Топ рейтинг www.uz
MUXAMMASLAR

1

Masnadi husn uzra tokim ko`rmisham ul shohni,
Tiyra aylabmen fig`ondin nilgun xirgohni,
Ey sabo, arz ayla nogah ko`rsang ul dilxohni,
Ko`ktadur har dam fig`onim ko`rgali sen mohni.
Da`vii mehringga tonuq tortadurmen ohni.

Ey g`ubori markabing kun ko`zgusining sayqali,
Nechakim men bir gado, sen podshohdursen bale,
Yo`q ajab sen husn shohin mayl qilsam sevgali,
Sen kebi sultonni sevmak haddim ermastur, vale
Bu balolig` ishq farq etmas gadovu shohni.

Xirmani vasling to`la senda, ey xalq ahsani,
Sabzai xatting tomoshosinda, ey ko`z ravshani,
Sunbuli zulfung xayolotida, ey jon gulshani,
Donai xoling tamannosinda, ey gul xirmani,
Rahm qilkim, chehrai zardim yoshurdi kohni.

Zulfu yuzung ko`rdiyu kuydi ko`ngul hasrat bila,
Vasling ummidig`a jon qildi fido rag`bat bila,
Senda yo`q ermish vafoyu men kuyub mehnat bila,
Zulfungu yuzung firoqinda tuman hasrat bila,

Hayfkim zoe` kechurdum muncha solu mohni.

Eyki, yo`qtur husn iqlimida sendek podsho,
Oshiqingning necha tutqaysen munungdek benavo,
Nechakim bo`ldi eshikingda Navoiydek gado,

Qavma Lutfini eshiktin, ber zakoti husn ango,
Qayda etsun sen g`ani borinda shay lillohni.

2

Ohkim, volih men ul sarvi xiromondin judo,
Ko`zlarim giryondur ul gul bargi xandondin judo,
Benavodur jon dag`i ul huri rizvondin judo,

Ne navo soz aylagay bulbul gulistondin judo,
Aylamas to`ti takallum shakkaristondin judo.

Vah, necha ishq o`ti jismimda so`ngakni o`rtagay,
Ko`nglakim jaybig`a o`t solg`ay etakni o`rtagay,

Telbalik ohim samodin to samakni o`rtagay,
Ul quyosh hajrida qo`rqarmen falakni o`rtagay,
Har sharorekim bo`lur bu o`tlug` afg`ondin judo.

Vahki, bag`rim to`kti ko`zlar yo`lidin pargola ko`p,
Ko`z ham ul gul hajridin yog`durdi gulgun jola ko`p,
Za`f etibmen qonlig` ashkim baski to`kti lola ko`p,
Dema hijronimda chekmaysen fig`onu nola ko`p,
Jism aylarmu fig`on bo`lg`an nafas jondin judo.

Qilg`ali mahrum jomi vaslidin jonon meni,
Talxkom etmish tiriklik bodasidin jon meni,
Har zamoni o`lturur g`am zahridin hijron meni,
Hajr o`lumdin talx emish mundin so`ng, ey davron, meni
Aylagil jondin judo qilg`uncha jonondin judo.


Bag`rima, ey xori hijron, har zamon sanchilmag`il,
Ey ko`ngul, yuz javr yetsa ko`zga g`ayrin ilmag`il,
Ming balo yuzlansa, ey jon, yordin ayrilmag`il,
Bo`lsa yuz ming jonim ol, ey hajr, lekin qilmag`il,.
Yorni mendin judo yoxud meni andin judo.

Jonni andoq husnung o`ti shu`lasi kul qildikim,
Jism aningdek lam`ai ruxsoringa yoqildikim,
Sharhi holig`a alarning bu raqam yozildikim,
Vasl aro parvona o`rtandi hamono bildikim,
Qilg`udekdur subh ani sham`i shabistondin judo.


Oshiqekim bo`lg`ay ul bir sho`xi gulruxsorsiz,
Uyla bulbuldurki qolmishdur gulu gulzorsiz,
Voy ul  bedilg`akim, qolg`ay tirik dildorsiz,
Bir iyosiz it bo`lub erdi Navoiy yorsiz,
Bo`lmasun, yo rabki, hargiz banda sultondin judo.

3

Bo`lmag`ay erdi jamoling muncha zebo koshki,
Bo`lsa ham qilg`ay eding ko`zlardin ixfo koshki,
Qilmag`ay erding ulus qatlin tamanno koshki,
Ochmag`ay erding jamoli olamoro koshki,
Solmag`ay erding bori olamg`a g`avg`o koshki.

Emdikim ochting jamolu xalq ila qilding sitez,
Ko`rgach ani xayli ishqing tortibon yuz tig`i tez,
Qildilar ko`nglumni hijron xanjaridin rez-rez,

Chun jamoling jilvasi olamg`a soldi rustaxez,
Qilmag`ay erdi ko`zum ani tamosho koshki.

Ochg`och ul yuz shu`lasin mahzun ko`ngul topmay omon,
Bor edi ul shu`lani ko`rmak hamon, kuymak hamon,
Sahv edi sendin vafo qilmoq tamanno men hamon,
Bo`lmag`ay erdi ko`zum o`tlug` yuzung ko`rgan zamon,

Ishqing o`ti shu`lasi ko`nglumda paydo koshki.

Chun sening ishqing menga bo`ldi baloyi aqlu din,
Va`dai vasl aylading yuz lutf ila, ey mahjabin.
Emdikim bo`ldum giriftoring qilursen qatlu kin,
Aylagach zulfung balosi zor ko`nglumni hazin,

Qilmagay erding meni mahzung`a parvo koshki.

Ko`nglum olg`anda deding, sendin dame ayrilmayin,
Jon nisorim aylasa ishq ahli ko`zga ilmayin,
Dam-badam lutfungni ermas erdi bovar qilmayin,
Tushmagay erdi firibomez lutfung bilmayin,

Notavon ko`nglumga vaslingdin tamanno koshki.

Ko`nglum olding chehra burqa`din namudor aylabon,
So`ngra javrung ne edi jonimni afgor aylabon,

Ey quyosh, avval vafovu mehr izhor aylabon,
Lutf ila ko`nglumni vaslingdin tama`gor aylabon,
Qilmag`ay erding yana zulm oshkoro koshki.


Ey qoshi yo, ishqing o`qin ko`nglum ichra berkitib,
Der eding qilg`um vafo sarvaqtinga gohi yetib,
Telbaratkach zulm qilding, va`da yodingdin ketib,
Bevafolig` anglag`och ishqingni ko`nglum tark etib,
Qilmag`ay erdi o`zin olamda rasvo koshki.


Vasli savdosida menkim bastan g`am bo`lmisham,
O`ylakim Majnun balo xaylig`a hamdam bo`lmisham,
Vahki, rasvoliqqa olamda musallam bo`lmisham,
Emdikim devonayu rasvoyi olam bo`lmisham,

Vasl chun mumkin yo`q o`lturgay bu savdo koshki.

Dema ko`nglum kosh itsa zulfi anbar soyida,
Yo agar jon mahv bo`lsa la`li shakkarxoyida,
Yo magar boshim emasmu raxshi xoki poyida,
Ey Navoiy, bevofodur yor, bas, ne foyda,
Nechakim desang agar yoxud magar, yo koshki.