Топ рейтинг www.uz
MUSTAZOD

Ey husnunga zarroti jahon ichra tajallo,
                                                          mazhar sanga ashyo,
Sen lutf bila kavnu makon ichida mavlo,
                                                          olam sanga mavlo.
Har yon kezaram telbasifat toki yashundung
                                                          ko`zdin pariy yanglig`,
Majnundin o`zin toki nihon qilmadi Laylo,
                                                           ul bo`lmadi shaydo.
Uryon badanim zaxmlari ichra emas qon,
                                                           yuz pora ko`nguldur.
Bu ravzanalardin qiladur har biri ya`ni
                                                           husnungg`a tamosho.
Har yon nazarim tushsa sen ollimda turarsen,
                                                           ko`rmas vale ag`yor.
Ravshandurur ushbuki, emas qobili a`mo,
                                                           nazzorayi bayzo.
Ul nodiradinkim, laqabin hur demishlar,
                                                          husnung erur ahsan.
Ul manzaradinkim, otidur jannati a`lo,
                                                           ko`yung erur a`lo.
Zuhd ichida topmadi Navoiy chu maqome,
                                                           emdi qilur ohang
Kim, bo`lg`ay ulu bodau bir turfa mug`anniy,
                                                           mug` kulbasi ma`vo.
Har gavhari tufrog` uza bir qatra su yanglig`
                                                           tushkach adam o`lg`ay.
Gar qilmasa ishfoq etibon Xusravi G`oziy
                                                           nazmi sari parvo.