า๎๏ ๐ๅ้๒่ํใ www.uz
QISQARTMALAR

a. r. — alayhir-rahmah — unga  (Allohning) rahmati bo`lsin!
a. s. — alayhis-salom — unga  (Allohning) salomi bo`lsin.
v. a.—vallohu  a`lam — Alloh bilguvchiroq.
n. b. — nafa`ano bihima — ikkalasi tufayli (Alloh) bizga naf yetkazsin.
n. m. n.— nuvvira   marqaduhu   nuran — uning qabri nurga to`lsin.
n. m. n.— navvara marqadahu nuran — (Alloh) qabrini nurga to`ldirsin.
k. v. — karramallohu  vajhahu — Alloh  uning yuzini mukarram   qilsin.
r. — rahimahullohu — Alloh unga  rahm  qilsin.
r. a. — raziyollohu anh(u) — Alloh    undan   rozi  bo`lsin.
r. a. — rahmatullohi  alayhi — unga    Allohning rahmati bo`lsin.
r. a. a. — rizvonullohi   alayhim   ajma`in — ularnnng barchasidan Alloh rozi bo`lsin.
r. r. — ravvahallohu ruhahu — Alloh    uning    ruhinn shodlantirsin.
r. t. — rahimahullohu taolo — Allohu taolo unga rahm qilsin.
r. t. a. a. — rizvonullohi taolo alayhim   ajma`in — ularning  barchasidan Allohu taolo rozi bo`lsin.
r. t. a. — raziyollohu taolo    anhum — Allohu taolo ulardan rozi bo`lsin.
r. t. r.— rahimahullohu  taolo   ruhahu — Allohu taolo ruhiga rahm qilsin.
s. a. v—sallallohu  alayhi vasallam — unga Allohning salavoti va salomi bo`lsin.
s. r. a. — salavotur-rahmoni alayhi — unga rahmonning (Allohning) salavoti bo`lsin.
s. t. — subhonahu va taolo — pokdir  (Alloh)  va oliydir.
q. — qaddasallohu — Alloh  muqaddas  qilsin.
q. a.— qaddasa   arvohahum — Alloh   ularning ruhlarini muqaddas qilsin.
q. a. — qaddasallohu     asrorahum — Alloh ulariing sirlarini muqaddas qilsin.
q. s. — quddisa  sirruhu — uning sirri    muqaddas  qilindi.
q. s. — qaddasallohu sirrahu — Alloh sirrini muqaddas qilsin.
q. r. a. — qaddasallohu  ruhahul   aziz — Alloh    uiing aziz ruhiii muqaddas qilsin.
q. s. a. — quddisa sirruhum aziz — ularning aziz sirlari muqaddas qilindi.
q. t. a. — qaddasallohu  taolo asrorahum — Allohu taolo ularning sirlarini muqaddas qilsin.
q. t. r. — qaddasallohu  taolo ruhahu — Allohu  taolo uning ruhini muqaddas qilsin.
q. t. s. — qaddasallohu  taolo sirrahu — Allohu   taolo uning sirrini muqaddas qilsin.
Yuzoru va yutabarraku bihi —  (Qabri) ziyorat qilinadi va tabarruk sanaladi.