ast,
Chun bididam sanam az lot ast.
Anvarӣ
28. Dar orazat shukufta hazoron guli murod,
Ey bog`i purshukufa, ҷamolat kushoda bod.
Abubakr
29. Ҷu abrӯi ӯ shud ba shӯxӣ namoyon,
Nigar xoli abrӯyash aknun ba poyon.
Ashraf
30. Fosh megӯyam mahi xudro, ki hastam moilash,
On chi megӯyam yaqin gardad ba oxir hosilash.
Ummat
31. Qadu dahoni tu to did, dil nihod dahan,
Ba-don dahan, ki nashud oshkor ҷuz suxan.
Afridun
32- Ahli davlatro xudo bar masnadi izzu xushӣ,
Ofaridu nest ammo be havoi sarkashӣ.
Anis
33. Ba sӯyam gar shavad ozurda poyat,
Maro ҷonest har ҷonib fidoyat.
Ardasher
34. Zi davron on chӣ meyobӣ, du nimash
Dil astu resh, agar shud dil chӣ bimash?
Ilyos
35. Iltimosi dil nigar, biksho girehro z-on kamar,
To guharho rezad az bolo ba poyon, ey pisar!
Ixtiyor
36. Vah, ki digar ishq maro xoҷavor,
Besarupo soxta dar peshi yor.


Adosh
37. Dardi dil bingar, ki oshiq dar g`amat dar kӯhu dasht,
Shud be povu sar chunon, k-on suda v-in farsuda gasht.
Abuk
38.  Kanori ob on sarv istodast,
Valekin po ba rӯi gil nihodast.
Alvand
39. Mashav bo sunbulu sarv orzumand,
Ba haddu zulfi on dildor payvand!
Amon
40. Nomat chu ba rostӣ raqam kard dilam,
3-ӯ hamchu nigin naqsh barovard dilam.
Ahlӣ
41. Guftam, ki bar sari xurshed ma`vo mekunad,
On mahi zӯhroҷabin sarv bolo mekunad.
Odina
42. Ey, ki dar dil karda zulfashro raqam bo sad fusun,
Beh, ki bahri xondanash on safharo sozӣ nigun.
Ohӣ
43. Az mastii nashoti sabuhӣ gahi tarab,
On moh rext sof may, ammo gazid lab.
Ummat
44. Dili moro visol ar xud nashoist,
Davri dunyo ham buti moro naboist.
Obil
45. Dar dil chu havoi qaddu rӯyat afzud,
Dar ҷustani on rohi chamanro paymud.
Avval sarve ba sarkashӣ omad pesh,
On goh gule ba shakli ra`no binmud.
Amin
46. Mehri oraz chun nihon kardӣ, mahu kavkab nigar,
Chun nihon gashtand, on rӯi nihon binmo digar.
Obil
47. Chun labat rӯhfizoӣ karda,
Ҷonu dil besarupoӣ karda.
Avhad
48. Yakero bo dili xud oshnoist,
Ki ӯro az xudash bore ҷudoist.
Iftixor
49. Dil, ki ҷӯyad kom har ҷonib zi gulzori digar,
Fosh guftam, to bubinad har taraf xori digar.
Iftixor
50. Dil turo ҷӯyon sӯi gulzorho,
Barhana aftad miyoni xorho.
Ayoz
51. Shahriyori man, ki har sӯ bo mahe vobasta bud,
Gar yake qomat namud, on digare surat namud.
Odam
52. Qayd dar faqr omada chun ma`nii vorastagӣ,
Omadam z-on son, ki mumkin nabvadash vobastagӣ.
Ayoz
53. Gӯshai abrӯsh maqsudi dili resham namud,
Lek onro kam namud on moh to maqdur bud.
Ohӣ
54. Zi xayli dilbaron on, k-ӯ mahi most,
Mahi zӯhroҷabini sarvi bolost.
Ixtiyor
55. Chun kamoni abrӯyashro har taraf tiri balost,
Sӯi digar tiru tiri on baloi ҷoni most.
Imom
56. Yak dam, ey dil, bosh dar betoqatӣ hamrozi mo,
Chun baromad bar kanori ob sarvi nozi mo.
Imom
57. Nihonӣ dog`ho, k-az shiddati on noshikeboyam,
Ki oyad nogahon domankashon on moh binmoyam.
Amin
58. Dar chaman chun gulruxon har yak sӯe ma`vo girift,
3-on miyon sarvi ravoni man farotar ҷo girift.


Ulug`
59. Yor omadu qaddu zulfi ӯ pesh namud,
Lek in yak dar on yake sokin bud,


Ulug`
60. Chu dil az dog`i ӯ sӯzad ba g`oyat,
Buvad z-on dog` dardash benihoyat.


Amir
61. Mehru mah chun da`viyatro rӯ namud, ey simbar!
3-in xiҷolat gӯiyo pinhon shavand az yakdigar.


Odam
62. Xube, ki ba maҷma`i buton hozir gasht,
Dar sar havasi dilbariyash zohir gasht.
Chun da`vii mahvashikunon ҷonibi tu
Omad, ba sarash har on chi bud, oxir gasht.


Axtam
63. Baski on shӯx namoyad chu falak mayli ҷafo,
Mardum az axtari tole` shuda bin besaru po.


Adham
64. Az nomaam ba yor nashud heҷ hosile,
Chi buvad ba dardi dil shuda payg`omi bedilӣ.


Ayoz
65. Gasht az haҷri labat, ҷono, zi ashki la`lfom,
Didai giryoni man holi digar pur shud, tamom.


Amon
66. Ba yodi qaddi tu murg`i dili ramidai mo
Ba poi sarv buvad chun tazarvi be saru po.


Asriӣ
67. Agar pӯshad libosi axzar on moh,
Zi domonash nasozam dast kӯtoh.


Ulug`
68. Chun qadu zulfash dar ҷilva oyand,
Dilhoi bexud pesh namoyand.


Ubob
69. Bo vohidi pok on ki payvast,
Az budu nabudi davr vorast.


Odina
70. Zi rӯzi avval ba haram ba intihoi niyoz,
Kadom rӯz buvad dar miyoni tu xud bin boz.


Amon, Amin
71. Shud uzorash ba rangi otash xush,
On chu nӯshid, obi otashvash.


Osaf, Safo
72. Safi xubon nigar, k-on qaddi dilҷӯ,
Gah in sӯ mexiromad, goh on sӯ.


Amin, Monӣ
73.    Monӣ zi har taraf ba miyon ovarad du bor,
Avroqi xeshro, ki kashad nomi on nigor,


Odam, Adham
74. Az xayli odam, k-on shahi durposh bar Adham nishast,
Zi Adham namexoh kunun dar xuni Odam barad dast.


Amin, Amon    
75. On ki boshad goh mastu goh maxmuri xarob,
Az dilu chashmam xurad gohe sharobu gah kabob.


Adham
76. Turki sog`arnӯshi man on gah barorad sar zi may,
K-ӯ ba maxmurӣ tavonad yoftan onro zi pay.


Amin
77. Ba pesh az shavqi rӯyat ey parichehr,
Ki mahro mah nagӯyam, mehrro mehr.


Ayoz
78. Ҷam`i xubon omadand, ey dil, vale on simbar
3-on miyon har sӯ ba nav`i digar omad ҷilvagar.


Badr
79. Xush buvad dildori man gar yak shab oyad bar saram,
Ҷomavu pirohan afkanda daroyad dar baram.


Boqӣ
80. Ostoni dar chu pӯshӣ az savodi chashmi tar,
Pahlӯi gulmexi ӯ sozem gulmexi digar.


Bahman
81. Dil dar badanam, ki buvad g`amnok,
3-ӯ mond g`amu bisӯxt xud pok.


Baho
82. 3-on turki teg`zan, ki xirad dar tahayyur ast,
Az xay ba zeri lab shuda mash`uf yak dur ast.


Pir
83. Az niyozi mo chu turki noz kard on dilnavoz,
Shud ruxi pokash zi har ҷonib payopay ҷilvasoz.


Badr
84. Kay aҷab boshad, ki yobam az dahoni dӯst kom,
K-az pai bӯse ba ӯ payvasta gardad ehtimom?.


Badr
85. Yoftam chunki biraftam bari ӯ,
Dili sargashtai xud bar dari ӯ.


Bek
86. Ey, ki xoli zeri lab az anbari soro nihӣ,
Menamoyad nek, agar on xol bar bolo nihӣ.


Bek
87. Shahsavori man, ki payk omad shitobon az barash,
Rext yak-yak qatrahoi xun zi poyash v-az sarash.


Bobo
88. Ohu ashkam dar g`amat, ey dilnavoz,
Bodu boron ast, az on kun ehtiroz.


Baho
89. Az anbari zulfi chun bozigari hindunajod,
Sar ba ҷoi poyu poi xud ba ҷoi sar nihod.


Baho
90. Niholi sabr chun shondam zamona,
Shikastu rexti onro bexudona.


Bade`, Zayn
91.  Dӣ sarvinozi mo zi rux chun xayfishon shud bar zamin,
Xurshed zar ovardu xarid, on xoki poro bahri chin.


Poyanda
92. Aҷab mador agar bigzarad zi charxi kabud,
Cha roki banda sari xud ba zeri poi tu sud.


Bahman
93. Abrӯyat az rishtai ҷon har zamon,
Bahri dil burdan ba rah dorad kamon.


Bahor, Baho
94. Magӯ bahor ba rux bast pardahoi sahob,
Ki az xiҷolati rӯyat ba rux kashid niqob.


Bobo
95.  Kufru din chun shud zi haq suratpazir,
Har duro z-on az yake nabvad guzir.


Baho
96. Chu tanho ba on qadi dilҷӯ xiromӣ,
Shitobon pai qatl har sӯ xiromӣ.


Bahodur
97. Chu chashmam az g`amat dar girya shud fosh,
Nihon mebinamash har gӯsha durposh!


Bahlul
98. Har ki bar pahlӯi mohi xeshtan pahlӯ nihad,
Dog`horo aksar az pahlӯi xud yak sӯ nihad.


Bilol
99. Gule, k-ӯ benihoyat lol shud az vasfi ruxsorat,
Agar gardad g`ubor on gah barad bӯe ba gulzorat.


Pӯlod
100. To dili uryoni man sozad siyahpӯshӣ, k-az in,
Pudu tor ovard oxir muttasil z-on zulf, bin!


Pir
101.  Dar sari zulfi tu pechida gireh,
Dil az on pech dar oxir shud beh.


Pir
102. Vah, ki gashtand az mani devona ҷonu dil barӣ
Az pai qatlam chu doman bar miyon zad on parӣ.


Bashang
103. Lӯlioso chun pai kushtan kunad ohangi man,
Orazi xudro ba pushti po rasonad shangi man.


Baho
104. Ey falak, bexi niholi tarabi mo kandaӣ,    :
Bargash az sarsari bedod ba xok afkandaӣ.


Parӣ
105. Dili devonagon tamom rabud,
On parӣchehra chun tamom namud.


Bahor,  Rohat    
106. Navbahoron dar navo, bulbul ba hangomi sahar
Xond sar to povu po to sar hadisi gul zi bar.


Bobo, Ubob
107.  Dili moro du rah bast on ҷafokor,
Vale gardond dar oxir ba yak bor.


(...)
108.  Bo sari zulfi siyah didam ruxi on but zi dur,
Chun ziyoda gasht, az shavq gashtam nosabur.


Baho
109. Dilam dorad havoi on qadu xad,
Mukarrar bin navoӣ bedili xud.


Bek
110. Nomi on mah ҷustam, omad bar zabonam begumon,
Harchi ҷuz nom ast, zohir kun ba ma`nii hamon.


Baho
111. Lobaho binmud on mohi suxangӯ dar suxun,
3-on chi ӯ binmud nomi lafzi avval yod kun.


Badog`
112. Ishqi tu ba ҷonam otashi g`am afrӯxt,
Hajrat ba dilam sӯxtani ҷon omӯxt.
Guftam: «Binavisam ba tu dardi dili xesh»,
Az nolai zori man dili xoma bisӯxt.


Bayram
112. Bӯ, ki domankashon namoyad dahan,
Biniham sar ba poi on doman.


Baho
113. Boda gar nabvad, ki sarmastӣ kunam az loi ӯ,
Zarfi ӯro gar bubinam, sar niham bar poi ӯ.


Badog`
114. Dar sar chu gul az daram havoe fikanad,
Dar xatash dar darun baloe fikanad.
To kay dorad bar saru oxir gardun,
Har yakro z-on ba zeri poe fikanad.


Bobur
115. A`do, ki tariqi rostӣ kam bibarand,
Az zikri ҷamilu kasbi on bexabarand.
3-ahbobi dilu zohiri onon, ki yakest,
Dar ҷustani nomi nek az sar guzarand.


Baho
116. Nigar bahori maro be visoli on xurshed,
Ki xolhoi payopay zi rӯi ӯ pӯshid.


Pir
117. Dil gasht halokash, chu bididam ruxi pokash,
Pӯshidu namud on gah dilam gasht halokash.


Bahman
118. Harimi huҷra, tan az tarab nagardad shod,
Ki hast manzili g`am in binoi bebunyod


Boyazid
119. Mohi turki man miyoni oshiqoni xesh toxt,
Har taraf chun did yak oshiq, ba teg`i kin du soxt.


Bikr
120. Rӯyat, buti man, kard miyon holi digar,
Binmud chu xoli digaru xoli digar.


Bade`
121. Dil, ki az bahri tu muztar gashta,
Dur az vasli tu besar gashta.


Baho
122. Dil hamexohad, ki binad rӯi ӯ,
Shahsuvore gar nabinad sӯi ӯ.


Bobo
123. Dildor, ki rasmi dilnavozӣ farmud,
Dar pursishi dil maro base lutf namud.
Guftam: «Zor astu besaru po zi g`amat»,
Gufto ki: «Maro niz gumon zi eshon bud».


Porso
124. Maro sargashta pomoli ҷafoyash,
Sari oshuftaam bin zeri poyash.


Toҷ
125. Xoki poyat, ki ba xurshedvashon toҷ kunӣ,
To bubinӣ digar az arbada toroҷ kunӣ.


Toҷ
126. Be rafiqon ba bog` kun manzil,
To bubinӣ ҷahim, vale hosil.


Toҷ
127. Ohi bepoyon kasham bahri dili on oftob,
Dudi ohamro bubin, oxir bigir az vay hisob.


Taqӣ
128.    Kay saodat yobad az taqvoi xud hamchun shaqӣ?
Gar namuda tarki sar yakto nagardad muttaqӣ.


Turobӣ
129.    3-otash ba sehri on parӣ gashta xarob kori dil,
Dar tabi beshumori ӯ nest chu g`ayri bori dil.


Tobon
130. Shitobon omadu shud mehr on ҷam,
Ba rӯyash az hiҷolat dar zamon kam.


Toҷ
131. Mavolӣ zi ishqi tu shud mutarosh,
Chu shud rӯi xubat ba po qatraposh.


Temur
132. Zayli ohi man chu payvandad ba zayli osmon,
Mohi turki man kunad mazkur onro har zamon.


Tur
133.    Nomi mohi turki xud ҷustam, «ba yodam» guft: «nest»,
Chun ravon gashtam ba lafzi xeshtan gufto ki: «ist!»


Toҷ
134.  Dil, ki az rӯi tuash dar iztirob ovardaam,
Ohi beg`oyat kashidan dar hisob ovardaam.


Sobit
135. Har guhar dar zeri poyash, k-az Qazo ma`vo girift,
Peshi on but zer shud z-on rӯ ba bolo ҷo girift.


Ҷumhur, Ҷavhar
136.  Bediloni hajr bin aftoda az dil bar kanor,
Karda z-on bas, dil tariqi bexudy rasmu shior.


Ҷumhur
137.    Ishqi tu, ki dar dil budash ta`sirash,
Murdam zi g`amu nayoftam tadbirash.
Mahҷur turo ba heҷ chu hoҷat nest,
Garchi oxir shavand domangirash.


Ҷunayd
138. Chi halqaho, ki namudast bar uzori xushash,
Pai ҷununi mani zor zulfi domvashash.


Ҷunayd
139. Qaddash, ey ҷon, gar zi og`ӯshat shavad,
Sarvi bӯstonӣ faromӯshat shavad.


Ҷunayd
140.    Ey, fido ҷonam ba chashmi masti tu,
Bexudihoi dilam az dasti tu.


Ҷa`far
141. Az ҷafo g`unchai gul ҷilva chu bunyod kunad,
Bulbuli besaru dil binadu faryod kunad.


Ҷalol
142.  Ba zaxmi teg`i tu gashta dupora farqi saram,
Aҷab mador ba ruxsor porai ҷigaram.

Ҷamshed
143.  Butonand anҷum bahar anҷuman,
Az on ҷam` xurshed shud mohi man.


Ҷamol
144.  Donai xolat ba zeri lab xush ast, ey simbar,
Yak gireh nekӯ buvad, gar ham bubandӣ bar kamar.


Ҷumxur, Ҷa`far
145. Ҷam`i bedilro, ki dar ҷomi g`amat pastӣ buvad,
Sar ba zeru chashm nav`i digar az mastӣ buvad.


Ҷӯgӣ
146. Guftam: «ӯ hast, chu chashmai zindagӣ ast»,
Gufto: «ӯro ba la`li man bandagӣ ast».
Guftam: «zulfat?» Guft: «pareshonkorӣ»,
Hosil zi ҷavobi ӯ parokandagӣ ast.


Ҷavhar
147. Ҷavri on mah zohir, ammo xud ba chashmam benishon,
Xush buvad gar ҷilvagar gardad digar domankashon.


Ҷobir
148. Ey, sari zulfat shuda abrӯ, ҷamolat oftob,
Chӣ buvad  tole` shavad tarfi ҷamolat z-on niqob.


Ҷa`far
149.    Az ҷamoli xud chu sozad dur zulfi tobdor,
Fosh gӯyam mehru mah. gardad zi har sӯ beqaror.


Ҷamol
150.   ............sabo bulbuli gulrux, ki gashta lol,
Z-on dam, k-az on chaman shuda Maҷnuni bemisol  


Ҷavhar
151. Gavhari la`lash balog`at menamoyad dar suxun,
Bas tu ham, ey dil, ba alfozi baleg`ash yod kun!


Hakim
152. Ey sabo, ҷonam ba zeri xoki poi ӯ fishon,
Boz xoki poi ӯ bar gӯshai chashmam nishon.


Habash
153.    Zi xalxolash aftoda bar po nishon,
Kunun dil biboyad buvad ҷonfishon.


Chomӣ
154. Chun buvad pariro bad-on qomati dilҷӯ,
Bas bol, ki zad dar talabash, rext pari ӯ.


Xalil
155. Dili devonai zoram, ki shaydost,
Ba rӯi on parivash be saru post.


Hisom
156.    Zadӣ bar chashmam, ey turki shikorӣ,
Xadange girӣ, ki aftod korӣ.


Hamza
157.    Xubon budand peshi on lӯ`bati Chin,
Ohe nogah kashidam az ҷoni hazin.
3-on ҷumla maham gasht digargunu biraft,
Zarrarezon qatrai xayro zi ҷabin.


Hoҷim
158.    Maro dar g`amat kor behosilӣ ast,
Ba dil bexudivu ba tan bedilӣ ast.


Ҷaӣb
159.    Gar yake zi ahbobro pusht nashud(?) poyandagӣ,
Misli ӯero baqo bodo ba zavqi zindagӣ.


Hamza
160.    Dar dahoni xum nigar, k-ӯ boz monda az xushӣ,
Bar rahi on mah, ki boshad moili durdikashӣ.


Habash
161.    Dar dahoni yor dandonash, dilo, gar bingarӣ,
     Boyadat k-onro ba in digar mukarrar bingary.


Hamid
162.    Ey dil, ar peshi tani mehnatzada z-on xoki kӯy,
Muhtaram boyad maham to hamraham nabvad bigӯy.


Husayn
163.    On mah ba ruxi xub az on shayn barangext,
K-az orazi mah qatrai xay ҷumla furӯ rext.


Hamza
164.    Ey mug`bacha rah gil shuda az chashmi tari man,
Xishti sari xum bar rahi mayxona biyafikan!


Habash
165.    Ba himmat barfishon durri yagona,
Chi bikshoyad az on xashxosh dona.


Hamza
166.    G`amza be ruxsori xubu qaddu zulfash ham nakӯst,
Gӯshahoi chashm agar barham zanad az nozi dӯst.


Hisom
167.    Ohi behad daruni dida namud,
Hamagӣ rangi xoli yor zudud.


Hasan
168.    Ahbob muvofiqand ba pushti ҷonӣ,
Chun manba`i lutfu ma`dani ehsonӣ.
Z-ehsoni tu chun muxolifoni be mag`z
Ovora shudand, boshad az nodonӣ.


Ҷayb
169.    Zebi tu mah ba dalv v-ey shӯxi   .... badxӯ,
Chun raft xirmani mah, oxir chӣ boyad, bargӯ?!


Homid
170.    Chun bibarad ҷom ba sӯi dahan,
Qatra zi lab pok kunad mohi man.


Xon
171.    Chu muhtasib sӯi mayxona yoft dasti gazand,
Darash kushudu ravoqash kushudu bom fikand.


Xusrav
172.    Huru tӯbӣ nest tole` rӯi xubi on badmast, (?)
Az daraxte, k-ӯ ba naxli qaddi xubon ashbah ast.


Xon
173.    Shayx dar mayxona shayn angexta,
Dur shikasta, bodaro ham rexta.

Xon
174.    On ki bo la`li labi ҷonbaxsh ҷononi man ast,
Chun namoyad xoli mushkin zeri lab, ҷoni man ast.


Xolid
175.    Nuqtai mushkin zi oraz goh pӯshad mohi man,
Goh bikshoyad pai saydi dili gumrohi man.


Xusrav
176.    Xalqro az bedilӣ sad choki doman shud ayon,
Zad savori novakandozam chu doman bar miyon.


Xolid
177.    Hamchu aksi sunbuli tar bar zulole az xushӣ
Zulf dar oinai on rӯ nigar bo sarkashӣ.


Xodim
178.    Man, ki dar nazzorai ruxsori xubon nodimam,
On ruxi nekӯ ba rӯyam neh, ki sozӣ xodimam.


Xurram
179.    Piri dayri mo zi dasti muhtasib chun darra kand,
Dastavu nӯgash burid on gohash andar xum fikand.


Xolid
180.    Dono, ki laqab bahri dile memonad,
Xoro gӯyad dili turo gar donad.


Xon
181.    On ҷavoni sodarӯ boloi lab binmud xol,
Dast shӯyad az dili xud, z-on ki mushkil gasht hol.


Xalif
182.    On xol chu didӣ, bingar bar ruxi yorash,
Bas, domani on zulf nigah kun ba kanorash.


Xayyom
183.    Surati chashm baham barzadani on ayyor,
Rӯ zi mo soxt digargun ba ҷafo oxiri kor.


Xalil
184.    Mohi man chun ҷilvagar shud, mushtariruxsor bud,
Pesh chun shud murtafe`, xurshed oraz menamud.


Xolid
185.    Holi dil bingar, ki to gashta ba zulfat poybast,
Chun xudӣ gar yobad, az insof gardad zeri dast.


Xudodod
186.    Fido kunam dili xudro ba ҷoi on nogoh,
Hamdardi xesh magaram kunad maro on moh.


Xalaf
187.    Zi zulfi yor chu pӯshida shud mahi rӯyash,
Namud ҷoi mah rӯ kamoni abrӯyash.


Xalil, Ҷalil
188.    Bast chun zevar ba zulf on gah ruxi nekӯ kushud,
Xol bar rӯi naku gah zeru gah bolo namud.


Dovud
189.    Sarvat ba salom omada chun qaddi tu dida,
Binash ba labi ҷӯ ba hamon qad xamida.


Dovud
190.    Pesh tu agar ayon shavad mehnati mo,
Bo obi du chashm otashi furqati mo.
Shak nest, ki dar dilat asar xohad kard,
Dardi dilu dudi ohi beg`oyati mo.


Dӯst
191.  Bӯi zulfatro du qism omad hisob ey nӯshlab,
3-on yake ratb-ul-lison omad Aҷam z-in yak Arab.


Dilorom
192. G`unchai bog`u guli ra`no nigar,
Har taraf bori dili moro nigar.


Doniyol
193. Hast har, sӯ bingaram, vasli qadat hosil maro,
Nest bar har sӯ xadangi g`amzaat dar dil maro.


Doro
194.    Ruxi nekat balo v-on xoli hindu,
Xudoro, pӯsh xolu rui neku!


Dehdor
195.    Az bahri ruxat dili balokash doram,
V-az zulfi tu xotiri mushavvash doram.
Dar ohi dilam dame nigar, k-andar dil
Binӣ, ki chӣ shӯ`lahoi otash doram?!


Dӯst
196.    Sham`vash    .... qomat    .   .   .   ,   ,
Dӯsh ba xud ҷilva dod, onchi bar oro   .   .   .


Darvesh
197.    Zulfi rӯi ӯ ba dardi dil chu omad hosilam,
In dam on xoham, ki gardad shod bo dardi dilam.


Dovud
198.    Az ӯ dod onho, ki zohirashon bud bo dil yake, (?)
Chun xudӣ xohand dar yak pahlӯi xud beshake.


Dovud
199.    Burun natvonad zi g`am on buti  badxӯ,
Bechoravu betoqate har tarafi ӯ.


Dovud, Nuҷum, Naҷm
200.    3-oham shabi furqatat ba mardum
Dar dud namuda sham`i anҷum.


Zunnun (Zu-al-nun)
201.    Zulfu xolat vobaham dorand v-on rӯ az ҷunun
Sar nihodam bar rahat, ammo pushaymonam kunun.


Rustam
202.    Guftam: «ey dil, sustӣ andar mehri gulruxsori man».
Guft:         «Rustam» on chi guft, on ast nomi yori man».


Rayhon
203.    Hast daryo gӯshai chashmi durafshonam, nigar!
To shud az yak sӯ mah, az yak sӯ hilolat ҷilvagar.


Ramazon
204.    Az firoqash chun ba ҷon oyad dilam,
Rӯ namoyad yoru birboyad dilam.


Ramazon
205.    Chun dahoni ӯ öigin omad pai daf`i fig`on,
Ҷӯyam on mahro, ki kasro mӯhr mesozad dahon.


Vays
206.    Shud dili resham duvu az vay shud sharori shӯ`la pok,
Gӯshai chashme gar on tifl afkanad bar vay chӣ bok?


Rashid
207.    Doram dili resh, ki z-ӯ mahest baafg`on,
Magar har chi xalosi zulm rӯ ba man orad.


Rukn
207.    Zi obi dida bin dar bahr yoram,
Duri g`alton, pechad dar kanoram.


Zirak
208.    Chun dili sӯzoni maro did yor,
Sӯxt dilash bar dili miskini zor.


Zirak
209.    Zor bingar bar sari kӯyash mani bemorro,
Bar dili zoram nigar dog`i firoqi yorro.


Zirak
210.    Yori moro dar xirom omad chu qomat be shake,
Mehru mah az har taraf peshash namoyad dah yake.


Zohid
211.    Na bar sari rohat saram andoxtӣ bo teg`i kin,
Ҷonibi digar tani xamgashtaam aftoda bin!


Zayn
212.    Guft on kas, ki duri gӯshu ruxi xubi tu did,
Gӯiyo qatrae az chashmai xurshed chakid.


Zulayxo
213.    Mohe, ki xol dorad agar dar dil ovarad,
Xudro digar ba g`ayri xud az kibr nangarad.


Sikandar
214.    Chun kushoӣ du sunbuli mushkin,
Bishkanu tobashon dar oina bin!


Sikandar
215.    Ishq sanadi vay, holi ӯ gufta,
Har kuҷo hast rindi oshufta.


Suhayl
216.    Mushtarivu Zӯhra gardad bo ҷamolat ҷilvagar,
Gar ba shams on yak nihad pahlӯvu in yak bar qamar.


Salmon
217.    Dilamro dar chaman be qaddi ӯ gar hast faryode,
Ba somon bin, ki dorad poybӯsi sarvi ozode.


Sulaymon
218.    Bas, ki nomi oliyat bar torami gardun nishast,
Chun baromad mehru mohu mushtarӣ nomi tu gasht.


Sog`ar
219.    Ҷuz sar sӯxtanu oh nadorand digar,
Zi ahli mehrat, ki namoyand hama zeru zabar.


Sanҷar
220.    Dar chaman to did savsan qomatatro, ham shaҷar,
On yake be ob v-in bebarg shud, ey simbar.


Sanҷarbek
221.    Charo bar kini dil bar tarfi abrӯ afkanӣ sad chin?
Ba rux mehri ayon mekun, xudoro dar miyon mebin.


Sӯhrob
222.    Baski dar kӯi tu har sӯ oshiqi shaydo david,
Nimi dil az sayri kӯyat ob shud, dar po chakid.


Sӯhrob
223.    Raft chun mahbubi rӯpӯshi mani shaydo zi shahr,
Oqibat az shahr boyad kand, k-on ҷo nest bahr.


Sӯhrob
224.    Guftam: chu shakli bexudi on sarvi mohrӯ
Budast past peshi qadat. Guft: «Boz gӯ!»


Siroҷ
225.    Zi infioli on mahi farxundachehr,
Xeshro nav`i digar binmud mehr.


Sӯhrob
226.    Anҷumani bekaronai mo ҷӯ,
Gavhari noyob donu shukri na`im gӯ!


Sa`dӣ
227.    Chashm bar xurshedu mah n-oyad maro,
K-on mahi xurshedvash boyad maro.


Siroҷ
228.    Kalla gӯshai on mah chu bishkast, mast
Saru toҷi shohon bad-on son shikast.


Sӯhrob
229.    Az latofat harchi dorad oftob ey mohvash,
Doda far xohad visolatro, ki bo on hast xush.


Soqӣ
229.    Bo oshiq on zamon, ki shuda rӯi yor fosh,
3-oshuftaholӣ omada zarbaxshu xӯrda posh.


Siroҷ
230.    Bar labi ҷu to baromad qaddi on mohi Chigil,
Sarvro peshi qadash bin sar ba zeru po ba gil.


Sa`id
231.    Bulbuli rӯham, ki xoham ҷoi ӯ zeri suman,
Donaxorash karda dastomӯzoni siminbadan.


Saodat
232.    Orzui sӯzi ishqamro ba xotir doshtam,
Dar dili xud dog`i ӯ az bexudӣ bigzoshtam.


Salmon
233.    Nomusulmone, ki nomash gashta har sӯ muntashir,
Dur nabvad gar buvad bo nomi oxir muftaxir.


Sulaymon
234.    Ba kӯi ishq zebu zinati Firdavsi a`lo deh,
Chu sha`ni ӯ azim omad du ҷo, on ҷo maro ҷo deh.


Shahob
235.    Zamone, k-on shahi xubon balo angextan girad,
Dili mo ob gardonadu xun rextan girad.


Shahob
236.    Shaxrb soz yake ba bazmu nӯsh kun mai nob!
Bigir, mutribi xushlahҷa, soz bo mizrob!


Shahob
237.    Mohi shahroshӯbi man z-oshӯb dilho mebarad,
Ne, hamin dil sarkashӣ niz az dili mo mebaraD.


Sha`bon
238.    Dӯsh mayli bazmi ӯ kardam, dilam betob bud,
Sham`ro dilmurda didam, posbon dar xob bud.


Shuҷo`
239.    Vah, ki sӯzand hamchu g`amnokon,
Dil zi sham`i ҷamoli ӯ pokon.


Shuҷo`
240.    Dili maҷnun ba kӯi dӯst bishtoft,
Zi rӯi xesh on shaydo davo yoft.


Shomӣ
241.    Zi bahri mav`iza shayxe, ki sӯi mo bigzasht,
Zi shӯ`lahoi g`ami mo dilash gudoxta gasht.


Shomӣ
242.    Az sharobam talxkomӣ shud Xudo bezor az ӯ,
Garchi oxir noguzir ast in dili bemor az ӯ.


Shahriyor
243.    Shahriyore, ki dilozori man ast,
Ham shahu ham mahu ham yori man ast.


Sharaf
244.    Did chun dil xolhoi shӯxi on xurshedrӯ,
Az shaaf du xol yak-yak kand az xurshedi ӯ.


Shahriyor
245.    Ba kunҷi oqibat chun ovard rӯy,
Dili mo chun mahi masnad zi har sӯy.


Shu`ayb
246.    Dar samo` omad ba aysh on dilbari oliҷanob,
Ҷo ba dil kardand Mehru Mushtarӣ az iztirob.


Shodӣ
247.    Kushodӣ bahori ruxat, k-oftobest,
Chu zarra az on dilam iztirobest.


Shams
248.    Zi sharmu fisq, ey mahi shakarborӣ,
Yake dorivu digar yak nadorӣ.


Shams
249.    On tifli suxangӯ chu hadis og`oz ӯ,
Vayro hama dar suxan ba bepardoz ӯ.
Man mastamu  ……..
To orazi mah namud xokam soz ӯ.


Shopur
250.    Shukr doram, k-on parӣ dar ҷilva chun oraz kushud,
Rӯi dil nanmud agar avval, vale oxir namud.


Shopur
251.    Zi ashki behadi g`altoni man shudash ma`lum,
Ki burҷi avҷi ummedam ba xok rext nuҷum.


Sharaf
252.    Chun zi rӯi moh xoli mushkso sozӣ ayon,
Zulf pӯshad xoli mohi rӯi xud gardad nihon.


Shahvor
253.    Fahmro da`voi xubӣ shior ast,
Kase, k-ash mehr guft, on goh dor ast.


Shu`aӣb
254. Kay namoyad oftobi ............. nazarxez andake,
 Mohi rӯpӯshi man ar xudro ayon sozad yake.


Shayx
255.    Loiqi vaslash kase, ey dil, nadonӣ yoftan,
Xalqi olam ҷam` agar sozӣ, tavonӣ yoftan.


Shahob
256. Chun ba xubӣ ҷilvagar shud mohi man domankashon,
Moh agar domankashon oyad, buvad az vay nishon.

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

257.    Garchi dilro buvad dar hiҷron base ranҷu malol,
Bar sӯyash bingar nishoni sӯhbat inak az visol.


Safӣ
258.    Chu dorad sof-sofi boda yoram,
Digad yak qatra boqӣ kay guzoram?


Sanam
259.    To ob shuda dil az g`ami simbar ast,
Dar gӯshai chashmam az tarashshӯh asar ast.


Sadr
260.    Ba chashm sarv kuҷo oyad ahli binishro,
Qabo chu ҷilva namoyad az on qadu bolo.


Sadr
261.    Buvad k-on xoli lab bolo namoyad,
V-agar poyon namoyad, dil raboyad.


Tohir
262.    Isme, ki az sharaf sadafi purҷavohir ast,
Az nuqta zi hindui xoli tu zohir ast.


Muin
263.    Ey yor, chu rux dar dili man binmudӣ,
Mehri digaram bar sari mehr afzudӣ.


Monӣ
264.    Chu moro did, on dar husn oyad,
Nihon shud benihoyat — benihoyat.


Horun
265.    Ohi dil kori mani shefta o.xir kard,
To ki on sarvi ravon shevai xud zohir kard.


Yorӣ

266. Chun shӯ`lai on orazi nekӯ binand,
Digar sӯi on la`li suxangӯ binand.
Xudro sӯzand dilfigoroni faqir,
V-on goh firebi behadi ӯ binand.
Odam
1. Agar qonln dilimga g`amzang o`qi tutash  bo`lmasa,
Nima uchun uning yuqori va quyisida ko`ngil qoni ko`rinadi?
Muammoning yechimi1 (halli) Yorning g`amza o`qi (kiprigi
— alif bo`lib, undan keyin ko`ngil qoni —«dam» ko`rinsa,
 bo`ladi. (Arab tilida «dam» qon demakdir).   
Bu o`qdan oldingi    ko`ngil qoni «madd» belgisi bo`lib,
yoziladi. Qalb qoidasiga asosan uning aksi  — dam—qondir
Bu   ~   belgisi alif ustiga qo`yilsa,   —Odam ismi hosil bo`ladi.

Odam
2. Lolaning dog`i va qizil rangi kam bo`ladi, deb aytma,
O`tning shu`lasini ko`ngil qoni ustiga qo`ysam bo`ladi.
M. Ye: O`t — otash  ning shu`lasi, ya`ni birinchi harfi bo`lib, uni ko`ngil qoni —   
— dam ustiga qo`ysak,   — Odam ismi hosil bo`ladi
(Arab tilida      — «dam» qon demakdir).

Amin
3. U sho`xning nomini talab qilsang,
Alangasining shu`lasidan aql yonadi
U ichayotganda sho`xlik qilsa,
Bu ishning oxiriga qarasang, nomini topasan.
M.E.: Sho`xning ichayotgani — may bo`lib, unga «an» —  ni jom qilsak,
(anjomash so`zi bunga ishoradir), ya`ni
bu jomga  — mayni qo`ysak, —    Amin ismi hosil bo`ladi.

Amin
4.    Soqiy o`rtadagi maxsus qadahni yashirsa ham,
G`am yo`q, chunki o`sha qadahni boshqa shaklda    yana keltirdi.
M.E: Soqiy   — o`rtadan    qadahni yashirib, u
«on» —   ni boshqa shaklda keltirsa,       
—    Amiin ismi hosil bo`ladi.

Omir*
5.    Sening boshingdagi qora sochingni ko`rdim,
Shul sababdan eshiging tuprog`ini tanladim.

Amon
6.    Ey dilni o`rtovchi go`zal, visol kechasida jilva qil,
Qaddingni bizga ko`rsat, shamni kuydir.
M.E: Go`zal jilva qilsa,       «namo» —       
ning qaddi — bolosi     harfini qo`shilsa,     
bo`ladi. «bolo, namo, bamo»ga asosan 
ni ga ko`rsatsak, bo`ladi. «Azon shamro biso`z»ga ko`ra   
Dagi   ni kuydirsak, — Amon ismi hosil bo`ladi

Obil
7. Alifga o`xshagan qaddi sarkashlik
bilan oldinga kelib balo bo`ldi.
Endi o`shal harakat bilan ko`proq jilva qilyapti.
ME.:«balo» —     dagi sarkash qad, ya`ni    oldinga kelsa,  
 — Obil ismi hosil bo`ladi.

Ayoz
8.    Yoshlangan ko`zimni o`z yorimga surtdim,
Bir tomonda kiprik, boshqa tomonda ko`zim
qorachig`iga qara.
ME.: Yor — ning bir tomonidagi kiprik  — alif bo`lib, ikkinchi
tomondagi ko`z qorachig`i nuqtadir. Ular   — yorga qo`shilsa, 
Ayoz ismi hosil bo`ladi.

Aflah
9.Sochining  ayrilig`idan dilimizning holiga  qara,
Qad-qomatisiz dilimizning holiga boq

Amin
10.    Oy yuzli go`zal dilni kuydirayotgan paytda,
Mayni bergin, ki dillarni ravshan qilsin.
M-E.: May —     on—    ning   diliga   kirsa,   
— Amin ismi hosil bo`ladi.

Anis
11.    Bulbul bog`da sening qadding sifatini aytganda,
Shamshod g`amgin bo`ldi-yu,  nihoyatda xafa  bo`ldi
Sening qadding jilva  qilib,  boqqa  kirganda,
Shamshod g`amga to`lib yuzini bog`dan yashirdi.

Ayoz
12. Agar u bevafo sening oldingda biroz to`xtab tursa,
Dilingni bezovta bo`lishidan xalos bo`lishi  ayon bo`ladi.

Ilyos
13- Yor labi obi hayoti ustidagi boqiy «Xizri Xat»ga
(mayin tuk), Kimki unga o`xshasa, biz unga mushtoqmiz.

Anis
14. Yorning ko`chasidan esgan shabada, Mening ohim
o`tidan tutun va cho`g`larini mumkin qadar haydadi.

Afzal
15. Ey xoja, sen fozil deb bilgan kishining
Nomini eng yaxshi deb o`qishing kerak.
M.E.: «Fozil» —    deb bilgan kishi nomini
«ba-vajhi «ahsan» o`qilsa,   — Afzal bo`ladi

Axi
16.    Yor xursandchilik bilan yuzinn ko`rsatsa-da,
Mudom xafaligidan uning yuzini ko`rmaydi.

Ixtiyor
17. Kimki uning davlatidan qadah ichuvchi bo`lsa,
Muqarrar o`z boshini yor oldida boy beradi.
M.E.:     — yor oldida boshi bilan o`ynasa, 
— bo`ladi    («boxt» — o`ynadi).
Endi uning boshi,  ya`ni — harfi ketsa,   
— Ixtiyor ismi hosil bo`ladi

Ibrohim
18. Yo`lda uning qomatini ko`rib, ashkim dengizi tezlashdi,
Oyog`ining ostiga to`kilgan suvim  (ko`z yoshim) boshdan oshdi.
M.E:  Yo`l —   — rahda yor qomati   — ni    qo`ysak,  bo`ladi. 
Endi suvim     —obam boshdan oshsa,  — Ibrohim ismi hosil bo`ladi.

Iskandar
19. Soching tunida labing hayot chashmasi sari shoshilgan 
(kishi), Zulmatga hayot suvn axtarib borib,
unn topolmagan (kishi)ga o`xshaydi.
M.E.: Talmeh qoidasi asosida yechiladi Zulumatga hayot suvi
axtarib borib, uni topolmagan kishn Iskandardir.

Ohi
20. Ey parnvash go`zal, sening oyga
Uxshagan go`zal yuzing meni tashvishga soldi.

Isfandiyor
21. Yaxshi nom qoldirish va yorga abadiy payvand bo`lish uchun,
Yorning qandi ustiga bir pashsha   qo`nishini ham istamayman.
M-E.: «Yorning qandi» — qandi yor — uning ustida bir pashsha bo`lmasa,   
— bo`ladi. Pashsha — — magas — — abjad hisobida 60 bo`lib, 
— harfining son qiymatidir.      dan  biri bo`lmasa,   qoladi.
Unga «yak» soni qiymati qo`shilsa,  bo`lib, tarkib topsa,    
— Isfandiyor ismi hosil bo`ladi.

Iftixor
22.    Bizning shohimiz dushmanni  yo`qotish uchun jazm qilsa,
Jang kunida g`alabasini qilichlar bilan ko`rsatadi.
M.E: G`alaba — fath — so`zinnng surati, ya`ni hamshakli   dir.
Endi qilichlar — aliflar ko`rinsa,  bo`ladi. «ro` z-razm> deyilgani uchun —
razm— — jang so`zining yuzi   harfini olib,  tarkib topsa,
 — Iftixor ismi hosil bo`ladi

Ishoq
23.    Mening ko`zimning buluti bu tomonda,
Uning qoshi chaqmoq (yashin) tomonda.

Ayyub
24.    Vasfi abadin va bezavol bo`lgan Qaynum
(Alloh)ni. Bizning dilimizga qarasang u abadiy (joylashgandir).

Ashk
25.    Qadr-qiymati pok durga o`xshagan kishining nomi,
Halok bo`lgan ko`zdan oqayotgan ko`z yoshning bir tomchisidir.

Ashkbo`s
26. Mening hurkkan dilim ko`zingga hasad qiladi,
Ko`z  yoshlarim  sening oyog`ingni o`pishni istaydi.
M.E.:   «Obi dida» — ko`z   yoshi — «ashk»—     bo`lib,
u «poybo`s» qilsa, ya`ni   
— bo`sni oyoq    qilsa ,— Ashkbo`s ismi hosil bo`ladi.

Arshad
27- Go`zalimizning har tomoni oftobdir,
Endi bilsam, Sanam lotdan ekan.
(Lot — Shu`ayb  payg`ambar    qavmi  cho`qingan  but nomi)

Anvariy
28.    Yuzingdan minglarcha murod guli ochilgandir,
Ey go`zal, shakarga to`la bog` jamolingdan ochilsin.
M-E.: Muammoning tarodif qoidasiga ko`ra «pur»
— so`zining hamshakli «nur»  
bo`lib, «ey» — so`zi ochilsa va  ni qoplasa, 
— Anvariy ismi hosil bo`ladi.

Abubakr
29.    Uning qoshi sho`xlik bilan namoyon bo`ldi,
Endi uning qoshi xolini quyida ko`r.
ME.: «Abro`» — qosh  sho`xlik bilan ko`rinsa,  — hosil bo`ladi.
Endi «nigar» — — qara so`zidagi nuqta (xol) quyida ko`rinsa, 
bo`ladi va ular biriksa,   — Abubakr ismi hosil bo`ladi.

Ashraf
30. Menga moyil   bo`lgan go`zalni oshkor aytaman,
Nimaiki degan  bo`lsam, oxirida hosil   (tayin) bo`ladi
M.E.:«fosh» —     desak,   talmeh    qoidasiga    ko`ra «moh» —
«qamar»—  dan   harfini olsak,  — bo`ladi. Endi «fosh»
guftam»dan    ni oxiriga olsak,   — Ashraf ismi hosil bo`ladi.

Ummat
31- Dil sening qadding va og`zingni ko`rishi bulan,
So`zdan boshqa (narsa)ni oshkor qilmaydigan og`zini unga qo`ydi.

Afridun
32.    Xudo davlat ahllarini izzat-hurmat taxtiga yaratdi,
Lekin manmanlik, qaysarlik va kibru havosiz yaratmadi.
ME.: «Ofaridu» — so`ziga«nest»—  so`zi boshidagi   harfi 
sarkashlik qilib, oxiriga o`tsa,  — Afridun ismi hosil bo`ladi.

Anis
33.    Oyog`ing zahmat chekib men tomon kelsa,
Mening jonim har tarafdan senga fido (bo`lsin).

Ardasher
34.    Davrondan nimaiki topgan bo`lsang, ikkiga
bo`lingan bo`lib, u dildir.
U dil  yaralangan  bo`lib,  ikkiga   bo`linsa,  qo`rquv yo`qdir.
M. Ye.: «Dil»— arab tilida «qalb» bo`lib, uning yana bir
ma`nosi «teskari»dir. Agar «resh» — —qalb bo`lsa,  bo`ladi.
Yana —dil resh bo`lsa, — yaralansa,  qoladi va  bo`ladi.
Endi — agarning dili, ya`ni o`rta harfi yaralansa,
— qoladi va tarkib topsa, — Ardasher ismi hosil bo`ladi.

Ilyos
35.    Dilning iltimosiga qara va belingdagi kamarni yech,
Yuqoridan pastga qarab gavharlar to`kilsin
M.E.:«Iltimos»—  ning diliga qarasak, o`rtadagi harf  
—dir. Qamar yechilsa, — bo`ladi. Endi gavharlar, ya`ni nuqtalar
to`kilsa yoki pastga tushsa —Ilyos ismi hosil bo`ladi.

Ixtiyor
36.    Ishqniing zikri meni xo`jalar kabi, yor oldiga bosh
va oyoqsiz qilib qo`ydi.
M.E.:«Besarupo soxta» iborasidagi «soxta» — so`zi bosh va oyoqsiz bo`lsa,  
— bo`ladi   (boshi va oxiridagi harflar soqit qilinadi). Endi u
«yor» — oldiga borsa,  — Ixtiyor ismi hosil bo`ladi.

Adosh
37. Dilning dardiga qara, oshiq sening g`amingda tog` va dashtda,
U yeyilib ketgani va bu xarob bo`lgani kabi, bosh va oyoqsiz bo`ldi.

Abuk
38. U sarv (go`zal) suv yoqasida to`xtab turibdi,
Lekin oyog`ini gulning yuziga qo`yib turibdi .
M.E.: Sarv, ya`ni    «suv»—  ob yoqasida tursa, — bo`ladi     ob yoqasi  
harfidir). Endi u oyog`ini     ning yuziga qo`ysa,   —Abuk ismi
hosil bo`ladi     gulning yuzi, ya`ni birinchi harfi — dir).

Alvand
39. Sunbul va sarvni orzu qilma,
Ul dildorning qaddi va zulfiga payvand bo`l.
M.E.:Dildorning qaddi  harfi, uning sochi — zulfi esa  harfidir.
Ular qo`shilsa,  bo`ladi. Endi «payvand» ishorasiga ko`ra «vand»
—  ning izidan borsa,  —Alvand ismi hosil bo`ladi.

Amon
40. Dilim nomingni to`g`rilik bilan yozgan edi,
Undan dilim uzukka o`xshab naqsh chiqardi.
M.E.: «Nom» — rostlik—to`g`rilik bilan yozilsa,  
bo`ladi (rostlik  dir). Endi dilga uzukka o`xshab naqsh qilinsa,
— Amon ismi hosil bo`ladi (uzukdagi naqsh muhr kabi
bosilsa, teskarisi qog`ozga chiqadi).

Ahli
41. U Zuhraga o`xshagan go`zal qaddini ko`targanda,
Quyoshning ustida joy oladi, deb aytdim.

Odina
42. Ey zulfning yuz afsun bilan dilga raqam qilgan
(kishi) o`qish uchun bu sahifani teskari qilsang yaxshibo`ladi.
M.E.: «ey»—   ning diliga   (ichiga)   zulf, ya`ni   harfi kirsa,  
bo`ladi. Endi «beh» — yaxshi   teskari qilinsa,   — na
bo`ladi va tarkib topsa,  — Odina ismi hosil bo`ladi.

Ohi
43.    Tonggi mayni ichib, shod va mast bo`lganidan,
Toza mayni to`kdi va labini tishladi.
M.E.: U oy — «moh»—  may— ni ichsa,  bo`ladi.
Endi labini tishlasa,  harfi ketib,   Ohi ismi hosil bo`ladi.

Ummat
44- Bizning dilimizga visolni loyiq ko`rmadi,
Bizning go`zalimizga may quyqumi ham kerak emas.

Obil
45.    Dilimda qad va yuzing ishtiyoqi ortdi,
Uni axtarib,   chamanga yo`l oldim.
Avval bir sarkashlik   bilan oldimga keldi,
Shu paytda bir gul ra`no shakli bilan ko`rindi
ME.: Sarkash sarv  harfidir. «Gul»—  boshqa shaklda ko`rinsa,
bo`ladi va tarkib topsa .— Obil ismi hosil bo`ladi.

Amin
46.    Yuzing quyoshini yashirganingda, oy va yulduzga
qara, Ular yashiringanda u yashirgan yuzingni yana ko`rsat.

Obil
47.    Labing jon bag`ishlovchilik qilganda,
Jon va dil bosh va oyoqsiz bo`lib qoladi.
M.E.: «lab» — ning qalbi— bo`lib,  uni ko`rganda «jon»—   va    
—«dil» qo`l va oyoqsiz bo`lsa,   qoladi.  (  ning qo`li  va oyog`i     ketsa,   
qoladi,  ning boshi  va oyog`i   ketsa, hech narsa   qolmaydi). 
Bu    ga   qo`shilsa,    Obil ismi hosil bo`ladi.

Avhad
48. Biror kishi o`z dili bilan oshnolik qilsa,
U bir marta o`zidan judo bo`lishi kerak.
M-E.: «Yak» — arab tilida   —«ahad» bo`lib, u «xud» —
— o`z so`zining dili—o`rtasidagi  harfi bilan oshno bo`lsa, 
— Avhad ismi hosil bo`ladi.

Iftixor
49. Dil boshqa gulzorning har tarafidan maqsad istasa,
Ochiq aytaman: har tarafda boshqa-boshqa tikanni ko`radi
M.E.: «Kom»—    — maqsadning  dili   o`rtadagi harfi   harfidir.
Endi «fosh guftam»  («fo»sini aytdim)dan 
  «to  bibinad»   («to»ni ko`rsa)dan    
olinsa,  bo`ladi. Ishoraga ko`ra har tomondan boshqa  tikan «xor» — va   
ni ko`rsa,   —Iftixor   ismi   hosil    bo`ladi.

Iftixor
50.    Dil seni gulzorlar orasida qidirib,
Yalang`och holda tikanlar orasida qoldi.
M-E.: barahna aftad» — iborasidan     so`zi yalang`och  bo`lsa, uning birinchi 
va oxirgi harflari ketib,      qoladi. Endi u tikanlar orasida qolsa,   
— bo`ladi   va  — Iftixor ismi hosil bo`ladi.

Ayoz
51.    Mening go`zalim har tomondan bir oy bilan bog`langan (aloqador)   edi.
Agar  (ularning)  biri qomatini ko`rsatgan bo`lsa, boshqasi  suratini   ko`rsatdi.
M.E.: Yor —  ning bir tomonidagi qomat ko`rsatgan oy  —alif. va ikkinchi tomondagi 
—o`z suratini ko`rsatsa, va tarkib topsa ,  — ayoz ismi hosil bo`ladi (muammoning
«tashif» amaliga asosan so`zning hamma ham shakli olinishi mumkin).

Odam
52.    Faqirlikka bog`lanish — ozodlik, farog`at ma`nosidadir.
Men shunday keldimki, unga bog`lanishim mumkin emas.
M.E.: Muammo  ikkinchi  misradan  yechiladi.  «Omad»—  ni shunday qilamizki,
u bog`lanmagan bo`lsin, ya`ni harflar bir-biriga bog`lanmasin.
Unda      ismi hosil bo`ladi.

Ayoz
53.    Mening yaralangan dilim maqsadi uchun qoshining
bir chekkasini ko`rsatdi,
Lekin u oy (go`zalning) imkoniyati bo`lsa ham uni oz ko`rsatdi.
M.E.: «Go`shai abro`» — ning — chekkasi  harfi va «Resh» — so`zining dili  
harfidir. Ular biriksa,  bo`ladi. «Onro»dagi— ro kam ko`rinsa,  bo`ladi.
Va hamshakli   dir. Ular tarkib topsa   —Ayoz ismi hosil bo`ladi.

Ohi
54.    Dilbarlar davrasi orasidagi sarviqomat,
Zuhraga o`xshagan oy bizning yorimizdir.

Ixtiyor
55. Egilgan kamon qoshining har tamonida balo o`qlari bo`lib,
Ikki tamonidagi o`q bizning baloyi jonimizdir.

Imom
56.    Ey dil, birpas menga betoqatlikda sirdosh bo`l,
Mening noz qiluvchi go`zalim suv bo`yiga chiqdi.
M.Yo.: «Suv» — arab tilida «Mo» — bo`lib, uning bo`yi (qirg`og`i)ga
«Mo»—   kelsa,  —Imom ismi hosil bo`ladi.

Imom
57.  U rahmsiz (go`zalimning) shiddatidan paydo
bo`lgan yashirin dog`larni,
Etak tortib kelgan u go`zalga (oy)ga ko`rsataman.

Amin
58. Chamanda gulyuzlilarning har biri bir
tomondan o`rin olganda, Mening o`rtadagi sarv
qadli go`zalim yuqoridan joy oldi.
M.E.: «Miyon» — o`rtadagi «Sarvi ravon», ya`ni  harfi
yuqoridan joy olsa,  — Amin ismi hosil bo`ladi.

Ulug`
59. Yor keldiyu, uning qaddi va sochi oldinda ko`rindi,
Lekin uning biri unda ko`rindi, boshqa biri esa sokin edi.

Ulug`
60. Dil uning dog`idan nihoyatda o`rtansa,
Undan dardining dog`i ko`payadi.

Amir
61. Ey kumush tanli go`zal, Oy va Quyosh
senga da`vo qilganliklari uchun,
Xijolat bo`lib, bir-birlaridan yashirinib yuradilar.
M.E.: «Mehr»  — — Quyoshning  yuzi    larfi va Oy — «Qamar» — ning  
bir   yuzi    harfidir «Guyyo» deyilganligi uchun ular «Io» —  ning
ichiga pinhon bo`lsalar   —Amir ismi hosil bo`ladi.

Odam
62. Go`zallar majlisida hozir bo`lgan u go`zal,
Boshida dilbarlik havasini hosil qildi.,
Go`zallik da`vosini qilib sening tomon keldiyu,
Boshiga nima xayol kelgan bo`lsa tashladi.
M.E.: Muammo ruboiyning oxirgi misrasidan yechiladi. Ya`ni «Omad»   
— — «keldi»    so`zining  boshida nimaiki bo`lsa, uni oxiriga
tashlasak yoki   madd    ~belgisini  («o`qilishi»    )   oxiriga qo`ysak      
 —Odam ismi hosil bo`ladi.

Axtam
63.  U sho`x falak singari fo qilishga kirishsa,
Kishilarning tole` yulduzlari bosh va oyoqsiz bo`ladi.
M.E.: «Axtar» —  — Yulduz oyog`i — harfi o`rniga «mardum» — — kishilar
so`zining bosh va oyog`i bo`lgan  harfi qo`yilsa,   — Axtam nomi hosil bo`ladi.

Adham
64. Yorga  (yozgan)  xatimdan hech narsa hosil bo`lmadi,
Dil dardiga bedillik xabari kelsa, nima qiladi.

Ayoz
65. Ey jon, labing hajridan mening yig`layotgan ko`zim
la`lga o`xshagan qizil qonga to`ldi.

Amon
66. Qading, yodida bizning hurkkan ko`ngil qushimiz,
Sarv ustidagi bosh va oyoqsiz tustovuqqa o`xshaydi.

Asiriy
67. U oy go`zal yashil libos kiysa,
Uning etagidan qo`limni qisqa qilmayman (etagini ushlayman).

Ulug`
68. Qadr   (kechasi)  ga o`xshagan zulfi jilva qilsa,
O`zidan ketgan (bexud bo`lgan) dillar oldingda ko`rinadilar.

Ubob
69. Kimki Yakkayu Yagona pok (Tangri) bilan payvand bo`lsa,
Dunyoning bori-yo`g`idan qutuladi,
    
Odina
70.  Birinchi kundan boshlab
Haramga hojat istab kelgan kun qaysi kun bo`ladi?
Buni yana o`zing (o`ylab) ko`r.
M.E.: Haramga (Qa`ba yoki masjidga) hojat so`rab keladigan kun
Jum`a—«Odina»— — kuni bo`lib, bu talab etilgan nomdir.

Amon, Amin
71.  U (go`zal) o`tga o`xshagan suv (may) ichganligi sababli,
Yuzi o`tga aylandi.
M.E.: 1) «On» — u «suv»— arabchasi   ni ichsa.   — Amon ismi hosil bo`ladi.
2) «On» — u «u» — o`tga o`xshagan suv, ya`ni «may» — ni ichsa,  
— Amin ismi hosil bo`ladi.

Osaf, Safo
72.    Go`zallarning safiga qara, uning
Ko`ngil oluvchi qaddi goh u tomonga, goh bu tomonga
qarab xirom qiladi.
M.E.: Go`zallar «saf» — —  ida uning qaddi, ya`ni     safning oldiga kelsa, 
— Osaf, safning keyingi tomoniga kelsa,   — Safo ismi hosil bo`ladi.

Amin, Moniy
73.    Moniy (naqqosh) u go`zalning nomini chizish
uchun ikki marta o`z varaqlarini har tomondan o`rtaga keltirdi.
M.E.: Naqqosh «miyon» —  o`rtaga  o`zining varag`ini—   va harflarini keltirsa,   
—Amin, ikkinchi marta   varag`ini o`rtaga keltirsa,   — Moniy ismi hosil bo`ladi.

Odam, Adham
74.    Odamlar orasida u dur sochuvchi shoh qora    otiga
o`tirdi (mindi). Endi Adhamdan Odam qonini to`kadi, deb istama.

Amin, Amon
75.    U «go`zal» dam mast, dam xumori bo`lib yuradi,
Chunki mening dilim va ko`zimdan dam sharob ichadi,
dam kabob yeydi (dilimdan kabob yeydi,
ko`z yoshimdan sharob ichadi).
M.E.:gAgar «u» — on — ko`z yoshdan sharob — yoki «may»  ichsa, 
Amin, dildan «kabob» «ob»  arab tilida —   ichsa,     —Amon ismi hosil bo`ladi.

Adham
76.    Mening may ichuvchi go`zalim may ichishni to`xtatsa,
 U xumor bo`lgandan keyii uni yana topa oladi.

Amon
77.    Ey go`zal, qara, yuzingning shavqida Oyii
oy demayman va Quyoshni Quyosh demayman.

Ayoz
78.    Ey dil, hamma go`zallar keldilar, lekin u kumush
tanli (go`zal) o`rtaga boshqacha shaklda jilvagar bo`ldi.

Badr
79.    Mening dildorim bir kechasi mening huzurimga kelib,
To`nini va ko`ylagini yechib, qo`ynimga kirsa yoqimli (yaxshi) bo`ladi.
M.E.:«dildor»—  —to`nini—birinchi    va     oxirgi harflarini    yechsa,  
—qoladi.  Endi  ko`ylagi, ya`ni  va  harflarini yechsa   qoladi.
U — «bar» yoki qo`yniga kirsa,  Badr ismi hosil bo`ladi.

Boqi
80.    Ho`l (yig`lagan) ko`z qorasi bilan eshik ostonasini yopsang,
Uning gulmnxining yoniga boshqa bir gulmix yasayman.

Bahman
81.    Dil badanimda g`amnok bo`lsa,
Undan g`am qoldiyu o`zi tamom kuydi.

Baho
82.    U tig` uruvchi go`zaldan aql hayratdadir,    
Terdan labi ostiga bir dur ajralib tushdi.

Pir
83.    Bizning istagimiz bilan u noz qiluvchi
go`zal dilnavozlik qildi, Uning pok yuzi har
tomondan jilvasoz bo`ldi.

Badr
84 Bo`sa berish uchun uning tomonidan harakat bo`lsa,
Do`stning og`zidan bahra olsam,  ajab bo`lmaydi.

Badr
85.    O`zimning sargashta dilimni
uning eshigiga borib topdim.

Bek
86.Ey (go`zal)  labing ostidagi xolni toza anbardan qo`yganingda,   
Agar u xolni yuqoriga qo`yganingda yaxshi ko`rinadi.
M.E.: «nek»—  — yaxshi so`zi  — bek so`zidan kinoyadir.
Nuqtasini (xolini) yuqoriga qo`ysa, «nek» —
«yaxshi» ko`rinadigan so`z  — Bek nomidir.

Bek
87.  Uning oldidan shoshilinch xabar kelgan shahsuvorimning
Oyog`i va qo`lidan bir-bir qon tomchilari to`kildi.
M.E.:   Shahsuvor   (go`zaldan)     «payk» —   — xabar kelsa, boshi va
oyog`idagi qon   tomchisi, ya`ni    ikki nuqta to`kilsa, Bek   ismi hosil bo`ladi.

Bobo
88. Ey dilnavoz, sening g`amingda mening ohim va ko`z
yoshim, Shamol va yomg`irdan iboratdir undan hazar qil.
M.E.: «bodu boronast»—shamol va yomg`irdir — iborasi da so`z o`yini bor.
«bo du bo» ikki «bo» bilan     Bobo ismi hosil bo`ladi.

Baho
89. Anbar sochli hind avlodidan bo`lgan o`yinchi,
Boshini oyog`i o`rniga va oyog`inn bosh o`rniga qo`ydi.

Baho
90. Yashil nihol o`tkazgan edim uni
zamona sindirdi va otib tashladi.
M.E.: «Nihol» — ni zamona sindirsa, — bo`ladi va nuqtasini
pastga uloqtirsa, — Baho ismi hosil bo`ladi.

Bade`, Zayn
91.    Kecha sarvinozimiz yuzidagi tsrlarini yerga _to`kkanida,
Quyosh zar keltirdiyu, uning oyog`ining tuprog`ini sotib oldi.

Poyanda
92.    Agar boshim lojuvard falakdan o`tsa, ajablanma,
Chunki kamina boshini oyog`ing ostiga qo`ydi.
M.E.: «banda — so`zining hamshakli —
bo`lib, go`zalning oyog`i «po» — ga surtilsa, 
— Poyanda ismi hosil bo`ladi.

Bahman
93. Qoshingning (oshiqlar) dilini olib
ketishi uchun jon ipidan (yasalgan) kamoni bor.

Baho
94. Bahor yuzini bulut pardalari bilan to`sdi dema,
Balki u yuzingdan xijolat bo`lib,    yuziga niqob tortdi.
M.E.: «Bahor» — xijolat bo`lib, bir yuziga niqob tortsa,
harfi isqot bo`lib, — Baho ismi hosil bo`ladi.

Bobo
95. Kufr va din Haq tomonidan yaratildi, har  
ikkalasi bir-biridan qochib qutula olmaydi.
M.E.: «bo di bo» iborasidan ikkita ikki    bo`ladi  (abjad  hisobida  
ning son qiymati ikki), ikkalasi ham «yak»—  dan qochib qutula olmasa,  
va     bo`ladi va tarkib topsa,   —Bobo ismi hosil bo`ladi.

Baho
96.    O`sha dilni oluvchi qadding bilan xirom qilasan,
(Oshiqni) qatl qilish uchun har tomon shoshilasan.
M.E.:«Tanho ba on» iborasiga ko`ra.  Harfi «ho» —   ga tan bo`lsa,   
 —Baho ismi hosil bo`ladi.

Bahodur
97.    G`amingdan ko`zimning giryonligi fosh bo`ldi.
Uning har burchagidan dur to`kilayotganini yashirincha ko`ryapman.
M.E.:  «Dar girya» iborasidagi «dar»—   —«girya»— arab tilida    
bukoda bo`lsa,    bo`ladi.    Endi «har go`sha» dan    ning burchagi       
harfi   — go`sha — burchakning  harfiga almashtirilsa,  
—Bahodir ismi hosil bo`ladi.

Bahlul
98. Kimki o`z oyi (go`zali) bilan yonma-yon o`tirsa,   o`z
yonidagi dog`larning ko`pini bir tomonga tashlaydi.
M.E.: «Moh» — oydan maqsad   harfidir (oy 30 kun bo`lib, abjad hisobida  dir)
bu oyning yonida, ya`ni «pahlu» — — siga o`tirsa, bo`ladi. Endi o`z yonidagi dog`lardan
ko`pini (uch nuqtadan ikitasini) tashlasa,    Bahlul  ismi hosil bo`ladi.

Bilol
99. Yuzing vaslidan u gul benihoyat lol bo`ldi,
Agar u g`ubor  (chang)  bo`lsa, gulzoringta bir hid olib keladi.
M.E.: «Lol» — bo`lgan gul «be» orad, ya`ni   ni olib kelsa,    
—Bilol ismi hosil bo`ladi.

Po`lod
100. Mening yalang`och dilim qora kiyinish uchun sochidan,
(to`qishga) arqoq va ip keltirdi. Bularni zulfga ulanganligini ko`r.
M.E.:  «Pud» —  arqoq «tor» — ip    harfidir, unga yor zulfi    ulansa,  
— Po`lod ismi hosil bo`ladi.

Pir
101.    Sochingning usti o`ralib tugun bo`libti,
Oxirida dilning bu tugundan o`ralib qolgani yaxshi.

Pir
102.    U go`zal meni o`ldirish uchun etagini beliga
tukkanda (tayyorlaganda),
Men devonadan jon va dilim kechdilar.

Bashang
103. Lo`lilarcha meni o`ldirish uchun qasd qilsa,
Mening sho`x(go`zalim) o`zining yuzini oyog`i orqasiga yetkazadi.

Baho
104. Ey falak, shodligimiz niholi ildizini    uzding,
Uning bargini zulm quyuni bilan yerga tashlading.
M.E.: «Nihol» — ning ildizi   harfi bo`lib, u uzilsa va uning
bargi, ya`ni nuqta pastga tushsa,   — Baho ismi hosil bo`ladi.

Pari
105. U pari (go`zal) yuzini butunlay ko`rsatdi,
Devonalarning dillarini tamom oldi.

Bahor, Rohat
106. Navbahorda sahar vaqtida bulbul,
Gul haqidagi so`zni boshidan oyog`igacha va
oyog`idan boshigacha yoddan o`qidi.

Bobo, Ubob
107. U jafokor bizning dilimizni ikki marta bog`ladi.
Lekin oxirida bir marta qaytardi.

108. Go`zalning yuzini va boshidagi qora sochini
uzoqdan ko`rdim, Shavqim haddan oshdi va oxirida sabrsiz bo`ldim.

Baho
109.    Dilimda u (go`zal) qaddu qomatining ishtiyoqi bor,
O`z oshig`ingning navosini takroran ko`r.

Bek
110.    U  (go`zal)ning nomini    qidirgan edim,
u begumon tilimga keldi,
Nomdan boshqa nimaiki bo`lsa, uning
ma`nosidan (nomni) paydo qil.
M.E.: Nomni qidirganda,  — «begumon» tilga kelgan bo`lsa, unda nomdan
 boshqa nimaiki bo`lsa, u «mon» —    bo`ladi. Nom esa,   — Bekdir.

Baho
111.    U gapdon go`zal gapda chechanlik ko`rsatdi,
U nimaiki ko`rsatgan bo`lsa, birinchi so`zning nomini yod qil.
M.E.:   «Lobaho»—   — birinchi  so`zdan nomni yod qilsak, u  — Baho bo`ladi.

Badog`
111 a Sening ishqing jonimni g`am o`ti bilan o`rtadi,
Hajring dilimga jonni kundirishni o`rgatdi,
«O`z dilim dardini senga yozaman» desam,
Mening nolai ohimdan qalamning dili kuydi.

Bayram
112. U etagini sudrab (kelib) og`zini ko`rsatsa,
O`sha etakka boshimni qo`yaman.     

Baho
113.  May bo`lsa, uning quyqumndan kayf qilaman,
U  Uning idishini ko`rsam, oyog`iga boshimni qo`yaman.

Badog`
114. Go`zal boshi bilan eshigimdan havoni tashlaydi.
Xatti bilan ichimga baloni qo`yadi
Falakning qachongacha boshu oyog`i bo`ladi,
Ularning har birini oyoq ostiga tashlaydi.

Bobur.
115.    Dushmanlar to`g`rilik yo`lini kam tutadilar,
Ular yaxshi gaplar va ularni  o`rganishdan bebahradirlar.
Dil ahllari zohiran bir bo`lib ko`rinsalarda,
Yaxshi nom qidirish uchun boshlaridan ham kechadilar.
M.E.: «Ahbob»— ning zohiri «Ah» dan kechsak, —qoladi. Endi «Zohir»— 
dagi   yaxshi nom qidirib unga o`tsa,  —Bobur ismi hosil bo`ladi.

Baho
116.    Mening  bahorimga  qara,    u  quyoshning visolidan ayirib,
Uning yuzidagi xollarni ketma-ket yashirdi.

Pir
117.    Uning pok yuzini ko`rgach, dilim halok bo`ldi,
(Yuzini) yashirdi-yu, ko`rsatdi. Shu payt dilim halok bo`ldi.

Bahman
118. Hujra mahramining tani  xursandchilikdan shod
bo`lmaydi, Chunki, bu asosi yo`q (dunyo) g`am-qayg`u manzilidir.

Boyazid
119. Mening  turk go`zalim o`zining oshiqlari orasiga
yugurib ketdi, Har tarafdan bir oshiq ko`rganda,
qasos tig`i bilan ikkiga bo`ldi.

Bikr
120. Ey mening go`zalim, yuzing mening holimni o`zgartirdi,

Bade`
121.    Dil sening tufayli muztar bo`ldi,
Sening vaslingdan uzoqlashib boshsiz bo`ldi.

Baho
122.    Dil uning yuzini ko`rishni xohlaydi,
Mahbuba uning tomoniga qaramasa.

Bobo
123.    Dilnavozlik rasm-odatini buyurgan dildor,
Dilimni so`rashda menga ancha lutf ko`rsatdi.
Aytdim: «Dilim g`amingdan zor va bosh va oyoqsizdir»,
Aytdi: «Mening ham gumonim ulardan edi».

Porso
124.    Jafosining azobidan sargashta bo`ldim,
Qiynalgan boshimni oyog`i ostida ko`r.
M.E.: «Sar» — — bosh oshufta, ya`ni parishon bo`lsa,  bo`ladi.  Endi u
«Po»—   oyoh   ostiga  tushsa,  bo`ladi. Yana bir «Po»   unga qo`shilsa,
— Porso ismi hosil bo`ladi.

Toj
125.    Oyog`ing tuprog`ini quyoshga o`xshagan  (go`zal)larga toj qilsang,
Yig`ilishda janjallashib, uni toroj qilsang yana ko`rasan.
M.E.: Ishoraga ko`ra «toroj» — — so`zidagi 
— to ni «j»—   qilsak, yangidan  
— Toj nomini ko`ramiz («to» ro «j» «kun» bunga ishora).

Toj
126.    O`rtoqlarsiz boqqa borsang,
Hosil bo`lgan do`zaxni ko`rasan.

Toj
127.  U quyosh  (go`zal)ning ko`nglini topish uchun behad oh tortaman,
Ohimning tutunini ko`rib, oxiri undan hisob ol (bilib ol).
M.E.: «Oh» — — bepoyon, ya`ni oxiri bo`lmasa,    qoladi. «oftob»  
— oftobning dili, ya`ni o`rta harfi  bo`lib, ular biriksa, «to» —  
— bo`ladi.

Taqiy
128.    Gunohkor (kishi) o`z boshidan kechib, yagona parhezkor bo`lmaguncha,
Uzshshng taqvosidan baxt topolmaydi.
M.E.:«muttaqiy» — — taqvodor boshidan, ya`ni   — harfidan kechsa, 
 — Taqiy ismi qoladi.

Turobiy
129.    U parining sehri o`tidan dilimning ishi xarob bo`ldi,
Uning sanoqsiz issiqligi (tab)da dilning yuki
(qiyinchiligi)dan boshqa narsa yo`q.

Tobon
130.    Shoshilib keldiyu, u bilan quyosh jam bo`ldilar,
Shu paytda xijolatda yuzi kam bo`ldi.
M.E.:  —shitobon kelib, «mehr» — quyosh arab tilida —  shams
bilan jam bo`lsa va xijolatdan yuzi kam bo`lsa, 
—Tobon ismi hosil bo`ladi.

Toj
131.    Go`zal yuzingdan pastga terlar to`kilganda,
Sening ishqingdan aziz (mavlo)lar mo`tarosh bo`ldilar.

Temur
132.    Ohimning etagi osmon etagiga ulanganda,
Mening turk go`zalim ham xuddi shu (ishni) qiladi.

Tur
133.    U turk go`zalimning nomini so`ragan edim, «yodimda yo`q» dedi,
Qaytib ketayotgan edim o`zining so`zi(tili) Bilan «ist», ya`ni «tur»
—   dedi. Bu muammoning yechimidir.

Toj
134. Dilga sening yuzing tufayli azob berdim,
Xaddan tashqari oh chekishni hisobga oldim.

Sobit
135.    Qazodan uning oyog`i ostidan joy olgan har bir gavhar,
U go`zalning oldida bosildi, shuning uchun yuqoridan joy oldi.
M.E.:«po»—  oyoq ostidagi gavharlar, ya`ni niqtalar «but»
—   (go`zalning) oldiga kelsa,  — bo`ladi. Endi oyoq ostidagi gavgharlar
bosilib, yuqoriga chiqsa ,— Sobit ismi hosil bo`ladi.

Javhar
136.    Ayriliqda (qolgan) bedillarni ko`r,
Dillari chekkaga chiqqandir,
Shuning uchun ular behudlikni dil va rasm qilib olganlar.
M.E.: «Hajr»—  ning dili, ya`ni  harfi chekkaga chiqsa,  bo`ladi.
Endi «bexudi» — ning dili   — «vov» harfi unga kirsa,
— Javhar ismi hosil bo`ladi.

Jumhur
137.    Dilga ta`sir qilgan sening ishqing tadbirini
topolmay,  g`amdan o`ldim,
Sendan ajralganlarning tongga hojati yo`q
Oxirida domangir bo`lsalar ham.

Junayd
138.    Men zor Majnunni    bog`lash uchun yoqimli    yuzing
ustidagi tuzoqqa o`xshagan soching halqalar (jingalaklar) ko`rsatdi.

Junayd
139.    Ey jon, uning qaddi sening qo`yningda bo`lsa,
Bo`stonning sarvini esingdan chiqarasan.
M.E.: «Ey jon» —  ning og`ushiga yor qaddi, ya`ni   kirsa, — bo`ladi.
Endi bo`stondagi sarvlar yoki aliflar esdan chiqsa,
—Junayd ismi hosil bo`ladi.

Junayd
140.    Ey (go`zal) jonim sening mast ko`zingga fido,
Mening bexudliklarim sening qo`lingdadir.
M.E.:  «Jon» — — yorning qo`lida — arab tilida «yad»—   
da bo`lsa,   — bo`ladi.
Endi dili, ya`ni    harfi bexud bo`lsa — o`zidan    ketsa,
—Junayd ismi hosil bo`ladi.

Ja`far
141. Gul g`unchasi jafodan jilva qilsa,
Bosh va oyoqsiz qolgan  bulbul uni ko`rib faryod qiladi.
M.E.:   «Jafo» —    gul g`unchasi   harfidir.  Bulbulning ikkinchi nomi
«hazor» bo`lib, mingni, ya`ni  harfini bildiradi.
Endi u bosh va oyoqsiz bo`lsa,   
shaklini oladi va   — bo`ladi. U «far» — ni yod qilsa, 
—Ja`far ismi hosil bo`ladi.

Jalol
142. Sening qiliching yarasidan boshim farqi ikkiga
bo`lindi, Jigarim pora bo`lgan bo`lsa, ajablanma.

Jamshed
143. Sanamlar har bir majlis uchun yulduzdirlar,
Bular orasida mening oyim (go`zalim) Quyoshdir.
M.E.: «Jam» —  — yig`ilishdagi xurshid, ya`ni Quyosh arab tilida
 «Ayn»   bo`lib, u «Xur» —
(Quyosh) «Shid» bo`lsa,  —Jamshed ismi hosil bo`ladi.

Jamol
144. Ey kumush tanli go`zal xoling donasi labing ostida bo`lsa,  yoqimlidir,
Agar belingga bir tugun qilib bog`lasang, yaxshi  bo`ladi.

Ja`far
145.  G`aming jomidan mast bo`lgan bedillar jam`ining
Mastlikdan qo`llari oyoq ostida-yu, ko`zlari boshqacha bo`ladi.

Jo`gi
146. Aytdim: «U hayot bulog`i kabidir».
 Aytdi: «U mening labimga quldir».
Aytdim: «Soching?» Aytdi: «Ishi parishonlikdir».
Uning javobidan parokandalik hosil bo`ldi.

Javhar
147.Yana etagini tortib jilvagar bo`lsa, yaxshi bo`ladi.

Jobir
148.    Ey go`zal, zulfing uchi bulut va jamoling oftobdir,
U bulut ostidan jamoling tulu` qilib chiqsa, nima qiladi  (yaxshi bo`ladi).
M Ye.: «Jamol» —  -  ning tarafi   harfi bo`lib, u «Sahob», ya`ni «abr»—  
- bulutdan tulu` qilib chiqsa,   —Jobir ismi hosil bo`ladi.

Ja`far
149.   O`z jamolidan jingalak sochini ko`rsatganda ochiq
aytsam, Quyosh va Oy har tomondan beqaror bo`lib qoladi.
M.E.: «Jamol»— —dagi zulf   harfi bo`lib, «Fosh guftam»
(fo—sini aytdim dan   olinsa,   bo`ladi.)
Endi talmeh qoidasiga asosan «mehr» — Quyosh —   va «moh»
— Oy —   dan   harfi olin-sa, ular   ning har tomonidan jilvagar bo`lsa, 
- Jafar ismi hosil bo`ladi.

Jamol
150    ……………………………………………….
U payt undan chaman tengi yo`q majnun bo`lub qoldi.

Jamol
151.  Labning  gavhari so`zlaganda   balog`at  ko`rsatadi, Shunday ekan ey dil,
sen ham   uni yetuk so`zlar bilan yod qil.
M.E.: «Gavhar»—  so`zi «Javhar»dan kinoyadir. Gavharni yetuklik
bilan yodlasak «Javhar»  — hosil bo`ladi va u talab qilingan ismdir.

Hakim
152.  Ey tong shamoli, jonimni uning oyog`i ostidagi tuproqqa to`k,
Yana uning oyog`i tuprog`ini ko`zimning burchagiga o`tqaz.

Habash
153.  Xalxoln (naqshli etik)dan oyog`ida nishon qoldi,
Endi dil jonini (unga) fido qilishi kerak.

Jomiy
154.  Pari  (go`zal) o`sha ko`ngil oluvchi qomati bilan
Qanot qoqqanida uning patlari to`kilib ketdi.

Xalil
155.  Shaydo bo`lgan mening zor devona dilim,
U parivashning yuzi (hajrida)  bosh va oyoqsizdir.

Hisom
156.  Ey ko`ngul ovlovchi turk go`zali,
Ko`zimga kiprik o`qini otding va u nishonga tegdi.

Hamza
157.   Go`zallar o`sha Chin (Xitoy) go`zali oldida bo`lganlarida,
Qayg`uli jonnmdan bir oh tortdim,
Ular orasida mening go`zalim o`zgardi-yu,
Peshonasida  qatra-qatra  terlar  to`kilib,   qaytib ketdi.
M.E.: Ishoraga ko`ra «hazin»—  —dan   ni tortsak, «moh» - 
Oy go`zal o`zgarsa, «Zarra»—   dagi   ter bo`lib to`kilsa,
 — Hamza ismi hosil bo`ladi.

Hojim
158.  G`amingdan ishim behosillikdir.
Dilim bexud (o`zida yo`q) va tanim bedil (dilsizdir).

Jayb
159.  Agar do`stlardan biriga abadiylik bo`lmasa ham,
Unga o`xshaganlarga hayot zavqi abadiy bo`lsin.

Hamza
160.  Xumning og`ziga qara. U xursandchilikdan og`zi ochilib qolibdi,
U moh (go`zalning) yo`lida kimki bo`lsa, uning oldiga borishga  moyildir.
M.E.: «Xum» —   ning og`zi ochiq qolsa,  
— bo`ladi. Bu nuqta go`zal yurgan yo`l, ya`ni  
— rahning oldiga borsa,     —Hamza ismi hosil bo`ladi.

Habash
161.  Ey dil, agar og`zidagi tishiga qarasang,
Sen uni boshqa takroran ko`rishing kerak.

Hamid
162. Ey dil, mehnatzada  (qiynalgan) taning yor ko`chasi tuprog`idadir,  
Ayt, go`zalimga hurmatlar bo`lsin, (raqib) hamroh bo`lmasin
M.E.: «Muhtaram bo yad» ishorasiga ko`ra «  —muhtaram»     
 —yad bilan  qo`shilsa, 
— bo`ladi. Endi ikkinchi misrada aytilganidek, unda «m» ham,
«to» ham, «r» ham bo`lmasa, ya`ni        
harflari isqot qilinsa,    —Hamid ismi hosil bo`ladi.

Husayn
163.  U go`zal yuzli  (yor)  sho`xlik qilib yuzini    shunday
 bezadi, Oyning yuzidan qatra ter oqib ketdi.
M.E.: «Xub»—  - ning yuzi   —harfidir, «shayn»
—   ning hamshakli   bo`lib,  
unga qo`shilsa,  — bo`ladi. Endi On yuzidagi ter,
ya`ni nuqta oqib ketsa, 
—Husayn ismi hosil bo`ladi.

Hamza
164.  Ey soqiy, mening ko`z yoshlarimdan yo`l loy bo`ldi,
Xum ustidagi g`ishtni (olib), mayxona yo`liga qo`y.
M.E.:  «Xum»—     ustidagi g`isht, ya`ni nuqtani olib, uni «rah» —    
— yo`l ustiga yoki       harfi ustiga qo`yilsa,     
— Hamza ismi hosil bo`ladi.

Habash
165. Himmat bilan qimmatbaho  (yagona)  durni sochgin,
Undan ko`knor donalari ochilsin.
M.E.: Az on Xash «Xosh» dona ishorasiga ko`ra «Xash»-   ning
—      si   donasini — nuqtasini to`ksa, — Habash bo`ladi.

Hamza
166. U (go`zal noz yuzasidan kiprik qoqsa,
Uning g`amzasi — go`zal yuzisiz, qaddi va zulfisiz ham go`zaldir.
M.E.: «G`amza»—    ning   yuzi       —harfi bo`lmasa,
— qoladi. «Chashm» —   — ko`zning    burchagi     qo`shilsa,    
bo`lib, uning hamshakli  — Hamza ismi hosil bo`ladi.

Hisom
167. Ko`zining ichida hadsiz oh ko`rsatdi va
Yor holining hammasini yuvib tashladi.
M.E.: «Oh» —   behad bo`lsa,   qoladi. U ko`z —
«chashm» —ichiga kirsa, — bo`ladi. Endi
xollar, ya`ni nuqtalarning hammasi yuvilsa, -
Hisom ismi hosil bo`ladi.    

Hasan
168.    Jon do`stlar bir-birlariga  muvofiqdirlar.
Ular lutf manbai va ehson konidirlar. Sening ehsoningdan
aqlsiz muholiflar, nodonlar kabi ovora bo`ldilar.
M.E.: Ehson  —Dagi muxoliflar, ya`ni ikki alif ovora bo`lib, chiqib ketsa,  
— Hasan ismi qoladi. U ikki alif «nodon»     so`zida ham bor.

169.    Jayb

Homid
170.  Mening go`zalim qadahni og`zi tomon olib borsa,
Labidagi qatralarni artib, toza qiladi.
M.E.:  «Jom» —       ni «dahan» — , ya`ni og`iz tamoni    ga olib borsak,  
— bo`ladi. Endi lab tomondagi qatra nuqta tozalansa, — Homid ismi hosil bo`ladi.

Xon
171.    Muhtasib qo`lida kamand  (arqon)  bilan mayxona tomon borib,   
Eshigini ravoqini ochib, tomini buzdi.
M.E.: «Mayxona» —  —eshigi   harfi , ravog`i   harfi va tomi  
harflari isqot bo`lsa,  — Xon ismi qoladi.

Xusrav
172. Go`zallarning    qaddiga o`xshash bo`lgan daraxtdan,
...........................................................................................................

Xon
173. Shayx mayxonada to`polon boshladi,
Durni sindirdiyu, mayni ham to`kdi.
M.E.: «Mayxona» — dagi «may» — to`kilsa va dur
— - harfi sindirilsa,  —Xon ismi qoladi.

Xon
174.  U jon bag`ishlovchi qizil labi bilan jononim bo`lgan go`zal,
Agar   mushkin xoli uning labi ostida ko`rinsa,  mening jonim bo`ladi.
M.E.: «Jon»  —   so`zi «xon»     —dan kinoyadir.
Agar «xon» —    so`zidagi mushkin xol,
ya`ni nuqta lab ostiga tushsa, «jon»   —  
— bo`ladigan bo`lsa, talab etilgan ism     — Xondir.

Xolid
175. Mening go`zalim mushkli nuqtasini   (xolini)  dam yopadi,
Dam mening gumroh dilimni   ovlash uchun ochadi.
M.E.: «Nuqtayi mushkin» — (xol)  dan kinoyadir. «Saydi dil»
—   iborasining dili, ya`ni o`rta harfi  ni ovlasa  —Xolid ismi hosil bo`ladi.

Xusrav
175. Kiprik o`qini  otuvchi chavandoz, go`zalim etagini beliga
qistirgan edi, Xalq bedillikdan etagini yuz pora qildi.
M.E.: «Savor» —  — chavandoz o`qini otsa,   qoladi.
U etagini beliga qistirsa,  bo`ladi. Endi «Xalq»— 
uni ko`rib bedil bo`lsa,   bo`ladi  ning dili,
ya`ni o`rta harfi  isqot bo`ladi. Endi  ning yuz etagi yirtilsa,  
qoladi (abjad hisobida   100 ga teng).
Bu   mazkur   ga qo`shilsa,       — Xusrav ismi hosil bo`ladi.

Xolid
176. Yoqimli zilol (toza) suvda ho`l sunbul aksiga o`xshagan,
Yuzi oinasidagi zulf (soch)ga sarkashlik bilan
qara (Harflar oina ichida teskari ko`rinadi).
M.E.: «Zilol» —  ning «le» —  si «xushi» —  dagi        
dan bo`lsa, bo`ladi. U sarkashlik qilsa,  bo`ladi. Endi zulf ,
ya`ni   harfi uning yuzida bo`lsa,  hosil bo`ladi.
Ishoraga ko`ra uni oynada ko`rsatsa    —Xolid ismi hosil bo`ladi.

Xodim
178. Men go`zallarning yuzini ko`rishga xijolatdaman,
U go`zal yuzini yuzimga qo`yib, meni xizmatkor qildi.
M.E.: «Nodim» — ning yuzidagi   harfining o`rniga «Rux»
—   yuzidagi   harfi qo`yilsa,  Xodim ismi hosil bo`ladi.

Xurram
179.    Bizning mayxona pirimiz muhtasab qo`lidan darrasini yulib  oldi,    
Dastasi va uchini kesib, uni xum ichiga tashladi.
M.E.: «Darra» —  ning dastasi   harfi va uchn   harflari kesib olinsa,  
harfi qoladi. Uni «xum»—   ichiga tashlansa,  —Xurram ismi hosil bo`ladi.

Xolid
180.    Dil uchun laqab qo`yuvchi dono (kishi)
Agar sening dilingni bilsa,  (tosh) deb aytadi.
M.E.: Dono sening «Dil» —     ingni agar bilsa, (yoki aylantirsa,    «gar do nad»   
bo`ladi va «Xo» —  ni aytsa   («xo» ro go`yad)    - —Xolid   ismi xosil bo`ladi.

Xon
180. U toza yuzli  (go`zal)  yigit xolini labi ustida ko`rsatdi,
Endi holi qiyin bo`ldi, o`z dilidan kechsin.
M.E.: «Javon» —  — yigit   xolini   labi   ustida ko`rsatsa,    — bo`ladi.
Endi   o`z — «xud» —  o`z dilidan kechsa, o`rtadagi     
harfi isqot bo`lib,  — Xon ismi hosil bo`ladi.       

Xolif
182.  U xolni ko`rganingdan keyin, yorning yuziga qara,
So`ng o`sha zulf (soch)ning etagiga (uchini) chekkasidan boq.
M.E.: «Xol» —   ni ko`rib, «yor» —   yuzi, ya`ni   harfiga, keyin «Zulf» — 
— ning etagi   ga boqsak,   —Xolif ismi hosil bo`ladi.

Xayyom
183. U ayyor go`zal ko`z ochib yumguncha,
Jafo bilan bizdan yuz o`girdi.

Halil
184.  Mening go`zalim jilvagar bo`ldi,u Mushtariy yuzli
Yana u oldinga kelib yuhorydan joy olgach,  quyosh unga yuzini ko`rsatdi.
M.E.:   «Moh»—Oy    dan    iboratdir.   «Mushtariy» - 
 dan talmeh qoidasiga asosan oxirgi harfi  olinib tarkib topsa,     
bo`ladn. U oy   (go`zal) yuqoridan    joy  olsa,    
bo`ladi. Endi «Xurshid»—  yuzini ko`rsatsa,  , — Xalil ismi hosil bo`ladi.

Xolid
185.    Dilning holiga qara, agar u zulfingga ulansa,
O`zini topgach, insofdan itoatkor bo`ladi.
M.E.: «Xol —  — yor zulfi, ya`ni     harfiga poybast
bo`lsa yoki ulansa,  —Xolid ismi hosil bo`ladi.

Xudodod
186.    Nogoh o`zimning dilimni uning o`rniga fido qilsam,
U go`zal meni o`ziga hamdard qilishi mumkin.
M.E. «Xud» — — o`zining dili   harfi o`rniga «Fido—  » ning sini  ga almashtirsa,         
—Xudodod ismi hosil  bo`ladi. «Fe»   «do» kunam ishorasi bor.

Xalaf
187.    Yor zulfidan uning oy yuzi berkildi,
Oy o`rniga (kamon) egma, qoshi ko`rindi.
M.Yo.:  Yor «zulf» - idan yuzi  ko`rnimasa,  qoladi.
O`rniga kamon qosh, ya`ni   harfi    ko`rinsa,  — Xalaf ismi  hosil bo`ladi.

Xalil va Jalil
187. Sochiga taqinchoq  (sochpopuk)  taqib, go`zal yuzini ko`rsatdi,
Go`zal yuzidagi xol goh pastda goh yuqorida ko`rindi.
M.E.: Zulfdan maqsad   bo`lib, u ikkidir. Unga taqinchoq taqsa,  bo`ladi.
Endi ishoraga ko`ra, «Rux»—  — dan   qo`shilsa, - Xalil (Xol—nuqta yuqorisida),
Xol pastga qo`yilsa,  - Jalil ismi hosil bo`ladi.

Dovud

189.    Sarv   (daraxti)  sening qaddingni ko`rib, senga salomga keldi,   
Unga qara, u o`sha qaddi bilan ariq labida egilib qoldi.
M.E.: Yor qaddi —     harfidir. Sarv ham   alif bo`lib, ariq — jo`
—  ning labiga — harfi yoniga kelsa va o`sha qomati bilan ariq bo`yida egilsa,   
—Dovud ismi hosil bo`ladi («Alif» egilsa, «dol»
— bo`ladi. «Yig`lay, yig`lay alif qaddim dol bo`ldi»).

Dovud
190.    Agar sening oldingda bizning mehnatimiz,
Ayriliqda ikki ko`zdan oqqan ko`z yoshimiz ayon bo`lsa,
Ko`nglimiz dardi va nihoyatsiz ohimizning
Tutuni, shubhasiz, sening dilingga ta`sir qiladi.
M.E.:   «Dud» —   — tutunning ichiga g`oyatsiz    (oxiri bo`lmagan)   oh    
ya`ni alif   harfi kirsa,  —Dovud ismi hosil
bo`ladi (muammo oxirgi misradan yechiladi).

Do`st
191.    Ey shirinlab, zulfing bo`yining hisobi ikki qism bo`lib,
Uning bir qismidan Ajam ahli, ikkinchi qismidan  arablar shirin tilli bo`ldilar.
M.E.: «Qism»—  so`zi abjad hisobida —  — 100,  —60,   40 — hammasi 200.
Uning ikki baro-bari 400 bo`lib, abjadda   harfiga teng.
Endi uni du —  — ikki yoniga yozilsa,  bo`ladi. «Zulf»— soch   harfi
bo`lib, 30 ga teng va uning ikki barobari 60 yoki  
— dir. Tarkib topsa,  — Do`st ismi hosil bo`ladi (Muammo mazmuniga ko`ra,
Abdurahmon Jomiyga atalgan bo`lishi mumkin).

Dilorom
192.    Bog`ning g`unchasiga va ra`no guliga qara,
Har tarafdagi bizning dilimizning yukiga qara.
M.E.: «Guli ra`no»   bo`lib, («har tarafi bo» «r» «dil» u
«mo» nigar ishorasiga ko`ra) uni   — bilan «dil» —   va «mo» 
— i tarafida ko`rsak,  — Dilorom ismi hosil bo`ladi.

Doniyol
193.  Har tomonga qarasam, qaddingni vasli menga hosil bo`ladi,
Har tomondan kelgan kiprik o`qing mening dilimda yo`qdir.
M.E.: «Har tomonda ko`ringan qad — ikki alifdir. Ya`ni   . Endi «ne»—  
ular   ichida   bo`lsa,     bo`ladi. Ishoraga ko`ra ular «dil» —  »    ichiga kirsa,   
—Doniyol     ismi hosil bo`ladi.

Doro
194. Go`zal yuzing va qora xoling balodir,
Xudo haqqi xoling va go`zal yuzingni yashir.
M.E.:«Xudoro» —   — Xudo haqqi — so`zi yuzi va xolini yashirsa,     
— Doro ismi hosil bo`ladi.

Dehdor
195. Sening yuzing tufayli balokash dilim bor,
Sening zulfingdan parishon xotirim bor.
Dilim ohiga bir qara va ko`rki,
Dilimda qanday o`tli shu`lalarim bor.
M.E.: «Dilim ohida», ya`ni «dar ohi dilam»—  iborasida «dil» — 
 ning o`tli shu`lasi   harfi bo`lib,  — mushavvash, ya`ni parishon
bo`lsa yoki to`zg`isa,  —Dehdor ismi hosil bo`ladi.

196.    Do`st

Darvesh
197. Uning zulfi va yuzidan dilimda og`riq paydo bo`ldi,
Endi dilim og`rig`idan uning shod bo`lishini istayman.
M.E.: Yer zulfi  , yuzi —ro`—   bo`lib, ikkalasi  — bo`ladi.
«Shod» —  — dan   harfi unga qo`shilsa, —Darvesh ismi hosil bo`ladi.

198.    Dovud

Dovud
199.  U yomon qiliqli go`zal g`amdan qutqara olmaydi,
Uning har tomoni bechoralik va betoqatlikdir.
M.E.: Bechoralik va betoqatlik   shaklida kelgan   dir.
Bu   harfi «u» —   ning har tarafida kelsa,  ismi hosil bo`ladi.

Dovud, Najm
200.  Hajring kechasida chekkan ohimdan,
Odamlarga  yulduzlarning sham`i — yorug`ligi tutun ichida ko`rindi.
M.E.: «Anjum» —  ning sham`i ya`ni   «dud»  tutun ichida ko`rinsa, 
—Dovud ismi hosil bo`ladi. Agar u sham`, ya`ni   — 
—yulduzlar ichida tutun bilan to`silsa,   — Najm ismi hosil bo`ladi.

Zunnun
201. Sening zulfing va xoling birlashganini ko`rib,
Majnunlikdan yo`lingga bosh qo`ydim, lekin endi pushaymonman.
M.E.: «Zulf» va «xol» ikki   narsa bo`lib, bu ikki arab tilida  
— zul bo`ladi. Endi «junun» —    dan bosh, ya`ni    
isqot bo`lsa,    — Zunnun ismi hosil bo`ladi.

Rustam
202.  Aytdim:   (dilimga)   «gul yuzligim ishqida sustsan»,
Aytdi: «Yashirinman», u nimaiki degan bo`lsa, o`sha yorim nomidir.
M.E.: Ikkinchi misradagi «Rustam» — yashirinman —so`zi.  
— Rustam nomiga ishoradir.

Rayhon
203.Dur to`kuvchi ko`zlarimning chskkasidan (hosil bo`lgan) daryoga qara,    
Unda bir tomondan On, yana bir tomondan yangi Oy jilvagar  bo`ldi.
M.E.:  «Go`shai chashm»    — ning chekkasi    durafshon bo`lsa,
harfi  ga aylanadi. Endi    u «dar yo»,ya`ni «yo»      
ichida bo`lsa,     bo`ladi. Bir tomondan Oy—      —qamardan      
(talmeh qoidasiga  ko`ra)   va  ikkinchi tomondan   
hilol — qosh    harfi jilvagar bo`lsa,    
–––– Rayhon ismi hosil bo`ladi.

Ramazon
204.    Firoqidan dilim xalok bo`lay dedi,
Yor yuzini ko`rsatib, dilimni olsin.

Ramazon
205.    Uning og`zi yig`ini to`xtatish uchun uzukdir,
Kishining og`zini muhr (lol qoldiradigan)   go`zal oyni axtaraman.
M.E.: Muammo talmeh qoidasi bilan yechiladi. Ya`ni kishilarning
og`zini muhr qiladigan (ovqat yemaslik uchun) oy    — Ramazondir.

Vays
206. Yaralangan dilim ikkiga bo`lindi va shu`la uchqunidan pok bo`ldi,
U go`dak ko`z qiri bilan qarasa, ajablanarli emas.
M.E.:   «Resham»—    —yaralangan so`zining   dili 
—uchqundan pok bo`lsa,
nuqtalar ketib   hosil bo`ladi. Endi u «vay» u
—    ulansa,  — Vays ismi hosil bo`ladi.

Rukn
207.    Yorim uchun to`kkan ko`z yoshlarimdan (hosil bo`lgan)
dengizni ko`r, (undan) durlar qo`ynimga to`kiladi.

Zirak
208. Yor mening o`rtanuvchi dilimni ko`rib,
Men bechora zorning diliga uning dili ham kuydi.
M.E.:   «So`zon»—  —  o`rtanuvchi  so`zining dili    ni «yor»
—     ko`rsa,    — bo`ladi. Endi «miskin» 
—bechoraning dili    unga qo`shilsa,   bo`ladi.
«Yor» —  ning dili   ham kuysa,   —Zirak ismi hosil bo`ladi.

Ziyrak
209.     Yor ko`chasining boshida men bemorni zor-zor holda ko`r,
Va yor firoqida zor bo`lgan dili zorimga qara.
M.E.:  «Ko`y» –   —ko`chaning boshi  da «zor» —  ni ko`rsa,   
 — bo`ladi. Endi «zor» —   ning dili,  ya`ni     alif  o`rnida 
«yor» —     dog`ini ko`rsa,   — Ziyrak ismi hosil bo`ladi.

Zirak
210.    Yorimizning qomati shaksiz xirom qildi,
Quyosh va Oy har tomondan o`ndan bir bo`lib ko`rinadi.
M.E.:   «Yor»—        qomati —     xirom   qilsa,   —qoladi.
Endi    «mehr»  — quyosh yoki «ayn» —    
va «moh» — oy —   dan     (talmeh  qoidasiga   ko`ra) larning
son qiymati     —70,   — 200 hammasn 270
bo`ladi). Ularning «dahyaki»  —o`ndan biri yigirma yettidir.
  va  harflari ham 27 ga teng (   —20,    — 7). Endi bu o`ndan bir bo`lib
ko`ringan Quyosh va Oy har tarafdan ko`rinsa,  —Zirak ismi hosil bo`ladi.

Zohid
210.    Dushmanlik tig`i bilan boshimni olib, yo`ling ustiga otding,      
Boshqa tomonda egilgan tanimni ko`r.
M.E.: «Roh»  —  — yo`l ustiga, ya`ni   harfi ustiga kesilgan bosh ~
yoki nuqta qo`yilsa,  — bo`ladi. Endi boshqa tomondan egilgan tana    
ga qarasak,  — Zohid ismi hosil bo`ladi (    Qad egilsa,     — bo`ladi).

Zayn
212.    Qulog`ingdagi dur va go`zal yuzingni ko`rgan kishi
Go`yo Quyosh bulog`idan bir tomchi tomdi deb aytdi.

Zulayxo
213.    Xoli bor Oy (go`zal) uni dilga keltirsa,
Takabburlikdan   o`zidan   boshqalarga   qaramaydi.

Sikandar
214.    Ikkala mushkin sochingni yechsang,
Jingalak qilginu tobini oynada ko`r.

Sikandar
215.    Qaerda parishon rind bo`lsa,
Ishq uning takyagohi bo`lib, o`zining holini aytadi.

Suhayl
216.    Mushtariy va Zuhra (yulduzlari) jamoling bilan jilva qilsalar,       
Agar biri Quyosh yoniga o`tirsa, biri Oy yoniga o`tiradi.
M.E.: Talmeh qoidasiga asosan «mushtariy» —  — dan  harfi «Zuhra»—  — dan  
harfi «Quyosh» —  dan   harfi va «Oy»—qamar—  dan   harflari olinsa,
Quyosh Zuhra yoniga va Mushtariy Oy yoniga o`tirsa,  —  Suhayl ismi hosil bo`ladi.

Salmon
217.    Mening dilim chamanda uning qaddisiz faryod qilsa ham,
Tuzukroq qara, u ozod sarvnnng oyog`iga bosh qo`yib turibdi.
M.E.: «Chaman» —   ning dili   harfidir. Endi Somon» —  —ga qarasak, undagi dil, ya`ni  
harfi o`zidan oldingi «ozod sarv» — yoki   oyog`iga bosh qo`ysa,    ,   so`zi  —Salmonga  aylanadi:

Sulaymon
218. Sening oliy noming osmon gumbaziga o`tirgandan keyin,
Quyosh, Oy va Mushtariy chiqqach, Sening nomingga aylandi
(yoki sening noming anlandi).
M.E.: Talmeh qoidasiga ko`ra, Quyosh — «shams» —   dan   ,
Oy — «qamar» —  dan    va «mushtariy»     dan        chiqsa,    
— bo`ladi. Endi «nom»   —  — aylansa, —      bo`ladi   va
tarkib topsa,    — Sulaymon ismi hosil bo`ladi.

Som
219. Bosh kuyishu ohdan boshqa hech narsalari yo`q,
Senga   mehr   qo`yganlarning  hammasi  ostin-ustun bo`ldi.

Sanjar
220. Ey go`zal, savsan chamanda qomatnngni va daraxtni ko`rdiyu,
Uning biri suvsiz va biri bargsiz bo`ldi.

Sanjarbek
221. Nima uchun achchiqlanib qoshing tarafida yuzta tirish paydo  qilasan,
Xudo haqqi yuzingda mehr paydo qil.

Suhrob
222. Sening ko`changda paydo bo`lgan oshiq har tomonga yugurdi,
Ko`changni sayr qilib dilining yarmi erib    ketdi, yarmi oyoq ostiga to`kildi.
M.E.:  «Har»—  — «so`»—   ning tomonnga    borsa,  , — bo`ladi.
Yor ko`chasi «ko`y» —    ning dili   ning son — qiymati olti bo`lib, yarmi
«ob» —  bo`ladi   va   yarmi    to`kilib ketsa,  — Suhrob ismi hosil bo`ladi.

Suhrob
223. Men shaydo   (oshiq)ning   mahbubasi shahardan ketdi,
Oxirida shahardan chiqib ketish kerak, chunki u shaharda dengiz yo`q.

Suhrob
224. Oy yuzli, sarv qomatga bexudman,
Qadding  oldida  bed   (daraxti)   pastdir  desam, «yana ayt», — dedi.

Siroj
225. U go`zal yuzlining xijolatidan,
Quyosh o`zini boshqa shaklda ko`rsatdi.

Suhrob
226.    Bizning qimmatbaxo anjumanimizni qidir,
Uni noyob gavhar deb bil va uning shukrini ayt.

Sa`diy
227. Mening ko`zim Quyosh va Oyga muhtoj emas,
Menga u Quyoshga o`xshagan oy (go`zal) kerak.
M.E.: «Chashm» — ko`z arab tilida «ayn»dir. Xurshid
— Quyosh esa, Shams—  dan talmeh qoidasiga ko`ra  
olinsa,  — bo`ladi. Endi «Bo «yad» maro» deyilganligi
uchun «yad» —  uning qalbi  olinib tarkib topsa, 
— Sa`di ismi hosil bo`ladi.

Siroj
228.    U go`zal mast bo`lib,  bosh kiyimini chakkasiga qo`ydi,
(va) Shohlarning boshini va tojini o`shanday qilib sindirdi.

Suhrob
229. Ey Oy yuzli (go`zal) oftobning latofatidan nimaiki bo`lsa,
Senga yorug`lik qilib berib, visolingni istaydi. Va u shu bilan xursand.

Soqiy
229  Yorning yuzi oshiqqa ko`ringan zamon,
Parishonhollikdan zar bag`ishlovchi va dur to`kuvchi bo`ldi.

Siroj
230. U Chigil go`zali ariq bo`yiga chiqqan paytda,
Uning qomati oldida sarvning boshini pastda va oyog`ini loy ichida ko`r.
M.E.: Go`zalning qaddi   harfi «jo`»  — ariq labiga kelsa, ya`ni 
oldiga kelsa,  bo`ladi. Endi uni ko`rgan «sarv»  — ning oyog`i, ya`ni 
 harfi loy ichida bo`lsa,   — Siroj ismi hosil bo`ladi.

Sa`id
230.    Ruhim bulbulining joyini sumanning
ostida bo`lishini xohlayman, Oq badan qo`lga
o`rgatuvchilar uni donaxo`r qilishlarini istayman.
 
Saodat
232.     Ishqim o`ti orzusini yodimga keltirdim,
          Uzimda yo`qligimdan uning dog`ini dilimga qo`ydim.


Salmon
233. Har tomonda nomi tarqalib ketgan nomusulmonning,
Oxirida nomi bilan faxrlanishi uzoq emas.
M.E.: «nomusulmon» — — so`zining ikkala tomonida
«nom»i tarqalgandir (bir tomonda «nom» —   — ikkinchi
tomonda, «Salmon» — — ). Endi u oxiridagi nom bilan
faxrlansa,  — Salmon ismi bo`ladi.

Sulaymon
234. Ishq ko`chasiga  «Firdavsi  a`lo» — eng yuqorigi
Jannat zebu ziynatini qo`y,
Uning sha`ni buyukdir, menga uning ikki joyidan o`rin ber.
M.E.: talmeh qoidasi bilan «Firdavs»  —  dan    olinadi.
Endi    «du cho on cho maro    cho»  «deh» iborasidagi «maro»
— meni so`zi arab tilida «li»—  bo`lib, unga    qo`shilsa,   
— bo`ladi.  Yana    — so`zining son qiymati 40 bo`lib,
ni anglatadi va tarkib topsa,  — bo`ladi. Ishoraga ko`ra
«on» —   ni ham joylashtirilsa,  — Sulaymon ismi hosil bo`ladi.

Shahob
235. U go`zallar shohi balo yog`dira boshlasa,
Bizning dilimizni eritadi-yu, (suvga aylantiradi)
qon to`kila boshlaydi.
M.E.: Go`zallar shohi «Shah» —   balo yog`dirganda, oshiq dilini
«ob»   ga aylantirsa,  — Shahob ismi hosil bo`ladi.

Shahob
236.    .....................................................................
Xush ovozli mutrib, sozingni mizrobi bilan (qo`lingga) ol.

Shahob
237. Mening sho`x go`zalim sho`xlik qilib, dillarni olib ketadi,
Shu dilnigina emas, dilimizdagi sarkashlikni ham olib boradi.
M.E.: «Shahroshub»—   — so`zidagi     «oshub» — ning    dillari  
ketsa,       — qoladi. Endi «mo»   yoki «ob» —    so`zi    oldidagi dil
—  sarkashlik qilsa,    — Shahob    ismi  hosil bo`ladi.

Sha`bon
238. Kecha ko`nglim g`amli edi, uning bazmiga
borishga mayl qilgan edim,  
Qarasam, sham` uchgan, posbon uyquda edi.
M.E.: «sham`»—  ning dili Uchsa   -qoladi. Yana «bon» —  
uyquda bo`lsa,  — Sha`bon ismi hosil bo`ladi.

Sho`jo`
239.    U pok kishilar jamoli sham`idan,
G`am chekkanlar kabi kuygan yaxshi.

Shujo`
240.    Majnunning dili do`st ko`chasiga shoshilib ketdi,
U shaydo — oshiq o`z yuzidan davo topdi.
    
Shomiy
241. Nasihat uchun bizning tomonga o`tgan bir shayxning,
Bizning g`amimiz o`ti shu`lalaridan  dili kuydi.
M.E.:   «shayx» —     «mo» —   biz  tomonga    o`tsa, ix- 
bo`ladi. Endi uning dili, ya`ni    harfi kuysa va  
o`rni almashsa,    — Shomiy ismi hosil bo`ladi.

Shomiy
242.  Sharobdan mening og`zim achchiq bo`ldi, undan Xudo bezordir,
Garchi bemor dilimga oxiri u kerak bo`lsa ham.
M. Ye.: «sharob»—   dan    «Xudo»   yoki   «Rab» —  bezor  bo`lsa,   
— qoladi.    Endi    «bemor» —     ning    oxiri —      bo`lmasa,    
— qoladi. Uning dili    — aylansa,   Shomiy ismi hosil bo`ladi.

Shahriyor
243. Mening dilozor shahriyorim(go`zalim),
Menga ham shoh, ham oy, ham yordir.
M.E: oshiqqa «shah»—   «mah»— qamar—   dan 
hamda «yor>   bo`lsa,  — Shahriyor ismi hosil bo`ladi.

Sharaf
244.  Dil u quyosh yuzli sho`xning xollarini ko`rdi,
Xursandchilikdan uning yuzidagi ikki xolini bir-bir uzdi.

Shahriyor
245. Oqibatning burchagiga qarasang,
Bizning dilimiz har tomondan oyga o`xshagan taxtdir.

Shu`ayb
246. U olijanob dilbar aysh vaqtida    shunday raqsga tushdiki,
Quyosh va Mushtariy astoydil iztirob chekdilar.
M.E.: «ba`aysh» —  — so`zining dillaridan biri    
— «ayn» — quyosh, ikkinchisi,   —Mushtariydir (talmeh va tasmiya
qoidasiga    ko`ra). Endi bu   Quyosh va Mushtariy iztirob cheksalar,
harflarning o`rni almashib,     — Shu`ayb ismi hosil bo`ladi.

Shodiy
247.  Oftobga o`xshagan yuzing bahorini ochding,
Undan dilim zarraga o`xshab iztirobdadir.
M.E.: «kushodi»—  —dan «k-oftobist» —  — ning
yuzi -  harfi ochilsa,  — Shodiy ismi qoladi.

Shams
248. Ey shakarlab go`zal, senda sharm-hayo va fisq (gunohning)
Birisi bor va boshqasi yo`qdir.

Shams
249. U gapdon bola gapira boshlaganda,
Gapida «r» ni «e» bilan talaffuz qildi.
Men mastman ........
Oy yuzini ko`rsatdiyu     .   .   .  

Shopur
250.  Shukrki, ul pari jilva qilib, yuzini ochdi,
Dilga yuzini avval ko`rsatmagan bo`lsa ham,oxiri ko`rsatdi.
M.E.: «pari» —   ning yuzi   harfi, «shukr» —   ning yuzi  va  
harflaridir. Endi «avval» —  so`zining birinchi va
ikkinchi harflari tarkib topsa,     — Shopur ismi hosil bo`ladi.

Shopur
251. To`kilgan hadsiz ko`z yoshimdan ma`lumki,
Umidim  burji ustidagi yulduzlar  yerga to`kildi.

Sharaf
252.    Oy yuzingdan mushkin xolingni ko`rsatsang,
Zulfi xolini yashirsa, oy yuzi ham pinhon bo`ladi.

Shahvor
253. Xotirida go`zallik da`vosi shiordir,
Kimki uni Quyosh desa ham, u dordir. (?)

Shu`ayb
254. Mening yuzi yopiq oyim(go`zalim) yuzint bir marta ko`rsatsa,
Xamma nazar soladngan oftob o`zini ozgina ham ko`rsatmaydi.

Shayx
255. Ey dil, uning vasliga loyiq kishini topolmaysan,
Olam xalqini yig`sang,  uni topa olasan.

Shahob  
255. Mening oyim  (go`zalim) yaxshilik bilan etagini yig`ib ko`rindi.   
Agar oy etagini yig`ib kelsa, u bundan nishonadir,
M.E.: «moh» — arab tilida «shahr» —  dir. U etagini tortsa,  
— qoladi. Endi «o`»  ham etagini yig`sa,   bo`ladi.
Tarkib topsa,  bo`ladi «buvad» —  dagi   qo`shilsa,   — Shahob ismi hosil bo`ladi.

257. Dilga hijrondan ko`pgina    ranj va malol yetgan bo`lsada,
U tomon qara suhbat va visol nishonasi bor.

Safiy
258. Yorimning toza mani bor,
Uning bir qatrasini ham qoldirmayman.
M.E.: «sof»—  dan   ni olib, «qi»— 
ning bir qatrasini qoldirmasak,   —
bo`ladi va tarkib topsa,   — Safiy ismi hosil bo`ladi.

Sanam
259. Bir oq badan g`amidan dil erib ketib,
Ko`zning atrofida tomchilardan asar bor.

Sadr
260. Tik qomatidan qabo (to`n)si namoyon bo`lsa,
Ahli binish (dono) kishilarning ko`ziga sarv ko`rinmaydi.

Sadr
261.    Labingning xoli yuqorida ko`rinadi,
         Agar pastda ko`rinsa dilni oladi.

Tohir
262. Sharafda gavharlarga to`la sadafdan iborat bo`lgan nom,
Sening qora xoling nuqtasidan namoyon bo`ladi.
M.E.: Nuqta orqali  —Zohir bo`ladigan nom    — Tohirdir.

Mu`in
263. Ey yor, yuzingni mening dilimga ko`rsatib,
Mening mehrimning ustiga mehr qo`shding.
M.E.: «Mehr» so`zi arab tilida «ayn» —
bo`lib,  o`qiladi   (tasmiya    qoidasi asosida)
«bar sari mehr afduzi» iborasidan  — mehr
so`zi boshidagi harfi  unga qo`shilsa, 
—Mu`in ismi  hosil bo`ladi.

Moniy
264. U  (go`zal)  bizni ko`rgach, husniga husn qo`shildi,
Va u benihoyat yashirindi.

Horun
265. U sarv qomatli (go`zal) o`z qiliqlarini zohir qilgach,
Dilimning ohi men shaydo oshiq ishini oxir qildi.

Yoriy
266. U go`zal yuzning shu`lasini ko`rsalar,
Va so`zlab turgan labi tomon boqsalar.
So`ngra uning behisob aldovlarini ko`rsalar,
Bechora dilafkor oshiqlar o`zlarini kuyduradilar.