Топ рейтинг www.uz
КУРСАТКИЧЛАР
ТАРИХИЙ, АДАБИЙ ВА МИФИК ШАХСЛАР ИСМИ КУРСАТКИЧИ
Аёз – 249
Айюб – 629
Анас–274, 299
Анқр – 2
Афлотун–152
Афридун (Фаридун)–95, 290, 808
Асас – 299
Аҳмади Мурсал – 474
Аҳраман– 319
Баҳром– 180
Барҳаман – 718
Бишр – 476
Билол – 63
Бузар – 274, 299
Вомиқ – 858
Ефас – 106
Жабраил – 354
Жам, Жамшид –42, 95, 106, 205, 217. 276, 290, 491, 650, 841, 846, 852.
Жўжи – 760
Зулайхо – 377
Зулқарнайн – 141
Зуҳал– 180, 570
Зуҳра– 180, 732
Исо –4, 41, 42, 440, 510. 525, 663, 712, 746, 762
Искандар – 17
Кайхусрав – 650
Лайли (Лайло) – 2, 28, 47, 49, 61, 72, 167, 182, 191, 271 290, 390, 435, 483, 711, 784 807, 827, 829.
Мажнун – 2, 12, 28, 44, 46, 47, 49, 55, 61, 64 68, 72, 73, 80, 83, 90, 93, 102, 115, 141, 150, 152 158, 167, (176, ,182, 188, 191, 219, 226, 228, 235, 239, 261, 269, 272, 287 290, 292, 312, 330, 353, 376, 383, 384, 390 400, 412, 421-, 423, 431, 432, 435, 483, 484, 498, 502, 510,' 513, 533, 534 543, 560, 561, 569, 579, 582, 591, 612, 643 658, 678, 688, 695, 729, 749, 761, 782, 784, 787, 793, 796,' 802, 803, 807 808, 815, 816, 817, 823, 825, 827, 829 832, 834, 839, 840, 853.
Малик шоҳи Соний –753
Марям – 20, 631, 712
Масиҳ –175, 176, 189, 224, 249. 266, 265, 275, 276, 281, 305, 313, 331, 345, 346, 409, 440, 452, 468, 472, 498, 585, 631 668, 722, 759, 789, 835, 837, 850.
Мусаи Умрон – 10
Мусо – 4
Муштарий – 180
Моний – 416
Мусалло – 634
Ноҳид –852
Нуҳ–106, 121, 408
Одам – 106
Парвез – 230, 251, 430, 576, 726
Парвин (Ҳулкар)– 532, 603
Саййиджамолиддин – 109
Скандар –95, 106, 171, 581
Сом – 106.
Сулаймон – 319
Сухайб – 63
Сухайл – 476
Уторуд – 180, 852
Фарҳод – 46, 49, 64, 73, 83, 109, 141, 149, 150, 158, 188, 219, 230, 251, 254, 263, 269, 282, 287, 290, 306, 323, 367, 370, 372, 383, 390, 400, 502, 510, 513, 533, 561, 576, 589, 591, 726, 776, 777, 787, 793, 796, 808, 827, 831, 840, 853.
Фузайл – 476
“Хамса” – 5
Хизр – 85, 101, 141, 171,  208,  313,  346,  408,  581,  665,  684,  724. 749, 773.
Хотам – 733
Хусрав – 243, 353
Хусравий Ғозий (Ғозий)–290, 374, 628, 728, 831
Ширин – 46, 49, 109, 123, 149 230, 254, 290, 323, 390, 589, 711. 726, 827.
Шоҳжаҳон – 748
Шуайб – 63
Юсуф  (Юсуфи Канъон)-4, 123, 133, 200, 342, 377, 405, 556, 662, 663, 746
Яъқуб – 223
Қорун – 239, 423, 729

ГЕОГРАФИК ВА ЭТНИК ИСМЛАР КЎРСАТКИЧИ
Ажам – 529
Аму – 463
Араб – 46, 47
Армани – 46, 657
Арас – 463
Арлот – 79
Асас – 299
Астробод –779, 828
Атрок –416
Бадахшон – 470
Барлос –79, 311, 570
Бағдод – 351
Боғижаҳон – 268
Боғизағон – 143
Боғисафид–143
Боғи Эрам – 718
Дажла – 423
Жайхун – 383, 423, 808
Ибро – 663
Ироқ – 815
Канъон – 206, 223
Каъба – 131,  174, 205, 249, 277, 345, 413, 465,  436, 445, 465, 498, 555, 731, 736, 779
Киш – 311
Марв – 748
Мари – 287
Миср – 532
Мозандарон – 748
Олтойи – 311
Рост – 253
Тархон –312, 570
Тотор – 127
Турк – 657
Тубут– 127
Хабаш – 307
Халлух – 127
Хитон (Хито) –657
Хомун – 688
Хуросон –201, 815, 853
Хўтан – 307
Шаҳна – 274, 299, 828
Шат –351
Чаркас – 641
Чин – 25, 532, 535, 657, 851
Чиғатой – 760
Яъжуж – 141
Ўзбек (ўзбак) – 164, 405
Ҳайбар – 74
Ҳижоз –529 652, 815 Ҳинд – 851
Ҳинду –  405, 465, 657, 812
Ҳирий (Ҳирот)–190, 374
Ҳусайни (мазҳаб) – 804