Топ рейтинг www.uz
MUNDARIJA

Tahrir hay`atidan
Debocha.
G`azallar

1-100
Ashraqat min  aksi shamsil-ka`si  anvorul-hudo
Zihe husnung zuhuridin tushub har kimga  bir savdo
Ey, safhayi ruhsoring azal xattidin insho.
Ey hamd  o`lub  mahol  fasohat  bilan  sanga.
Iloho, podshoho, kirdigoro
Ey, nubuvvat xaylig`a xotam baniy Odam aro
Zihe javlongahing aflok  uza   maydoni  «av  adno»
Har gadokim,  bo`ryoyi faqr erur    kisvat anga
Ul parivashkim,  bo`lubmen  zoru sargardon  anga
Sinsa ko`nglumda o`qung  surtub  isig`    qondin  anga
Vahki ishqing zohir etsam vahm erur o`lmak manga
Garchi hajringdin erur  yuz  g`amu ozor  manga
Ul  malohat ganji hajrida   buzur maskan manga
Shahr bir  oy  furqatidnn  bayt-ul-ahzondur  manga
Menmudur  menkim sening vasling muyassardur manga
Ko`rgali xusnungni  zoru  mubtalo  bo`ldum  sanga
Qahring  o`lsa, barcha   ishimdin  malolatdur sanga
Ey  alifdek qomating mayli   buzulg`an  jon  aro.
Kimki ko`rsa mushki nob ul sunbuli serob aro
Zavraq ichra ul  quyosh sayr  aylamas    Jayhun  aro
Ming zaxm urdi xanjari ishqing bu tan aro
Ikki barmog` birla tuttum la`lin ul ruxsor aro
Ko`nglum  o`rtansun agar  g`ayringg`a  parvo aylasa.
Erur ishq  ahli  go`ristoniyu yuz  ming mazor  anda
Dog`larkim, qo`ydum ul oy furqati ozorida.
Ey ko`ngul,  gar kimsa  ahvolim demas yor ollida.
Dahr  elidin naf`  agar  yo`qtur,  zarar  ham   bo`lmasa
Ne xush bo`lg`ay ikovlan mast bo`lsaq vasl bog`inda
Er tutar  ko`nglumda  gardundin  judo  bo`lg`an  balo
Xil`atin  aylabmudur ul sho`xi siyminbar  qaro.
Xam   ramad  tekkan  ko`zungga  chashmi  bedorim   fido
Davr el sog`arini qildi mayi    nob to`la
Oncha  davron  birla  ko`rdum  ahli  davrondin  jafo
Gul uzra xatti mushkin birla to qilding raqam paydo
Bo`lsa  ikkmizning yuzi aksi suda    paydo
May birla yuzung tim-tim ahmarmu ekin oyo.
Zor jismimg`a hadanging zahmidin ortar navo
Ne navo soz aylagay bulbul gulistondin judo
Mahvasho, sarvqado,   lolaruho,   siymtano
Zihe visolingga tolib tutub o`zin matlub
Ikkn o`tlug` nargisingkim, qildilar  bag`rim kabob
Qoshu yuzungni  munajjim  chunki  ko`rdi  beniqob.
Chobukekim, har taraf  maydon aro aylar shitob.
Havo xush erdiyu ollimda bir qadah mayi nob
Yuz  so`zumdin   biriga  bermas javob  ul  no`shlab.
Subhi davlat  yuzung,  ey tavsani  gardun    sanga  ashhab
Necha bo`lg`ay manga hajr ichra tazallum, yo rab?
Ey, sanga yuz xo`bu, lab xo`bu, labingdin kulgu xo`b
Sen labing so`rg`an soyi men qon yutarmen, ey habib
Ishqdin  yonsa  tanim  so`rma   sabab
Og`zining  sirri  manga  ma`lum  agar  ermas ne  ayb
Bovujudikim  adam  bo`ldum   g`amdin qayg`urub
Xoki poyi bo`ldi joni xoksorim qon yutub
Vah,  ne qotildur kelur oyini qatlu kin solib
Xanjaring   jonmg`a   yetti   ko`kragimga   sanchilib
So`zi hajring ichra har dam za`flng` jismim yonib
Xasta  jonnm za`fin  angla, ko`nglum afg`onin  ko`rub
Ko`z yoshim bo`ldi ravon bir nargisi jodu ko`rub
O`lukni tirguzur  la`ling  Masihoso  kalom    aylab
Qon yoshim yo`lungda tommaydur ko`zum gnryon bo`lub
Kimsa yori  bnrla xushtur g`am deyishib mungrashib
Kezarmen ko`yida yillar nazar holimg`a solg`ay deb
Dam-badam  jomi tarab g`ayr  nla  ul moh chekib
Ne maxlasim bor  aning ishqidin  kanora qilib
Ul oy  qasdima tiyg`i burron   cheknb
Chobukum  raxsh uza hijron yo`lida po`ya qilib
Mendin ul chobukning, ey payki sabo, maydonin o`p
Zulfu  yuzdin  sunbulungni   gul  uza tarqatma ko`p
Qasri johingg`a sipehr avjida    ayvon  bo`ldi tut
Ey ko`ngul, ul ahdi yolg`on  mehr shartin qildi tut
Kel-kel, ey qurbon ko`ngul, ul qoshi yo mehrin unut
Ohkim, ul oshno begona bo`ldi oqibat
Jahdim andoqdur yetishgaymenmu deb vaslingg`a bot
Tiyra  kulbamga  kirib, jono,  o`lumdin  ber  najot
Ko`zum  ucharki, humoyun yuzungni ko`rgay  bot
Ey ko`ngul, yor  o`zgalar domig`a  bo`ldi poybast
Subh  erur  soqiyu  men  maxmurmen, sen  mayparast
Junun toshi urub har yon  yangi dog`imni afgor et
Vujudum  o`rtading,  ey ishq, emdi tarkim tut
Ko`nglum  oldi  bir pariypaykar  malaksiymo   yigit
Mast chiqti yana ul qotili bebok yigit
Yana soldi hajr ham tan, ham ko`ngul, ham jong`a o`t
Vahki, hajrinda jahon bo`ldi ko`zumga zulumot
Ey nasimi subh, ahvolim  diloromimg`a  ayt
Xirmani ruxsoriga solmish mayn gulnoriy o`t
Lolazor ermaski, ohimdin  jahong`a  tushti  o`t
Voykim, dushmandek o`ldn  ahdidin begona do`st
Bosh qo`yarmen kup  ayog`inda  may  ichsam  payvast
Qachonki ul buti shirin kalom qildi hadis
Nutqi jon bermak qilur ul la`li xandon birla bahs
Mening jununuma gar ul pariy erur bois
Buzug` ko`ngulga  fano bo`lsa  kom, cheksun ranj
Ey gadoyining gadoyi barcha ahli taxtu toj
Charx nzing gardiga qildi  kavkabi sayyor xarj
Mayi la`ling erur  jon  bnrla  mamzuj
Ko`ngullar   nolasi   zulfung   kamandin   nogahon ko`rgach
Jamolin vasf etarmen  hamdamim    ul  gul`uzor  o`lg`ach
Husni ortar  yuzda zulfin  anbar  afshon aylagach
Etishsa ishq aro yuz mehnatu  balo, qadah ich
Faqr ahlig`a podsho muhtoj

101-200

Zihe tiling ana  afsah takallumida  fasih
Badang`a kelmadi to azmi  ko`yung ayladi  ruh
Ko`ngulni mug`bacha oldi mug`ona tut aqdoh
Nega ko`rguzdi  sovug` ohu sarig` ruxsor subh
Ro`zavu gul yettiyu ichmas ul oy gulgun qadah
Ey manga jonbaxsh gulbargi  taringdin toza ruh
Gadoyi faqr ila so`z ayta  olmas podsho gustoh
Bahor sensiz o`luptur manga ajab do`zax
Tong emastur, bo`lsa har  sarvi  pariy ruxsor sho`x
Vahki, hijron  sharbatidin  bizga  bo`ldi kom talx
Soldi bir oydin ayru meni ibtilog`a charx    .
Xonaqahda halqayi zikr  ichra g`avg`o qildi shayx
Sochingki har taraf ayirdi bir muanbar shox
Odamki, bashar  nasli  silkiga erur payvand
Sen o`z xulqungnn tuzgil, bo`lma el ahloqidin xursand
Yop  ul yuz oyinasin cheksam  ohi dardolud
Qoshing mehrobin vasl ahli etmish qiblayi maqsud
Ey  orazi  nasrin, sochi sunbul, qadi  shamshod
Aylamas har nav` bo`lsam  ul buti  ra`no pisand
Topqali hokiy tanimg`a novaki ishqing kushod
Orazing mushtoqidur bu  ko`zki, bo`lmish dardmand
Chekar un ko`nglum ursang tiyg`i bedod
Jilvada husn ahli ichra ko`rmisham bisyor qad
Mendin el har so`z desa,  bovar qilur  ul sarvqad
Yo`qki ohimdin qilibdur tiyra bu vayronni dud
Unutmag`ilki to hajr etti bedod
Vahki, har soat bo`lurmen vaslidin yetkach navid
Ish manga qilmoqdurur ul sho`xi beparvoni yod
Zuhdu toat shahdini ahli zamon ko`rmas laziz
Emas g`amimni yozar xatqa zarfishon kog`az
Demagil ko`yini benomu nishonlarg`a maloz
Ey zotinga har necha qilib aql tafakkur
Parim bo`lsa, uchub qochsam ulustin to qanotim bor
Kema og`zi demakim, ishqingda ko`ksum chokidur
Og`zim achitqon dam-badam ul la`li shakkarxand erur
El tnlidin jonima gar yuz balo mavjud erur
Yig`lasam ko`nglumga ishim ohi dardolud erur
Ulki yuz mehnatqa jonim, ishqidin pomol erur
Yo`q ajab, la`lingdin ar bexudlug`um oyin erur
To labing shavqida jismim g`arqayi xunob erur
Ul pariy ko`ngli uchun ruhum asiru zor erur
Ko`ngulkn, ishqida dersen balo ne bo`lg`usidur?
Jafo qilur bari gulchehralar, vafo qilako`r
Jonim oromi uchun qosidki jonondin kelur
Tutulmish erdi g`azabdin ulusni qildi asir
Pariyvashim qora bo`rkinki, bir yon egri qilibdur
Ko`zi ul yuz o`tidin xalq ichini dog` etadur
Kunduz ul xurshidi raxshondin ko`zumga yosh erur
Telbarab itkan ko`ngul yodimg`a kirsa gohlar
Yuz tuman mehnat o`qi anduhlug` jonimdadur
Kirdi siymobiy libos ichra yana ul gul`uzorur
Furqatingdin za`faron uzra to`karmen lolalar
Ul malohat sham`idin mundog`ki jnsmim yonadur
To xayoling gah ko`ngul, gah ko`z aro mehmon erur
G`unchayi xandon bila husnung guli hurram bahor
Vahki, ko`nglum g`ussasi har lahza qasdi jon qilur
Tararda uqdalig` zulfin musalsal ayladi chinlar
Ollim ul oy sajdasidin resh erur holim budur
Tirguzur har dam raqiblarniyu meni o`lturur
Yana sensizin munisim g`am bo`luptur
Ko`zung ne balo qora bo`luptur
Ko`k g`azoli chunki kofur uzra mushkafshon bo`lur
Vahki, maydon azmig`a sekretti ul chobuksuvor
Vahi nozil bo`ldi yoxud yorning payg`omidur
Barmog`i hayrat bilakim la`li xandon nchradur
Qoshing ko`zdin nihon, andin nihonroq xoli mushkindur
Nuqtayi xolingki ko`zdin doimo ma`dum erur
Har labing  o`lganni tirguzmakda, jono, jon erur
Har qachonkim kemaga ul oy safar raxtin solur
Jon  berur elga agarchi labidin qon tomadur
Xolu  xating xayolidin, ey sarvi gul`uzor
Chiqti ov azmig`a javlon aylab ul chobuksuvor
Bargi   gul yuzinda  la`ling  rashkidin   xunoblar
Telba  ko`nglum, vahki, har  soat  birov  sari  borur
Ul oyki, jafo nardini xo`blardin utuntur
Barcha xo`blarning qadu ruxsoru    xattu  xoli   bor
Chorayi kor istabon bechoralig` ko`nglum tilar
Har  o`qi  ul  qoshi  yonnng jonniknm,  qurbon qilur
Ey sabo, sharh ayla avval dilsitonimdin xabar
Yo rab, bu ne guldurkim, boshig`a chechak sanchar
G`aming  o`qiki   ko`ngullar   uyin   nishona  qilur
To bo`ldi ko`ngul ul ko`zi usrukka giriftor
Fig`onki, yor  vafo  ahlig`a  sitam  qiladur
Ulki,  onsiz   xasta   ko`nglumning  yuz ohu  voyi   bor
Voy, yuz ming voykim, tarki muhabbat qildi yor
Har qayon boqsam ko`zumga ul quyoshdin nur erur
Yor bordiyu ko`nglumda aning nozi qoliptur
Ul  malaksiymo  pariykim,  xalq  aning  hayronidur
Shahsuvorim har qachon javlon qilur
Qaysi bir ko`kning yuzingdek mehri olam tobi bor?!
Ulki yuz mendek jahonda volavu shaydosn bor
Yana g`arib   gule  jonima   jafo qiladur
Maydin ayru gul emas go`yo erur gulgun harnr
Soqiyo,  day   shiddatidin   aqlu  his  betob erur
Orazing  xurshidu og`zing  zarradin timsol erur
Orazing ko`zgusimu ter kasratidin sudadur
Orazing ko`zgusida  xat sabzadurknm, suda  bor
Yuzungda  zarvaraq har  yonki  lutfi  benihoyatdur
Jahoni  buqalamun   ichra  tushmish  elga   gudoz

Rafiqlar, meni mahzun nechuk bo`lay g`amsiz


201-300

Tirguzur har xastani bir noz ila ul dilnavoz

Ramida ko`nglum erur ishq mubtalosi hanuz
Jamoateki, junun  man`nni  manga  qnlasiz
Navbahor   aiyomi   bo`lmish,   men   diyoru   yorsnz
O`zga  bo`ldi yoru  mehri menda boqiydur hanuz
Xurram  o`ldi  bog`u bir guldin  ichimda    g`am  hanuz
Sayl un chektiyu savdo menda bepoyon hanuz
Ko`yung borida  qilman jannatqa guzar  hargiz
Zamone garchi  yodim  qilmas  ul  nomehribon  hargiz
Har  necha ko`nglumni chok etsang qilur  ishqing sitez
Mehnat o`tidin yoruqtur har taraf koshonamiz
Bo`lmasa ul but qoshi mehrobim nchra jnlvasoz
Jilvamu qildi sarig` bo`rkin kiyib ul sarvinoz
Tufrog`imdin koshki jisme murattab qilsangiz
Yuzung fnroqida har oh o`tinki chektim tez
Yordin ayrilg`ali shaydo ko`ngul bexob ko`z
Tiyradur uylakim, yorug`lug` anga qo`ymas yuz
Yo`qki, ul ko`z qoradur husnung aro, ey qorako`z
Manga ul ko`zi qora dedi chuchuk chandin so`z
Nuktasi mafxum o`lur, bo`lmas vale mafhum og`iz
Ul pariy ko`yida men devonani band aylangnz
G`am yuki qilmaydurur yolg`uz meni mahzunni ko`j
Dahr sudidin tama` uzkim, ziyone besh emas
Ne ajab gar nukl tuxmi g`am qushin rom aylamas
Kiyik charmi zaif egnimga majnunlug` nishoni bas
Nafis kiyguluk o`lsa yalang tanimg`a havas
Dame ermaski la`lnngdin ko`ngul yuz laxt qon ermas
Sumbulin Laylo ochiptuo, yel abiroso emas
Demakim. no`shi labidin quti jon qildim havas
Bas nedur ko`z gar xayoling xaylig`a manzil emas
Oh o`qin jon ichra asrab, ko`nglum izhor aylamas
Zulfidin ayru jununumg`a desam tadbir emas
Dam-badam la`ling xayolidin ichim qonmu emas
Chok bo`lg`an ko`ngluma qilmoq iloj oson emas
Xasta ko`yungda yotmisham bekas
Bizga olam bog`idin ul sarvi gulruxsor bas
Manzilekim, ul pariy paykarni ko`rdum bir nafas
Fig`onknm. ko`nglum olg`an dilbarim dildorlig` bilmas
Chok etib ko`nglumni ochilsun demak imkon emas
Xo`blarg`a meng ul oyning toza qulluq dog`i bas
Sendegu kiygan shabandarro`z hullangdek emas
Zixe kamol ila kavnayn naqshig`a naqqosh
Meni sargashta jismin dog` ila qon lolazor etmish
Ko`ngulkim zarnishon paykonlaringdin notavon bo`lmish
Chiqti yorim kecha yo`l azmin qilib ul bag`ri tosh
Qatiq dardim zuloli ashk etar fosh
Chu bildi sham`kim, g`am shomi ko`nglumni halok etmish
Ko`z ko`tarman ul quyoshdin gar ko`zum qilmoqqa resh
Orazin yopqach ko`zumdin sochilur har lahza yosh
Sarig` gul demakim, chun sarvinozim bog` aro bormish
Porsovash dilsitonim bo`lg`an ermish bodano`sh
Seni ko`rgach der edim, bir mehribonim bor emish
Vusma birla qoshin ul mahvashki rangin aylamish
Ne   abrashdurki,   sekritmish   yana   maydong`a   ul   mahvash
Ul  sarv  uzori  guli serobdek  ermish
Ne  ajab  gar  bor  esam  devonavashlig`    birla  xush
To  ko`z  bila ko`nglumni  ul g`amza maqom etmish
Borg`oningdin jon talashmoq erdi  men  mahzung`a  ish
Orazin  ko`rdum,  nihon  ashk  ayladi  sirrimni fosh
Har  kun  oqshomg`acha  hajringda  manga zorlig` ish
Yorkim yog`lig`  bila  ko`ksum  yarasin  bog`lamish
Ko`ngluma   kelmas  xazonny  bog`   aro  noranj  xush
Sendin ayru tanda ko`nglum yo`qturu ko`nglumda  hush
Surma bilanmu ul oy ko`zni qora aylamish
La`li  ishq  ahlidin  oncha  g`orati  jon  aylamnsh
Ul  gulekim,  bazmida zog`u zag`an nilg`ay xurush
Qilg`ali kiygan libosin ul buti zebo binafsh
Tuzmagay  erdi  qazo  bu jismi  vayronimni kosh
Dedim, ul paykonni la`l etkan   yurak   qoni   emish
Ilgiga moviy katon ul sho`x nevchun chirmamish
Dema, ne sud erur o`lmoq fano harimig`a xos
Gulruxum yodi bila ko`nglum erur gulga haris
Jon yetib og`zimg`a topmon dardi hijrondin xalos
Boda  meni  ayladi zuhdu riyodin xalos
Ey, sening xanjari hajring yarasi jonima xos
Birovki amr  xilofidin aylagay i`roz
Ichib ul sho`x gul-gul qildi la`li nob ila oraz
Jong`a zulfung tobidin ul la`li xandondur g`araz
Ey  sabo, jonim  halokin  ayla  jononimg`a  arz
Nafs   qutto`-ut-tariqi   manzilidur   bu  rabot
Yuzda xolingdurmu yo tahrir etar holatda xat
Qilsa   bo`lmas  ohu  afg`ondin   meni  shaydoni zabt
Ruxsor  ila  labingdin  etar ko`nglum  inbisot
Tariqi   ishqdin   bo`lmish   manga   balo    malhuz
Rishta   diqqatdur   kalomingda   duri   shahvor lafz
Masihoyin agar   minbarda zohir qilsa  dam voiz
Bu nag`ma erdimu yo`q ersa ofat, ey hofiz
Istasangkim urg`asen davrong`a tiyg`i inqito`
Jismi vaslin qildim ul zulfi sumansodin tama`
Ko`zumni toki  qilmish ul saodat  axtari  matla`
Uchuq ermaski chun bo`ldi suhayli orazing toli`
Dog` uza dog`din ovora ko`nguldur zoyi`
Vasl  shomi  xilvatimda  yoqsalar    nogoh sham`
Yuziga  ko`zguni  har dam qilur  ul siymbar moni`
Mehrsizlikdin falak el qatlin aylar  bedarig`
Zaif tanda g`amingdin yuz eski bo`lg`an dog`
Soqiyo, hajr ilgidin ko`p tortadurmen zorlig`
Ul  sumanbar   qaddining sarvig`a ko`nglum  bo`ldi bog`
O`rtanurmen kechalar  hajringda  andoqkim charog`
Garchi men hajringdin o`ldum tortibon ko`p zorlig`

301-400

Necha,  ey oromi jon,  hajringda  beoromlig`

Lolagun bo`lmish surarda qatlima dildor tiyg`
Kechti  umrum  naqdi  g`aflat  birla  nodonlig`da  hayf
Zor jismimda  qiliching zaxmn har yon  muxtalif
Yashurun g`amzang qilichikim qilur ko`ksum shikof
Ko`rguzur hijron hurufi nuqtasin jon har taraf
Boda xushtur gar harifim bo`lsa bir yori zarif
Bazm aro gar yo`q may bila daf
Zihe azalda karam  aylabon sanga xalloq
Yordin   ayru ko`ngul mulkedurur   sultoni yo`q
Bo`lmas ermish dilrabolar ahdi mahkam, ey rafiq
Sanga ish javlon qilib maydonda chavgon o`ynamoq
Ohkim, g`am tiyg`idin  ko`ksumni qildi chok ishq
Vah,  necha jismimni g`amdin notavon etkay firoq
Qon yoshim  sarig` yuz  uzra  oshkor etti firoq
Junun toshi xarobot ichra har dam ko`ksuma urmoq
Yor chun  istarki,  bo`lg`aymen  mudom  andin  yiroq
Chiqsa jonim, ayb qilma, jismi bemorimg`a boq
G`amim ko`p ayta olmasmen ne tong ko`nglum halok o`lmoq
Demangiz   ahbobkim, qilmasmusen  bas  yig`lamoq
Kimki, vasli ichra yoqsang sham`i ulfat, ey rafiq
Ey, deb sifatingda  ahli idrok
Vah, nedur maydonda har yon azmi javlon aylamak
Ishq  aro  vasling  tilab  hajringda bo`ldum dardnok
Kelgusi ul sarvi siyminbar guli serobdek
Turfa  ruxsoringki, husn ichra erur gulzordek
Ne nav` bordi ekin uyga kecha ul chobuk
Menki  chektim la`li  shavqi  birla  jonondin ilig
Mahvashimda za`fu men  bu g`ussadin har dam halok
Sud qilmas etagingni iligimdin chekmak
Ko`nglaking bargi   gulu   ustida   gulrang   yelak
Kimga bir majlisda ohu dard ila so`ze kerak
Kimki oshiq bo`lsa zoru xastahol o`lmoq kerak
Yor  bo`lmish  o`rtag`a  hijron  tariqin  solg`udek
Ey, ko`ngulda shahdi la`ling hasratidin yuz teshuk
Junun  sahrosida  boe yo`q erkandur  bu mahzundek
Labingki,   sayli  sirishkimni   oqizur  qondek
Hajr tobi ichra kim ko`rmish bu jismi zordek
Ey to`quz torami, axzar bo`lubon jilvagahing
Qoradur xolu xattu ko`zu qoshing

Ey chuchuk jonim sening shirin labing
Kulmading, to ko`zlarimni kavkabafshon qilmading
Ey, meniig jonim olib  yaxshilig`ing
Iki g`unchang ermas, ey gulchehra, teng
Shoh  bo`ldi  ishq  ichinda  sohibasrorim mening
Mutribo, g`am bazmida to navha ohang aylading
Orazing subhidin el  ayshini jovid aylading
Ishqim ortar xatti zohir bo`lg`ali jononaning
Tong  nasimin soyir etkan gul uzorimdur  mening
Kog`az  uza qalamni  fusunsoz   qilmading
G`am  xazonnn  zohir etmish  chehrayi  zardim  mening
Har ko`ngul oromi chun  bo`lmish diloromim  mening
Ne lutf ediki, meni noma birla yod etting
Ey ishq, yana furqat o`tin jonima urdung
Necha javrin tortayin  ul  sarvi hurizodning
Ko`ngullar quti shirin dostoning
Rafiqlarni borin yoru mo``tamad qilding
Istab ul butni xirad belida zunnorin ko`rung
Xayoling husnig`a  ko`nglumda  ziynat  bersa hijroning
Chamanda chehra furug`i uchun qadah olding
G`am toshin jismimda paykoning  bnla   band   aylading
Ey visol ahli, ul oy ko`nglini xushhol tutung
Ishq keltursa  ishim  dayri  fano  azmida  o`ng
Ey ko`ngul, yer-ko`k asosin asru bebunyod bil
Og`zidin  chiqqan   hadisi   nozuku  ranginni   bil
Aningdek mastmen day subhikim, bu mushkil ermas hal
Yuzungni  ko`rdum  emdi ko`zlarimni  bog`la, ey  qotil
Hajr o`tig`a istasang yoqilmag`aysen, ey ko`ngul
Chamanda qonini  baskim oqizdn zor ko`ngul
Men  jahondin kechtimu kechmas mening jonimdin el
Qora ko`zum kelu mardumlug` emdi fan qilg`il
Nomasi  qo`ynumda   baskim,   iztirob   aylar   ko`ngul
Yordin kelmish manga bir turfa maktub, ey ko`ngul
Ul pariykim, bandi zulfig`a majonindur uqul
Qon to`kar  ko`z orazing gulgunaliq ko`rgan  mahal
Ko`zumda hajr o`tining humratin ko`r, dema qondur ul
Qani bir chehraki mayl etkay anga xasta ko`ngul
Har kishi ko`rsa  qizil xoroda ul mahvash  jamol
Qildi ovora  meni xastani ovora ko`ngul
Ne qoshu  yuzdurur  sanga,  ey  sun`i  loyuzol
Yorab, ul oy husnin el fahmig`a nomafhum qil
Bo`yunumg`a qayda qilg`ay ul oy qo`lini moyil
Zulfini ochmish sabo yuziga chiqmish tobi mul
Ko`nglung istar yorlar birla hamesha shod bo`l
Qomatingg`a  har  zamon yuz  jilva,  ey  zebo nihol
Bog` mendek sarg`arib, bulbul meningdek bo`ldi lol
Sarvnozim,  yo`q  ajab,  gar  ro`zadin  topmish  malol
Uyg`onib subh uyqusidin  mehr  sham`in tor qil
Ul mukahhal ko`z jafosidin agar bo`lsam qatil
Qilg`ali xil`atin   ul  sarvi   gulandom   qizil
Yo`qturur olamda ahli ishqdek bechora el
Kecha  bordi yoru andin qolmadi  giryon ko`ngul
Bo`lmish   andoq  munqati`  ahli  zamondin  ulfatim
Ul  pariy  nazzorasig`a,  vahki, yo`qtur toqatim
Chamanda munisim ne sarv erur, ne gul, ne sunbul ham
Ne tong uzorim  agar sarg`arib,  qizardi yoshim
Hajr toshining ko`kumtul dog`idin kuydi tanim
Qilg`ali  yuz  til  kebi  ko`nglumnn  chok  ul  qotilim
Bahor bo`ldiyu gul mayli qilmadi ko`nglum
Magarki ko`z yo`lidin oqti  qon  bo`lub yuragim

401-500

Ko`ngul jon  birla  bordi  hamrahing, men dard ila turdum

Ayni za`fimdin qo`lum chun qo`ldading, ey dilbarim
Tun oqshom  bo`ldiyu  kelmas mening sham`i shabistonim
Ishq ila bo`ldum masal, savdo bila afsona ham
Kecha ul mahvashni yod aylab farovon yig`ladim
Soqiyo, kechagi may nash`asidin jon toptim
Bitigingdinki, savodini ko`rub jon toptim
Visol tuxmini ektim, firoq bar toptim
Vasl  bargin uzki, men hijron gulin bo`y etmisham
Tirig yururmenu bor mendin ayru jononim
Ey qadin sarvi ravon, ko`yung bahori gulshanim
Mehr ko`p ko`rguzdum, ammo mehribone topmadim
Oqizdi limuyiy bo`rkungni ko`rgach, oncha qon ko`nglum
Ne  ayb, agar  mayn  sofiy  g`amidadur ko`nglum
Vayronaedur maskanim, andin manga bisyor g`am
Oncha kavkab to`kti shomi g`am xayolingdin ko`zum
Er  yuzini  tutti  ashkim,  ko`kka  yetti nolishim
La`ling g`amidin diydayi giryon  bila  bordim
Vodiyi hajringda bir dam qon yutardin qonmadim
Oncha yig`latti jafodin do`stdur deb sevganim
Xazon rangi yuziga  bersa tong yo`q shu`layi dardim
Aqlu jon qasdida ko`rdum  ul ko`zu mujgonni ham
Ajoynb  tiyradur  hajrim  tuni,  ey  mehri  yo`q mohim
Tandin o`qungni cheksalar, og`rirdin ermas shevanim
Quruq tanimg`a tugan kuydururda  bebokim
Visol ichra ul oyning furqatin oson gumon qildim
Hajr   ila  ko`rma   ravo  jonimg`a   bepoyon  o`lum
Bo`lmasun ko`nglung qushig`a durru gavhar vasli kom
Menki, davron zulmidur ko`nglumga, balkim jong`a ham
Ul  quyosh  vaslida  o`zni  rashkdin  gum  aylaram
Sensiz  ashkim  yomg`uri saylini to`fon  ayladim
Husnungga hayratdin o`ldi barcha besomonlig`im
Jonima  dog`e  qo`yuptur   la`ling  uzra   xolkim
Yuzung g`amidin erur  abri  navbahor  ko`zum
Sendin   ayru  to   asiri  dardi  hijron    qolmisham
Ne ul quloqqa yetar, arzi hol ado qilsam
Ko`ngulni  bag`ir  qonidin  lola  qildim
Istaram yuz manzil o`tkaymen Adam sahrosidin
Ko`ngulni ayladim yuz chok ishqingdin, meni mahzun
Bulut hayvon  zuloli  birla  tirguzdi  havo  jonin
Muhabbat rishtasin uzdiki,  o`lturgay bu g`amnokin
Baski qaddi g`unchadek, el ko`nglin olib qildi qon
Ishqida yaxshi-yomon bedodidin topman  amon
Yuzu zulfungni sog`inib kelmisham, ey mahjabin
Shikeb  uyin   buzadur  benavo  ko`ngul,  netayin
Ne tong, sarig` yuzumda  ashki  rangin
Arg`uvoniy to`nmudurkim kiymish ul sarvi ravon
Ishq aro menmen dame bemehnatu g`am  bo`lmag`an
Xurshid tulu`  etsa,  quyoshing  sog`inurmen
Har hazon bargi erur zoreki dahr ozoridin
Shavqdin  ashk  ichra  g`arq o`lub, dey olmasmen g`amin
Meni bedil sanga jon o`ynamoq birla yaraydurmen
Tikmisham  majruh  ko`nglum   zaxmini g`am  nishidin
Anglaman  sudek  yuzungmudur   ko`rungan  ko`zgudin
Yana  ne qad jilva  qildikim, demakdin lolmen
Vahki, mendin ayru yuz jon, yo`qsa jononmu ekin?
Yaramni tikkali boshing uza bichakmu ekin?
Yuzung o`tig`a tutun zulfi muanbarmu ekin?
Ulki har tun  uyg`anib, yonida ko`rmas hamdamin
Porso yorim sog`inmas masjidu sajjodadin
Chiqarg`ach ul mahi mahmilnishin oraz niqobidin
Subh yetkurdi sabo gulbargi xandon mujdasin
Yonida  bo`lmasam nafase dardnokmen
Ko`nglum ochilmas dame bu badani zordin
Ko`nglum uyin har nechakim, istasang g`am topqasen
Yuz balo hijron topar har dam  bu mahzun jon uchun
Furqatingdin kechalar  o`rtar  meni  baxti zabun
Sensizin,  ey   umr,  bir  soat   manga  jon  bo`lmasun
Vaslingg`a   yetibon   sog`inurmen    xayol  ekin
Ishqing etagin jon  iligi  birla  tutubmen
O`lgumdurur chu furqat ila ishtiyoqdin
Eykim, tanimg`a jon berasen har tariqdin
G`amingda har kecha, ey gul`uzor, yig`larmen
Lolaning g`unchasidek ko`nglum  o`luptur to`la qon
Safhayi  husnungda  jonbaxsh  irining,  ey  siyminbadan
Falak  sitezasidin   bo`lma,   soqiyo,   mahzun
G`am  yelidin, yo rab,  ul gulga g`ubore  bo`lmasun
Eykim   nafase  g`oyib  emassen   nazarimdin
Ne tirigmen,  ne o`lug, ne sog`, ne bemormen
Sarveki  nolishim   biyik  o`ldi havosidin
Do`stlar,  bir  chora   men devonayi shaydo  uchun
Ko`ngul olurda ajab dilrabo emishtuksen
La`lu   g`amzang   birla   baskim   nuktadon   ustodsen
Yoridin  hech  kim   meningdek  zoru  mahjur   o`lmasun
Noumide men kebi bormu ekin jononidin
Yor  payg`omi ne osig` o`zgalar tahriridin
Kelki,   vaslingdin  hazin  jonimni  xursand  aylayin
Masihodin  labing   afsah,   quyoshtin  orazing   ahsan
Azal naqqoshi tarh aylarda gul  bargi namudorin
Rashqdin   dermenki   mehr   itsun   sipehr   ayvonidin
Ko`rubmen   kirpiging   boshtin-ayog`  teshkan   ko`ngul  holin
Shahid o`lsam libosi  lolagun   sarvi    ravonimdin
Sog`inmang soya g`am shomi malul ermas fig`onimdin
Mehr ko`rsa  har kishi o`z  dilbari  zebosidin
To`la qondur ko`zumning halqasi to qoldi yorimdin
Meni zaifni  sargashta  ayladn gardun
Elga  berdi kuydurub ul gul tanim xokistarin
Nihon ishqingki ko`nglum ichra tushti yuz sharor  andin
Dema   mehnat  tog`ining Farhodi  sargardonimen
Subhi  vaslin elga  ko`rgandin  parishonmen    bugun

501-650

Firoqingda ko`zumdin yig`lamoq bo`lg`aymu kam bir kun

Jamoling  shavqidin g`am  shomi  kuymak  ibtilosidin
Man` qilmas ashk la`lingdin tutashqon jon o`tin
Sirishk qonin oyog`ing uchun  xino  qilayin
Chekkanda naqqoshn qazo ul sarvi gulruh suvratin
Vafo ahlig`a davrondin yetar javru jafo asru
Yor mustag`niyu muhlik g`ami hijron asru
Yuzungda may guli yo gul ochilg`an  bo`stondur bu
Hajrida ko`nglumga bor ul la`li serob orzu
Har yon ul yuzda ter oqizdingmu
Sayli   ashkim   birla tutmish jumlayi  olamni  su
Belingu zulfung  xayolin sharh etarmen mo`-bamo`
Ul oyg`a ne g`am tushsa bu devonadin ayru
Tutqali lam`ayi ruxsorig`a jonon ko`zgu
Sochti terdin gul  uza ul sarvi gulruxsor su
Solsa  zuhdung tuniga jomi hiloli  partav
Jonda jonparvar so`zidurmu labi xandonimu
Shomi hajr o`lturdi bu noshodni, sen shod uyu
G`amimnimu deyin yo beg`am elning mojarosinmu?
Nazarg`a kelgali ul ikki nargisi jodu
Yuzu ko`zungda muayyan kamoli sun`i iloh
Otashin gul garchi ziynatdur jahon bo`stonig`a
Ko`ngulkim   vaslin  istar  har  taraf dog`i sitam  birla
Kuydi  ko`nglumkim   nedin   manzil  emas,   jononag`a
Yonida   el   ko`rsam   o`q  sanchilmasunmu  jonima
Anbari tar istaman yuz uzra xoling borida
G`amidin garchi  jon yo`q erdi tanda
Ko`nglumning ohi  qatran xuni jigar  bila
Zihe  hayvon   suyidek  lablaringiing   hasrati   jonda
Pardag`a kirgan kebi xurshidi raxshon har kecha
Ul musofirkim, erur barcha sipoh ahlig`a shoh
Jon olsa naylay ul buti paymongusil bila
Ohkim, jon  bo`ynig`a zulfung tanob o`ldn yana
Orazi yonig`a  gul saichar jamol izhorig`a
Nasihat ahli manga derki, mayni tark et, vah
Qil  uchi ko`rmay og`zingdin    nishona
To ko`rubon yuzin  quyosh qolg`ali ishtiyoqig`a
Tushti o`t ko`nglum uyiga ohi dardolud ila
Lablaringkim, hayf erur teng tutmoq ani qand ila
Mehrdin dermenki  bo`lsam doyim ul oyim bila
Gar sabodek hamdam   erman sarvi ozoding bila
Vahki, ul sho`x borib, jonima o`t soldi yana
Ko`nglum  og`zingning xayolidinki to`lmish g`am  bila
Yana ne o`t edikim tushti xonumonimg`a
Meni gadoy qachon yettim ersa shohimg`a
Ko`ngluma anduh yelidin g`uboredur yana
Ko`radurmenki borur yoru qolurmen meni gumrah
Vahki,  bir  badmehr  o`qi  jonimg`a  parrondur  yana
Tanimda  za`fdurur to isitmish ul dilxoh
Hayhotkim, birav g`amidin zormen yana
Yana har dam  ishim sochmoqdurur ko`z bog`idin lola
Nildin  har   bir alif  ul  mahjabin  ruxsorida
Ko`ngul qushidur  aning zulfi tobdori  bila
Dardini jismim aro asray debon tadbir ila
Ilgin ul gulrang etibdur lola yafrog`i bila
Erur ko`ngulda safo nshq toza dog`i bila.
Men masti g`arqi bodamen, aksim emas may ichra, vah
Xush ulkim, bor edi ilgimda pechon sunbulung gah-gah
Soqiyo, talx o`ldi ayshim hajr bedodi bila
Sochib sirishk yugursam qoshing xayoli bila
Ishq aro dushvordur bo`lmoq kishi hamdardi shoh
Qayu yoreki bir yori bila jomi vafo cheksa
Ne edi, ey ishq, yuz tiyg`i balo bir zorg`a
Ko`yida yig`lar edim men zor har bemorg`a
Chun kuyar parvona ul sham`i shabiston o`tig`a
Bo`lmag`ay erdi falakning kiynasi davronida
Ishq aro ishlar tushar ermish kishining boshig`a
Yo`q ilojim gar meni bir javr ila yod etmasa
Ishq jurmidin netib inkor etay xalq ichra, vah
La`lidin bir so`z sinuq ko`nglumni aylar tog`cha
Yor har bazm ichra, men xorij mushavvashlig` bila
Bahorni netayin, o`t mening bahorimg`a
Ul jigar pargolasi ashkimni gulgun qildilo
Vafo va`da aylab jafo ayladinglo
Zihe har lahni bulbul savtining zotingg`a isbote
Jilvamu aylar qizil to`n birla har yon ul pariy
So`zi hajring ichra yo`q biryon ko`ngulning toqati
Tavsaning na`lidin istarmen boshimg`a afsare
Davlat tongi yuziyu sochi tong qorong`usi
Zohir aylar ashk ila ohimni hajring og`usi
O`t solur el jonig`a har dam sovug`lug` birla day
Shukr lilloh, ey ko`ngulkim, raf` o`lub hijron tuni
G`amingdnn chun ajal go`r og`zida jismim nihon etkay
Sihhatim ozurda jononimda bo`lg`ay koshki
Nechakim, ul oyg`a mendin mehribonroq yo`q kishi
Sensizin bazm ichra qat-qat qon, ko`ngul betob edi
Tilarmen muztar etsa ofati ozurda jonimni
Soqiyo, tut bodakim, bir lahza o`zumdin boray
Bo`lg`ay erdi yuz tuman, ming ranju mehnat koshki
Xushturur gulgun qadah davrinda gulbargi tari
Sevungil, ey ko`ngul, oxirki jisming ichra jon keldi
Ikki hamdamkim, erur may bazm aro hamdamlari
Yuz urma har taraf, ey sho`xu zor qilma meni
Ey dudog`ing sharbatida obi hayvon lazzati
Nargisin gul uzrakim, bemor etar noz uyqusi
Tanuredur ichim, go`yo qizitqan ishq o`ti ani
Ey   ko`ngul,  berding   iligdin  vaslining  davronini
Ul oyki, mehri ila olamni muhtaram qildi
Mahvashekim   mehridin   bo`ldum   jahon  ovorasi
Qildim ul oy ollida oshiqlig`im izhorini
Ohkim, ul ganj yod etmas bizing vayronani
Har tikan bu g`unchadek ko`nglumda paykon bog`ladi
Ey ko`ngul, kelkim, ikov bo`lub nigore ko`zlali
G`unchadek qon  bog`lanibdur  ko`nglum, ey gul xirmani
G`ariblig`  yana ko`nglumni dardnok etti
La`lingga  bog`landi jonim hajr elindin ol ani
Qani visolingga bir mendek orzumande
O`tum xud etmadi ul toshbag`irg`a ta`sire
Jonim chiqadur hajr ila jonon kerak erdi
Bo`ldi iyd,  ul turki  chobuk  azmi  maydon qilg`usi
Yor ila bir xilvat istarmenki, ag`yor o`lmag`ay
Yana balo choqinin ishq telba jonima urdi
Labing takallum etib, so`zda lol qildi meni
Xarob aylading, ey ishq, xonumonimni
Dedimki,  ko`zga  chekay  gardi   rahnavardingni
Qo`zg`adi ohim so`ngak birla tani g`amnokni
Ishqing ichra  ko`ksuma  oncha  junun  toshin uray
Ey ko`ngul, kelkim, balo bazmida jomi g`am tutay
Olsa jonimni labing davron to`kub qon yoshini
Ey  ko`ngul,  qo`yg`ilki,  mundin  so`ng  gadolig` fan qilay
Ko`nglumga  sho`r  soldi  biravning  malohati
Qilsa kul jismimni o`rtab otashin oraz guli
Orazing zar huqqalardin, ey  malohat mash`ali
Kamand uchig`a yetkurmas g`amu andesha ayyori
Emas bog` ichra sarig` lola zanbaq bilki, har sori
Donayi xoli uzra ko`r  sabzayi xat nishonasi
Ishq ahli  go`ristonida qabrim chu zohir bo`lg`usi
Butmadi gulshan  tavofi  birla  bag`rim  yorasi
G`am chekar jismu ko`ngulni kulbayi  ahzon sari
Gardi  yazdiy  mi`jar ostida  qoshing, ey ko`rkaboy
Boda  bu maqbulluq zotimda mavjud ayladi
Ohima yor og`zi bir dam kulmagin kam qilmadi
Ko`nglum ohidin tabassum la`lingga  fan bo`lmadi
May xalos etti riyoyiy porsolig`din meni
Yuzidin  o`lmasa,  yo rab,  ravo  ko`zum  tilagi
Kecha  hajringda tiriklikdin malolim  bor  edi
Ey  sabo, ko`zdin  uchur  Mozandaronning vardini
Junun  vodiysig`a  moyil  ko`rarmen  joni  zorimni
Ko`zi hajri meni bemor etti
Ey uzoring  ollida sharmanda  mehri  xovariy
Chu ishq ilgi zabun aylar dilovar podsholarni
Navbahor o`ldiyu ayshim gulbuni ochilmadi
Ko`zum tortar hamono yor kelgay
Evrulay   boshingg`au   behushu  hayroning  bo`lay
Surganda  jafo  tiyg`in  qo`l  asramading  bore
Ey falak, bir oy g`amidin asru zor etting meni
Mangaki ko`rmaki ul sho`xning muhol o`lg`ay
Vafo ko`z tutqan andin hushdin begonae bo`lg`ay
Vah, necha ul sho`x bedodin meni shaydo ko`ray
Ey  quyoshqa ko`z qamashturg`on jamoling partavi

Mustazod

Ey husnunga zarroti jahon ichra tajallo, mazhar sanga ashyo

Muxammaslar

Halqayi zulfungda ko`nglum bo`lg`ali g`am mahrami
Ohkim,  tarki  muhabbat qildi jonon oqibat
Ishq  o`tidin jismi  zori notavonim  o`rtading

Musaddas

Subhidam maxmurluqtin tortibon dardi sare

Tarji`band

Ketur soqiy, ul mayki, subhi alast

Masnaviy

Sano haqqakim, koshifi hol erur

Kit`alar

Haq  zotig`a biravki,  xirad  birla  fikr  etar
Muhammadi  arabiy  sha`ni  andin  a`zam erur
Foniyi  mutlaq  o`lmayin  solik
Soliki  ozodani  ko`rsang g`anny,  qilg`ay debon
Ey ko`ngul, tan taxtasin bu qa`ri yo`q girdobdin
Vajhi maosh uchun kishikim desa fikr etay
Qanoat tariqig`a kir, ey ko`ngul
Tavakkulnn ulkim qo`yub, xotirig`a
Kimki mahluq xizmatig`a kamar
Kamol et kasbkim, olam uyidin
Biravkim, jabhasida chin erur tuta olmas
Quloqda asra garonmoya so`zniyu  fikr et
Ne rahraveki, toji hidoyat boshidadur
Ko`rsang,  ey  zohid,  muqomirvash qalandarpeshae
Yuziga asli yomonning ko`p   ochma gulshani xulq
Chu dushman  o`ldi  qadimiy  ziyonidin hazar et
Viqor  gavhariyu hilm  ma`dani  bo`lako`r
Biyik maqomig`a  ulkim  tilar  sabot, kerak
Xiromon suda soyir bo`lmoqu uchmoq havo uzra
Poklar joni   bo`lur   ozurda  tazvir   ashkidin
Saxiy uldurki,  nav`e bazl qilg`ay
To`nni zarbaft aylabon xiffatdin uchqan har taraf
Navoiy, tiling  asrag`il  zinhor
Issig`   nafas  bilan  hindug`a  tarbiyat  qilsang
Laim farqig`a iqbol tojini qo`ymoq
Biyik  maqomlig` el tifl ekanda ham  bo`lmas
Debon bergan kishi erdur valekin
Ne ro`za bo`lg`ay angakim, ochuq bo`lub og`zi
O`yla g`arqi maydururlar xalq bu davr ichrakim
Shahg`a muqarrab o`lsa birav barcha xayldnn
Umrin, ablah kechurub  g`aflat ila
Zamona  xo`blarining  visoli  sharbatidin
Shahning af`oli etar xaylu sipohig`a asar
Shaho,  el javhari jonin chiqarding
Qarilar  xotiri nozukdur, ey  tifl
Ne toli`durki, har kimni desam yor
Ul turfa qush havosida ko`z to`kti durri ashk
Kiyib samur  ila kish qilma asru  ra`nolik
Shohi sipehrqadr  Abobakr  ul shahe
Hikmat ahli ollida sovuq sifat yo`q kimsada
Kimki, o`zluk imoratin buzdi
Qanoat go`shasin tutqilki, chun anqo bu da`b etti
Bu yurushda iki ulog`im bor    
Turfa ish ko`rkim, falon har vaqtkim,   qilg`ay  namoz
Avliyoullah mazori Tus vayroni aro
Falon kotib ar xatni mundoq yozar
Qiblat-ul-kuttobkim,  derlar   ani Sulton  Aliy
Himmat ahliki erur tuzluk aro sarv kebi
Ey Navoiy, kishiga berma ko`ngul
Ilohiy,   ul   raqamekim,   chekibdurur    qalamim

Ruboiylar

Subhonallohi xoliqi zul-majdu alo
Ko`k po`yavu sayr ila talabgor sanga
Yo rabki, inoyatingni   yor ayla manga
Shoheki falak sori chu mayl o`ldi anga
Jonimdag`i jim ikki dolingg`a fido
Bu qosid ishim ohu fig`on ayladilo
Uylansa birav toriy o`lub nakbat anga
Kim bo`lsa bu motamkadadek olam aro
Ishqingda necha zor bo`lay furqat aro
No`sh aylar emish qadahni jonona to`la
Nomangki, tirikligimdin uldur matlub
Nomangki,  erur  boisi  iqbolu tarab
Bir aybg`a garchi xalq qilg`ay mansub
Su ko`zgusini bog` aro aylarda shitob
Vasling  bo`lubon  jong`a  muyassar, yo rab
Mahbubdurur  gulu  visoli matlub
Ey ulki, so`zung tushti habib ollida xo`p
Gardun uza bazm uchun maqom  ayladi tut
Gar oshiq esang zebu takallufni unut
Ey ishq, aning ko`yida tavfi haram et
Chun  xanjari hajring manga  qat` etti hayot
Bo`ldi mening o`lmagimga savdo  bois
Ko`nglumni olibdur  ul  shahi  sabzdavoj
Kunduz ko`rsang o`zungni mahzun, qadah ich
Gul vaqti muyassar o`lsa gulfom qadah
Ruhumg`aki maydin erdi har lahza futuh
Qo`rqutma  meni tamug`din,  ey zohidi yax
Ruxsori uza xollarin ul dilband
Yoshimg`a bag`ir qoni chu erdi  monand
Ko`nglum saydi uzub ulustin payvand
Ey sharbati la`ling obi hayvondnn alaz
Budur tilagimki ulki, ma`budung erur
Gul zikrin eshiturmenu yo`q guldin  asar
Soqiy, badanimni notavon etti xumor
Mulk ochqali har xusravi oliymiqdor
Ko`zum uchadur, magarki yorim keladur
Oshubki ul ko`z tarfi aylanadur
Ag`yor ila juft berma fardim bor
Har lahza  ko`ngul  g`amingda    mahzun  bo`ladur
Ey bodi sabo, aylasang ul sari guzor
En jism, aning ko`yini paydo qilako`r
Eldin qochib ulki, tutsa tog` ichra qaror
Andin  berikim, qoshimda yorim yo`qtur
Har garmraveki, bo`lg`ay  ul koshifi roz
Olam bor emish, Navoiyo, sho`rangiz
Ahbob dengizki, xonumondin tama` uz
Jondin seni ko`p sevarmen, ey umri aziz
La`lingni  qilib  nuktasaro,  ey  qorako`z
Ul ko`zki, dame bo`lmadi sog`, ey qorako`z
Jonbaxsh   labing   chashmayi   hayvonmu emas?
Gar oshiq esang, mehru vafo qilma havas
Mahbubqa e`timod qilmoq bo`lmas
Ham savmaa kunji shayxi tarrorg`a bas
To subh xuruse uyg`anib urdi nafas
G`urbatda g`arib shodmon bo`lmas emish
Ul durri saminki, bor edi ko`zuma yosh
Yo`q bodayi vasl, obi hayvon ul emish
Yillar tutubon shayx maqolotig`a go`sh
Sharbat  manga  xunobu g`izo  g`am  bo`lmish
Soqiy,  meni  xorxordin   ayla  xalos
Ber jomu ol, ey mug`bacha, jonimni evaz
Kim istasa saltanat, saxodur anga shart
Bu davrda yo`q sen kebi xushxon hofiz
Kim  aylasa  soqiyi  gulandom tama`
Ul damki, quyosh ayladi mag`ribqa ruju`
Mug` dayrida dast bersa bir lahza farog`
Bir gul g`amidin dedim qo`yay bag`rima dog`
Berding manga dayr  aro iqomat, ey mug`
Nomang yetibon topti ko`ngul izzu sharaf
Soqiy, badanimni qildi g`am tiyg`i shikof
Yuz mehnatu g`am ko`ngluma yetkurdi firoq
Ko`nglumni g`amu dard ila qon ayladi ishq
Ul damki  quyosh  bottiyu sarg`ardi shafaq
Ollimda tabibi chorasozim ham yo`q
Kim ko`rdi ekin jahonda oyo xushluq
Hajringda mening sabrima juz nuqson iuq
Yo`q dahrda bir besarusomon mendek
Berahmdurur olamu zolim aflok
Zohid senga hur, manga jonona kerak
Ey jonu ko`ngul, bir-biringizga qorishing
O`lsam yasamang munda mazorimni mening
Ey  ulki, zamona ahlidin  ayrilding
Ko`ksumnn jafo tiyg`i bila yora qiling
Gar dilbar emas malakvashu hurxisol
Bir sari sarig` parlou men tutsag` yo`l
Turmay meni zoru notavon birla ko`ngul
Umring  quyoshig`a   bermasun  charx  zavol
Ey joni habibu ko`ngli ahbobqa lol
Sadbarg, binafsha, yo`qsa nargis, yo gul
Tog` ichra ajab shohdur ul sheftahol
To dahrdurur, dahr uza sulton bo`lg`il
Mug` dayri sari bugun tamanno qildim
Yoshung`an emish qora bulutqa mohim
Johilki, hasad bo`lg`ay aning jahlig`a zam
Bahru kemadin  ko`ngulda  ko`ptur   alamim
G`urbatqa tushub zaifu bemor o`ldum
Ishq  ahliki,  manzurdin istarlar kom
Masjidqa necha  ahli riyodek yetayin
Jonim aro o`t la`li suxandoning uchun
Zulfung girihig`a poybast o`lmishmen
Zog`eki cho`qub oqizdi qon ko`nglumdin
Xushtur  bo`lsak, ikovla hamdam senu men
Ey bodi sabo, agar havo aylagasen
Menmenmu visol umididin shod o`lg`an
Isyon tutuni  bermayu chehramga  amon
Isyon  aro qolg`an ibtilonimu deyin?
Dayr ichra   tilab  jomi  hiloliy  partav
Jonimg`a qilur javru jafo yor asru
Gar qilsa, kishi qilib gunohe, tavba
Ne yuzini g`oza aylamish farsuda
Nomang manga  ruhdin  nishon  bo`ldn yana
Chun lola to`kuldi, lolagun jom ichma
Mug` dayrida bo`lsa manga bir koshona
Ham jismingga za`f bo`lsa jonim sadqa
Yo koshifi asrori  nihon  bo`lsa kishi
Sen xud borasen ko`ngulni qaytarg`il, axiy
Sen borg`ali ortmish ko`ngul zorlig`n
Jonimg`a yetipturur xumor, ey soqiy
Oxir dami umr etsa shitob, ey soqiy
Dednm   zaqaning  tutub,  saqog`ingni  o`pay!
Har zulf xamig`a  qilma vobasta  meni
Jonimda xumordin azob, ey soqiy
Furqat sahari g`amg`a yo`liqturdi meni
Munglug` boshim ostidag`i toshimnimu dey?
Ne dashti maxuf emish fano sahrosi
Avval menga vasli ruhparvar ne edi
Ko`z  birla qoshing yaxshi,  qabog`ing yaxshi
Yo rabki, fano bazmida xos ayla meni
To dasht bahor birla rangin bo`lg`ay
To charx visoli ko`yidin surdi meni
Hajring sipahi zeru zabar qildi meni
Nomangkn, menga mujdayi jone erdi
Til so`z bila to qizitti hangomamni

Ko`rsatkichlar