Топ рейтинг www.uz
 *Qo`lyozmalarda shayxlar tartibiga raqamlar qo`yilmagan. Lekin Turkiyada chiqqan (K. Eraslan, 1996) tanqidiy matnda raqamlar qo`yilgan. Izoh va tarjimalardan foydalanishni nazarda tutib, bu nashrda ham raqamlar berildi.

 *Qo`lyozmalarda shayxlar tartibiga raqamlar qo`yilmagan. Lekin Turkiyada chiqqan (K. Eraslan, 1996) tanqidiy matnda raqamlar qo`yilgan. Izoh va tarjimalardan foydalanishni nazarda tutib, bu nashrda ham raqamlar berildi.

 *Qo`lyozmalarda shayxlar tartibiga raqamlar qo`yilmagan. Lekin Turkiyada chiqqan (K. Eraslan, 1996) tanqidiy matnda raqamlar qo`yilgan. Izoh va tarjimalardan foydalanishni nazarda tutib, bu nashrda ham raqamlar berildi.

 *Qo`lyozmalarda shayxlar tartibiga raqamlar qo`yilmagan. Lekin Turkiyada chiqqan (K. Eraslan, 1996) tanqidiy matnda raqamlar qo`yilgan. Izoh va tarjimalardan foydalanishni nazarda tutib, bu nashrda ham raqamlar berildi.

 *Qo`lyozmalarda shayxlar tartibiga raqamlar qo`yilmagan. Lekin Turkiyada chiqqan (K. Eraslan, 1996) tanqidiy matnda raqamlar qo`yilgan. Izoh va tarjimalardan foydalanishni nazarda tutib, bu nashrda ham raqamlar berildi.

 *Qo`lyozmalarda shayxlar tartibiga raqamlar qo`yilmagan. Lekin Turkiyada chiqqan (K. Eraslan, 1996) tanqidiy matnda raqamlar qo`yilgan. Izoh va tarjimalardan foydalanishni nazarda tutib, bu nashrda ham raqamlar berildi.