Топ рейтинг www.uz
КЎРСАТКИЧЛАР

ТАРИХИЙ, АДАБИЙ  ВА МИФИК ШАХСЛАР  НОМИ
КЎРСАТКИЧИ

Абобакир — қитъа 39, 1.
Абулғозий Султон Ҳусайн Баҳодирхон— дебоча,  10.
Аёз —ғазал 213, 6; 276, 3.
Алий — ғазал 276, 5; қитъа— 47, 1.
Амир Хусрав Дехлавий — дебоча, 11.
Афридун — ғазал 97, 7; 105, 9; 22, 7.
Ахраман — ғазал 266, 2.
Баҳром — ғазал 172, 6.
Билол — ғазал 51, 4.
Билқис —ғазал 223, 9; 253, 7.
Булаҳаб— ғазал 45, 8.
Булъало — ғазал 45, 8.
Вомиқ —ғазал  2, 6;   111, 3;   149, 5;  337, 8;  393, 3; 412, 6; 487, Т; 593, 6.
Довуд — ғазал 225, 6; 287, 5; 538, 4. Доро — ғазал 5, 3; 591, 7, дебоча, 9.
Жамшид (Жам)— ғазал   1,3;   16,6;   41,9;  97,7;   105,8,9;   120, 7; 178, 6; 222, 7; 257, 7; 315, 7; 347, 7; 353, 6;  415, 3; 511, 3; 556, 5; 573, 6; 581, 7; 650, 7.
Имрон —328, 4.
Искандар (Скандар) —5, 3; 257, 7; 591, 7.
Исо —ғазал 90, 1; 114, 3; 133, 2; 207, 5; 225, 2; 257, 3; 264, 9; 293, 5; 347, 2; 364, 6; 429, 4; 450, 7; 462, 3; 475, 1; 486, 2; 522,4;  542,2;
мухаммас—1,7  банди 
мусаддас — 3  баид.

Кай — ғазал 581, 7.
Каёний — дебоча 19.
Калим — ғазал 51, 6.
Кайхусрав — ғазал 511, 3; 516, 5.
Лайло —ғазал  2,4;  20,4;  45,6;    72,6;    184,5;    198,5;  221,7; 228, 1;  359, 6;  368, 4;   386, 4;    440, 4;   489, 2;    505, 2;   559, 6; мустазод 1, 4.
Лутфий — ғазал 457, 6.
Мавлавий — ғазал 650, 6.
Мажнун —ғазал  2, 4;   20, 4;  35, 4;    45, 6;    60, 3;    68, 5;    72, 6; 105,6;   113,3; 114,6;   126,5;     135,4;   138,5;    149,5;   184,5; 187, 5;  221, 7;  222, 1, 2, 3;  227, 6;  228, 1;  257, 5;  289, 4;  305, 5;  320, 2;  335, 4;  336, 1, 7;    337, 8;    345, 3;    359, 6;    361, 7; 368, 4; 386, 4; 393, 3; 398, 7; 412, 6; 413, 7; 426, 5; 429, 3; 435, 5; 439, 2;   440, 4;   449, 6;  453, 4;     455, 7;   458, 7;     480, 2;   482, 6; 487, 7;  489, 2;   493, 6;  505, 2;    528, 7;   548, 7; 552, 5;  559, 6; 590, 573, 2; 598, 6; 612, 2; 627, 1;
мухаммас
2, 5  банд, 7 банд;
таржиъбанд
7 банд,  1  мисра; 
рубоий
39, 3.
Малик шох Алп Арслон — дебоча, 11.
Марям —ғазал 146, 5; 364, 6.
Мирак — ғазал 331, 6.
Мирзо Чучук —ғазал 559, 1.
Моний — ғазал 650, 3.
Мухаммад — дебоча 1.
Мухаммад Умар — ғазал 528, 6.
Намруд — ғазал 5, 2.
Низомий — маснавий VII, 5.
Нух —ғазал 102, 5; 196, 7; 334, 7.
Одам—ғазал 6, 1; дебоча 5.
Рустам — таржиъбанд  IX,  банд 9; маснавий VII, 8.
Расул — ғазал 5, 7; 89, 7.
Рухуллоҳ  (Масиҳ, Мусо) — ғазал  18, 3; 23, 6; 49, 5; 57, 5; 59, 1; 65, 2; 73, 4; 89, 2;  101, 3;  120, 6;  139, 4;  146, 6;  150, 5;  156, 5; 164, 4;   165, 3;   219, 5;   226, 3;    231, 5;   285, 2;     287, 5;  289, 2; 293, 5;  311, 4;  328, 4;  351, 4;  353, 4, 7; 374, 3;  384, 3;  388, 2; 462, 1;   463, 2;   465, 4;   471, 6;   483, 1;    486, 1;    488, 1;   501, 9; 508, 6;  558, 4;  600, 3; 605, 3;  639, 4;  маснавий VI, 6.
Сайнид Ҳасан — маснавий III, 6.
Санъон — ғазал 565, 3.
Сомирий — ғазал 388, 2.
Сулаймон —ғазал 7, 7;  157, 8;  196, 7; 253, 7; 266, 2.
Сухайб — ғазал 51, 4.
Сухайл —ғазал 21, 4; 291, 1.
Узро (Азро) — ғазал 2, 6.
Фарҳод —ғазал  2, 7;  35, 4;   111, 3;   118, 5,   126, 5;   149, 5;   187, 5; 205, 6;  222, 1,  2, 3;  320, 2;  335, 4;  336, 7;  335, 3;  393, 3;  412, 6;  413, 7;  426, 5;   429, 3;  435, 5;  439, 2;  458, 7;  483, 2;  489, 4; 493, 6;  499, 1;   540, 4;  555, 3;  593, 6;  597, 2;  627, 1.
Фирдавсий — маснавий VII, 8.
Фузайл Бормоқий— ғазал 376, 3.
Халил — ғазал — 2, 8; 389, 7; 472, 5.
Хизр —ғазал   16,6;   24,6;   57,5;    74,1;   101,3;    225,3;   249,6; 278,  1;  334, 5;  359, 3; 370, 6; 384, 5;  387, 6;  403, 5;  488, 8; 512, 2; 529, 1; 542, 7; 577, 4; 629, 6, 8.
Хотам — дебоча 5.
Хусрав —ғазал   156, 9;  282, 7;  355, 3;  540, 4;  650, 7.
Ширин —ғазал 2, 7;  483, 2; 489, 4;  540, 4.
Шуайб — ғазал 51, 6.
Юсуф —ғазал 272, 1; 358, 1; 374, 3; 436, 3; 441, 8; 461, 9; 462, 3; 479, 4;  502, 2;  523, 1;  538, 4;  558, 4;  639, 5;  мусаддас 3 банд.
Яъжуж— ғазал 209, 7.
Яъқуб —ғазал 462, 2; 538, 4.
Қорун —ғазал 56,6; 97, 7;  336, 8;  476, 2;  496, 8;  573, 6.
Қубод —ғазал 120, 7; 353, 6.
Хомун — ғазал 336, 4.
Ҳофиз Шерозий — ғазал 287, 7.


ГЕОГРАФИК НОМЛАР КЎРСАТКИЧИ

Адан — ғазал 475, 4.
Ажам —ғазал 199, 9; 309, 7; 317, 7; 430, 7.
Афранж — ғазал 92, 9.
Бадахшон — ғазал 407, 5; рубоий 50, 3.
Батхо — ғазал 6, 7.
Боғи Сафид — ғазал 127, 7.
Боки Зоғон — ғазал 127, 7.
Замзам — ғазал 6, 5.
Зуҳал — ғазал 223, 9.
Жайхун —ғазал 20, 1; 2; 403, 3; 496, 3.
Имрон — ғазал 328, 4.
Ироқ—ғазал 91, 9;   199, 9; 309, 7;  317, 7; 430, 7; 471, 7.
Канъон —ғазал 144, 2; 462, 2.
Каъба —ғазал 6,4;   117, 9;   196, 5; 294, 8; 370, 6; 440, 9; 509, 5.
Кашмир — дебоча 12.
Мадина — ғазал 92, 9.
Марв — ғазал 637, 1.
Мозандарон — ғазал 86, 7; 637, 1.
Нерез — ғазал 309, 7.
Рай — мусаддас XI, 2.
Самарқанд— мухаммас XIII, 2.
Сипоҳон — мусаддас XI, 2.
Тус — қитъа 45, 1.
Уммон —ғазал 95, 4; 407, 6; 529, 3.
Хуросон — маснавий X, 3.
Хутан —дебоча 12; ғазал 264, 1; 520, 3; 623, 5.
Қоф —ғазал   133, 6;   194, 6;  465, 5;  маснавнй  IX, 3.
Қулзум — ғазал 95, 4.
Чин —ғазал 231, 2;  505, 5;  650, 3;  рубоий  129, 2.
Яман — ғазал 21, 4.
Ясриб — ғазал 6, 8.
Ҳиндустон — ғазал 167, 5.
Ҳижоз —ғазал  91,9;   199,9;   213,7;   309,7;   317,7;   430,7.
Ҳирий   (Ҳирот) — ғазал 91,9;  маснашш ХШ, 2.

ЭТНИК НОМЛАР КЎРСАТКИЧИ

Араб — ғазал 45, 6; 89, 6.
Барлос — ғазал 262, 7.
Габр — ғазал 282, 10.
Жухуд — ғазал 116, 4; 282, 10.
Лўли —ғазал 140, 8; 451, 6; 578, 5.
Тархон — ғазал 262, 7.
Турк —ғазал   213,5;   441,6;   481,5;   499,5;   маснавий   VII, 4.
Тарсо — ғазал 282, 10.
Хито — дебоча 12 бет; ғазал 641, 8.
Ўзбак — ғазал 240, 4.
Ҳинду —ғазал  24, 1;  58, 7;   116, 3;   197, 5;  312, 3;  374, 7;  444, 4; 510, 2; 528, 2; 578, 1; 623, 5.