Топ рейтинг www.uz
ҚИСҚАРТМАЛАР

а. р. — алайҳир-раҳмаҳ — унга  (Аллоҳнинг) раҳмати бўлсин!
а. с. — алайҳис-салом — унга  (Аллоҳнинг) саломи бўлсин.
в. а.—валлоҳу  аълам — Аллоҳ билгувчироқ.
н. б. — нафаъано биҳима — иккаласи туфайли (Аллоҳ) бизга наф етказсин.
н. м. н.— нуввира   марқадуҳу   нуран — унинг қабри нурга тўлсин.
н. м. н.— наввара марқадаҳу нуран — (Аллоҳ) қабрини нурга тўлдирсин.
к. в. — каррамаллоҳу  важҳаҳу — Аллоҳ  унинг юзини мукаррам   қилсин.
р. — раҳимаҳуллоҳу — Аллоҳ унга  раҳм  қилсин.
р. а. — разиёллоҳу анҳ(у) — Аллоҳ    ундан   рози  бўлсин.
р. а. — раҳматуллоҳи  алайҳи — унга    Аллоҳнинг раҳмати бўлсин.
р. а. а. — ризвонуллоҳи   алайҳим   ажмаъин — уларнннг барчасидан Аллоҳ рози бўлсин.
р. р. — равваҳаллоҳу руҳаҳу — Аллоҳ    унинг    руҳинн шодлантирсин.
р. т. — раҳимаҳуллоҳу таоло — Аллоҳу таоло унга раҳм қилсин.
р. т. а. а. — ризвонуллоҳи таоло алайҳим   ажмаъин — уларнинг  барчасидан Аллоҳу таоло рози бўлсин.
р. т. а. — разиёллоҳу таоло    анҳум — Аллоҳу таоло улардан рози бўлсин.
р. т. р.— раҳимаҳуллоҳу  таоло   руҳаҳу — Аллоҳу таоло руҳига раҳм қилсин.
с. а. в—саллаллоҳу  алайҳи васаллам — унга Аллоҳнинг салавоти ва саломи бўлсин.
с. р. а. — салавотур-раҳмони алайҳи — унга раҳмоннинг (Аллоҳнинг) салавоти бўлсин.
с. т. — субҳонаҳу ва таоло — покдир  (Аллоҳ)  ва олийдир.
қ. — қаддасаллоҳу — Аллоҳ  муқаддас  қилсин.
қ. а.— қаддаса   арвоҳаҳум — Аллоҳ   уларнинг руҳларини муқаддас қилсин.
қ. а. — қаддасаллоҳу     асрораҳум — Аллоҳ улариинг сирларини муқаддас қилсин.
қ. с. — қуддиса  сирруҳу — унинг сирри    муқаддас  қилинди.
қ. с. — қаддасаллоҳу сирраҳу — Аллоҳ сиррини муқаддас қилсин.
қ. р. а. — қаддасаллоҳу  руҳаҳул   азиз — Аллоҳ    уиинг азиз руҳиии муқаддас қилсин.
қ. с. а. — қуддиса сирруҳум азиз — уларнинг азиз сирлари муқаддас қилинди.
қ. т. а. — қаддасаллоҳу  таоло асрораҳум — Аллоҳу таоло уларнинг сирларини муқаддас қилсин.
қ. т. р. — қаддасаллоҳу  таоло руҳаҳу — Аллоҳу  таоло унинг руҳини муқаддас қилсин.
қ. т. с. — қаддасаллоҳу  таоло сирраҳу — Аллоҳу   таоло унинг сиррини муқаддас қилсин.
Юзору ва ютабарраку биҳи —  (Қабри) зиёрат қилинади ва табаррук саналади.