www.uz
INSTITUTDAN

            Alisher Navoiyning fors-tojik tilidagi merosi oxirgi 18, 19 va 20-jildlardan joy oladi va shoirning mukammal asarlar to`plamiga yakun yasaydi.
            Hozircha fanda Devoni Foniyning Parijdagi 285, 1Z45, Tehrondagi 15002, Turkiyadagi Z850, 1952 raqamli qo`lyozmalari ma`lum.
            Navoiy Devoni Foniy haqida Muhokamat ul-lug`atayn asarida ma`lumot bergana.1 Shoirning forsiy devoni turli yillarda nashr bo`lgan2 va devonni nisbatan mukammal tarzda professor Hamid Sulaymon chop ettilgan.3 Biroq bu nashrdan ham ancha g`azallar, qasidalar, kichik janrlardagi she`rlar tushib qolgan. Bu kamchiliklarni to`ldirib, devonni to`liq holda nashr etishga kirishildi. Eng mukammal hisoblangan Parijdagi 285 raqamli qo`lyozmaning fotonusxasidan asos, nusxa sifatida foydalanildi. Shuningdek, Devoni Foniyning Tehron nashri4, tojikistonlik adabiyotshunos olim Murodiy (Tojiboev Hojimurod) nashrga tayyorlagan Devoni Foniy qo`lyozmasidan ham istifoda etildi. Imkon darajasida ilgari nashr bo`lgan g`azallarni ham qo`lyozmaga solishtirib, xatolari tuzatildi.
            Ushbu jildga 267 ta g`azal kiritildi. G`azallarning asosini marhum otaxon olimimiz Mo`minjon Muhammadjonov tarjima qilgan. Hamid Sulaymon nashriga kirmay qolgan 76 ta g`azalni filologiya fanlari nomzodi Shafiqa Yorqin, 15 ta g`azalni filologiya fanlari nomzodi Sayfiddin Rafiddinov tarjima qilgan. Izohlarni filologiya fanlari nomzodi Suyima G`anieva tuzgan.
            Qolgan 285 g`azal keyingi jildga kiritildi. Bu jilddagi g`azallarning ham asosiy qismini Mo`minjon Muhammadjonov, Hamid Sulaymon nashriga kirmay qolgan 68 ta g`azalni filologiya fanlari nomzodi Shafiqa Yorqin tarjima qilgan. Shafiqa Yorqin tarjima qilgan g`azallarni filologiya fanlari nomzodi Qodirjon Ergashev tahrir qilgan. Izohni filologiya failari nomzodi Sayfiddin Rafiddinov tuzgan.
            G`azallarga qo`yilgan sarlavhalar qo`lyozmada qanday bo`lsa, ularni shunday saqlashga harakat qilindi, ayrim o`rinlardagina Tehron nashriga murojaat etildi.
            Albatta, Navoiyning forsiy merosi nashrida ham ba`zi xatoliklar o`tgan bo`lishi mumkin. Bu borada bizga bildirilgan mulohazalarni samimiyat bilan qabul  qilamiz va  keyingi nashrlarda inobatga olamiz.

1 Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to`plami. 20 jildlik. 16-jild. Toshkent: Fan, 2000. Z2-bet.
2 Shodiev E.  Devoni Foniy  nashrlari// O`zbek tili    va adabiyoti. 1988, 1-son.
3  Alisher    Navoiy.    Devoni  Foniy. Asarlar.  O`n  besh jildlik. 5-jild. I va II kitoblar. Toshkent, 1965.
4 Devoni   Amir   Nizomiddin  Alisher   Navoiy.  Foniy.   Tehron: Asotir, 1Z75 h. sh.